Koulutustarjonta

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

Uraauurtava IDBM-maisteriohjelma on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monitieteisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden tai taiteen maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa IDBM-ohjelman suorittavat opiskelijat saavat taiteen maisterin tutkinnon.
IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Uraauurtava IDBM-maisteriohjelma on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monitieteisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden tai taiteen maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa IDBM-ohjelman suorittavat opiskelijat saavat taiteen maisterin tutkinnon.

Emme työskentele siiloissa, joten miksi meidän pitäisi opiskella sellaisissa? IDBM-maisteriohjelman opiskelijat ratkaisevat monimutkaisia todellisia haasteita monialaisissa tiimeissä ja oppivat ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden haasteita. Ohjelmassa käsitellään muotoilua laajasti menetelmänä, ajattelutapana ja kilpailuetuna, ja ohjelman aiheisiin kuuluukin niin tuote-, palvelu- ja liiketoimintamuotoilua kuin tekniikkaa ja innovaatiojohtamistakin. IDBM-maisteriohjelman suorittaneilla on seuraavat taidot:

· Kyky työskennellä erilaisissa tiimeissä ja johtaa niitä. He osaavat hyödyntää omia vahvuuksiaan monialaisissa tiimeissä. He ovat hankkineet tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja alan yritysten kanssa toteutetuissa yhteistyöhankkeissa. Heillä on ratkaisevia projektinhallintataitoja, mikä tekee heistä tehokkaita tiimipelaajia.

· Tulevaisuuteen katsova maailmankuva. He tuntevat organisaatioita ja yhteiskuntia muokkaavia nykyisiä ja tulevia trendejä.

· Ymmärrystä paitsi liiketoiminnasta myös muotoilusta ja tekniikasta. Valmistuneet ovat laajentaneet liiketoimintaosaamistaan opiskelemalla myös muotoilua ja teknologiaa. Sen ansiosta heillä onkin kokonaisvaltaisempi käsitys siitä, miten luodaan arvoa loppukäyttäjille.

· Johtamistaidot ja kyky kehittää ja johtaa muotoiluvetoisia strategioita. Valmistuneet ymmärtävät, miten muotoilua johdetaan ja miten sen vaikutuksia voidaan arvioida ja analysoida. He ovat oppineet alan johtajilta, miten luodaan uusia ideoita ja toteutetaan ne muotoiluvetoisten strategioiden ja prosessien avulla.

IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita työskentelemään vastuullisissa tehtävissä muotoilun, liiketoiminnan ja tekniikan yhtymäkohdassa toimivissa tiimeissä. He kykenevät edistämään innovointia ja johtamaan uusia yrityshankkeita globaaleissa ympäristöissä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuotenaan samat pakolliset IDBM-pääaineopinnot.

Maisterintutkintoon johtavat kaksivuotiset muotoilun alan IDBM-opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

· Pakolliset IDBM-opinnot

· Pakolliset opinnot muotoilun laitoksella

· Opinnäytetyö

· Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opinnot

IDBM-maisteriohjelman ensimmäinen vuosi koostuu IDBM-pääaineopintojen pakollisista opinnoista ja kuuden kuukauden pituisesta yrityshankkeesta. Toisen vuoden aikana opiskelijat voivat täydentää opintojaan lähtemällä opiskelijavaihtoon yhden lukukauden ajaksi tai suorittamalla sivuaineopintoja tai vapaasti valittavia kursseja kiinnostuksenkohteidensa ja urapolkunsa vaatimusten mukaan.

Lisätietoa opintojaksojen sisällöstä on ohjelman verkkosivuilla ja opinto-oppaassa 2022-2024.

Suuntautumisvaihtoehdot

IDBM-maisteriohjelmassa on kuusi suuntautumisvaihtoehtoa kolmella eri alalla. Hakijoita valitaan eri suuntautumisvaihtoehtoihin taustansa perusteella sekä sillä perusteella, minkä tutkinnon he haluavat suorittaa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat opiskelevat kunnianhimoisessa ja monipuolisessa opiskelijaryhmässä, jonka jäsenet ovat eri puolilta maailmaa. Opiskelijat toteuttavat monialaisissa tiimeissä intensiivisen yrityshankkeen jollekin globaalille organisaatiolle ja matkustavat tutustumaan hankkeen haasteisiin liittyviin kohteisiin. Osan opinnoista voi suorittaa opiskelijavaihdossa kansainvälisessä yhteistyöyliopistossa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto IDBM-maisteriohjelmasta antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

IDBM-maisteriohjelma antaa valmiudet työskennellä luovilla aloilla ja organisaatioissa, jotka hyödyntävät luovuutta, muotoilua ja teknologiaa keskeisinä kilpailuvaltteinaan. Valmistuneille aukeaa uramahdollisuuksia niin suurissa monikansallisissa yrityksissä kuin startup-yrityksissäkin sitä mukaa, kun organisaatiot alkavat ymmärtää muotoilun olevan keino pysyä alansa kärjessä ja luoda arvoa. IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet luovat muotoilun avulla ja usein viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen uusia tuotteita ja palveluita työskennellessään eri tehtävissä, jotka vaihtelevat palvelumuotoilusta suunnitteluun ja strategiointiin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimme teollisia ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat muotoilun käytäntöjen kehitykseen. Pyrimme kehittämään toteuttamiskelpoisia strategioita muotoilun hallinnointia ja strategista suunnittelua varten sekä yrityksille että julkiselle sektorille. Meitä kiinnostavia tutkimusaiheita ovat muotoilun käyttöönotto organisaatioissa, muotoilijoiden johtaminen sekä suunnitteluun perustuvien kehittämiskäytäntöjen käytännön toteutus. Tavoitteenamme on myös syventää ymmärrystä taustaprosesseista, jotka vaikuttavat muotoilun rooliin muutoksen aikaansaajana.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

IDBM on aidosti monitieteinen ohjelma, joka ilmentää Aalto-yliopiston visiota: Aalto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella ja työskennellä yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun, Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Sähkötekniikan korkeakoulun sekä Perustieteiden korkeakoulun kunnianhimoisten opiskelijoiden kanssa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Aalto students walking at campus during summer

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in International Design Business Management (IDBM) Master of Artswill be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work

What we look for in an applicant/Admission requirements

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests.

 

Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Applicants must have a suitable Bachelor’s degree related to one of the disciplines included in the programme.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies

What we look for in an applicant/Admission requirements

The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Master’s Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

• Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?

• What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?

• What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The maximum length of motivation letter is 3000 characters.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

The applicant’s practical ability to communicate in English will be evaluated. The applicants are asked a series of questions regarding their motivation, mindset, preferences, aptitudes and interests. The interviews will be conducted online.

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

Only the applicants who are ranked highest in the Phase I evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability/Interview

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance.

The second phase consist of an interview, which will be conducted online.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests. Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

Motivation letter

The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Master’s Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

  • Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?
  • What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
  • What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The maximum length of motivation letter is 3000 characters.

(The lack of this application document will void your application.)

CV

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Language of application documents

All the application documents must be submitted in English.

An applicant can apply to the IDBM programme through more than one School. Such an applicant, however, can be selected only through one of the Aalto University Schools. An accepted student completes the master’s degree of the School which he/she is accepted to.

Note: The criteria mentioned here is for the IDBM programme in the Department of Design at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Applicants with a bachelor’s degree in architecture can apply both through the science/technology field and through the design field, depending on the applicant’s background studies and career intentions or aspirations. Students graduating from the School of Arts, Design and Architecture will complete and be awarded a Master of Arts (MA) Degree in International Design Business Management (IDBM).

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu