Koulutustarjonta

Lavastustaiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-lavastus

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisterin opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastussuunnittelijana vaativissa elokuva- ja televisiotuotannoissa
  • hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia
  • ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää
  • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
  • laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä, (esimerkiksi digitaalinen lavastus, uudet elokuva ja tv-kerronnan muodot)
  • kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla
  • uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva/tv tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa
  • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoja opetuskielistä

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ / vuosi muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoja stipendeistä ja lukuvuosimaksuista sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuva- ja televisioalan lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista toimia myös digitaalisen lavastussuunnittelun tehtävissä.  Lisäksi elokuva- ja tv-lavastajan on myös mahdollista soveltaa osaamistaan muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi erilaisissa esittävien taiteiden tuotannoissa, konseptisuunnittelijana tai näyttelyiden ja messujen suunnittelijana.

Tutkintoon kuuluu 30 op vapaasti valittavia opintoja. Niiden avulla opiskelija voi rikastaa tutkintoaan oman suuntautumisensa mukaisesti tai syventää osaamistaan haluamallaan alueella.

Opiskelija voi myös hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Tutkinnosta valmistuneet toimivat alalla monenlaisissa tehtävissä: lavastussuunnittelija, lavastaja, Art Director, Production Designer, konseptisuunnittelija, näyttelysuunnittelija, sisustussuunnittelija, tutkija, opettaja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopintoihin kuuluu elokuva- ja tv-lavastuksen erityisalueisiin perehtymistä, lavastustaiteen käsitteellistä ajattelua kehittäviä tutkimuksellisia opintoja sekä taiteellista ilmaisua toteuttavia produktioita.

Jatko-opintoihin orientoivia tutkimuksellisia ja teoreettisia opintoja on mahdollista opiskella sekä elokuvataiteen että lavastustaiteen koulutusohjelmissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta lukuvuosille 2020-2022.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan kansainvälisiin opetustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Merkittävä osa maisteriopinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Päivitetään syksyn 2020 aikana.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu