Kone- ja rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kone- ja rakennustekniikan hakukohteessa opit yhdistelemään asioita luovasti, ajattelemaan kriittisesti sekä käyttämään tietoteknisiä apuvälineitä. Tavoitteena on, että tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuasi ymmärrät, mihin koneiden ja rakennusten suunnittelu, valmistus ja ylläpito perustuvat.
Aalto-yliopisto A Grid / Photo: Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

20.3.2019 - 3.4.2019

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 3.4.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Kone- ja rakennustekniikan pääaineessa opit yhdistelemään asioita luovasti, ajattelemaan kriittisesti sekä käyttämään tietoteknisiä apuvälineitä. Tavoitteena on, että tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuasi ymmärrät, mihin koneiden ja rakennusten suunnittelu, valmistus ja ylläpito perustuvat.

Tämä pääaine sopii sinulle, joka haluat monipuoliset ja vankat tiedot tekniikan alan perusteista ja olet kiinnostunut koneista tai rakentamisesta sekä tietotekniikasta, unohtamatta matematiikkaa ja fysiikkaa.

Parasta pääaineessa on se, että kone- ja rakennustekniikan opinnoissa saat monipuolisen teknillisen koulutuspohjan ja tutustut useisiin kiinnostaviin aloihin. Huomaat myös, että eri alojen keksintöjä ja ideoita voi soveltaa luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla.

Voit tutustua koulutuksen tavoitteisiin myös Into-portaalissa.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja rakennustekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa pääaineenaan kone- ja rakennustekniikka.

Opinnot koostuvat:

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen tarkempi sisältö

Perusopinnot (70 op)

 • Matematiikka (4 kurssia) 20 op
 • Fysiikka (2 kurssia) 10 op
 • Tietotekniikka (2 kurssia) 10 op
 • Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä 5 op
 • Kemia 5 op
 • Tuotantotalous 5 op
 • Projektityö 5 op
 • Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä 2 op
 • Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi tai University Wide Studies -kurssi 3 op
 • Vieraan kielen opinnot 3 op
 • Toisen kotimaisen kielen kokeet (kirjallinen ja suullinen) yhteensä 2 op

Pääaineen kurssit (60 op)

 • Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op
 • Statiikka ja dynamiikka 5 op
 • Kiinteän aineen mekaniikan perusteet 5 op
 • Kontinuumimekaniikan perusteet 5 op
 • Virtausmekaniikan perusteet 5 op
 • Materiaalitekniikka 5 op
 • Tuotesuunnittelu 5 op
 • Tuotantotekniikka 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op
 • Pääaineen valinnaisia kursseja yhteensä 10 op

Pääaineen valinnaiset kurssit (valitaan kaksi kurssia)

 • Koneenrakennustekniikka A 5 op
 • Koneenosien suunnittelu 5 op
 • Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 5 op
 • Kuljetusvälinetekniikka 5 op
 • Tietoyhdennetty rakentaminen 5 op
 • Rakentamisen tekniikat 5 op

Sivuaine (25 op)

Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden (energia- ja ympäristötekniikka tai rakennettu ympäristö), Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoaman muun sivuaineen (insinööritieteiden laskenta ja mallinnus, insinööritieteiden älykkäät järjestelmät, AALTOnaut), Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista.

Voit tutustua tarkemmin kurssien sisältöön Into-portaalissa.

 

Lisätietoja opetuskielestä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Kone- ja rakennustekniikan koulutuksessa omaksut monipuoliset tiedot ja taidot konetekniikan, rakennustekniikan ja näitä aloja tukevan tietotekniikan perusteista. Voit sijoittua alan monipuolisiin tehtäviin kotimaassa tai ulkomailla. Tulevassa tehtävässäsi huomaat, että eri alojen keksintöjä ja ideoita voi soveltaa luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla.

Työtehtäväsi voivat liittyä rakennus-, kone- tai metalliteollisuuteen ja niitä monipuolisesti tukeviin aloihin. Voit toimia uusien materiaalien ja valmistusmenetelmien kehittäjänä ja edelläkävijänä. Sopivilla valinnolla opiskelun aikana voit lisätä valmiuksisasi toimia yrittäjänä tai yritysten johtotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) kone- ja rakennustekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon koneenrakennustekniikassa tai rakennustekniikassa: Master’s Programme in Mechanical Engineering tai Master’s Programme in Building Technology. Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on ovi auki ympäri maailmaa, jos ja kun vain haluat tarttua tilaisuuteen!

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa (global competence) ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Kone- ja rakennustekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 3.4.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu