Koulutustarjonta

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Miten tekoäly muuttaa tapaa, jolla käytämme tietokoneita? Mitä hiiren ja näppäimistön jälkeen käytetään syöttölaitteina? Mikä tekee tietokonejärjestelmästä luotettavan tai kiinnostavan? Miten suunnitella vuorovaikutusta, joka innostaa ja motivoi käyttäjiä? Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI) kouluttaa tulevia johtajia, jotka tutkivat, innovoivat ja parantavat tietotekniikkaa ihmisten hyödyksi. Aallon HCI-pääaine erottuu kansainvälisesti keskittymällä laskennallisiin ja insinöörimenetelmiin, jotka saavat vaikutteita psykologiasta ja muotoilusta. Perusteellinen opetussuunnitelma tarjoaa tietotekniikan opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia soveltamaan teknisiä lähestymistapoja ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Opiskeluvaihtoehto perustuu Aalto-yliopiston erinomaiseen HCI-tutkimukseen. Yliopisto sijoittui hiljattain maailmanlaajuisesti sijalle 13 tutkimuksen vaikuttavuudessa HCI:n alalla.
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Human-Computer Interaction (HCI) -pääaine valmistaa opiskelijoita ammatillisiin ja akateemisiin työuriin ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. HCI-hakukohde on ainutlaatuinen, sillä siinä keskitytään tekniikan ja tietotekniikan menetelmiin ja sovelluksiin vuorovaikutussuunnittelussa, käyttöliittymäteknologiassa ja käyttäjätutkimuksessa. HCI-pääaineesta valmistuneilla on:

 • Nykyaikainen lähestymistapa HCI:hin. Ohjelmasta valmistuneet oppivat laajan valikoiman tehokkaita laskenta- ja suunnittelumenetelmiä, mukaan lukien tekoälyn huipputekniikat, ja miten niitä voidaan soveltaa HCI:n käytännön ongelmiin.
 • Vahva poikkitieteellinen lähestymistapa ihmiskeskeiseen teknologiaan.Valmistuneet saavat poikkitieteellistä kokemusta valinnaisista psykologian, yhteiskuntatieteen, liiketoiminnan tai muotoilun panoksista. HCI-hakukohde korostaa ihmisten systemaattista ymmärtämistä päätöksentekomme perustana.
 • Maailmanlaajuisesti tunnustettu osaaminen. Valmistuneet ymmärtävät nykyaikaisia muotoiluongelmia laskennallisesta näkökulmasta, esimerkiksi konseptien luomiseen, rajapintateknologioihin, algoritmeihin, dataan ja mallintamiseen liittyviä haasteita. He ovat valmiita työskentelemään tiimeissä, joissa keskitytään muun muassa tekoälyyn, koneoppimiseen, robotiikkaan, sähkötekniikkaan, tietotekniikkaan, käytettävään turvallisuuteen ja yksityisyyteen sekä datatieteeseen.
 • Metakognitiiviset taidot elinikäiseen oppimiseen. Valmistuneet ymmärtävät tieteellistä lukutaitoa ja kriittistä ajattelua, ja heillä on vahvat tiimityö- ja johtamistaidot.

Valmistuttuaan Human-Computer Interaction -pääaineesta opiskelijat voivat jatkaa kansainvälisesti kilpailukykyistä uraa, jossa he toimivat johtajarooleissa muotoilun, tutkimuksen tai johtamisen aloilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Human-Computer Interaction -pääaine on Perustieteiden korkeakoulun ja Sähkötekniikan korkeakoulu yhdessä järjestämä ohjelma ja koostuu yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (40–65 op)
 • Sivuaineopinnot (20–25 op)
 • Diplomityö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–35 op)

Sivuaineeksi voi valita jonkin Master’s Programme in Computer, Communications and Information Sciences -maisteriohjelman muista pääaineista tai muista Aalto-yliopiston tarjoamista maisteriohjelmista. Vapaasti valittavat opinnot koostuvat pääaineiden lisäkursseista, sivuaineiden lisäkursseista, monialaisista kursseista tai ulkomailla suoritettavista opinnoista.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija oppii tieteellisiä ja laskennallisia lähestymistapoja HCI:hin mallinnuksen, teorioiden ja menetelmien sekä asiaankuuluvien suunnittelun ja empiiristen menetelmien avulla. Opetussuunnitelman edetessä opiskelija oppii soveltamaan taitojaan yhä realistisempiin ongelmiin.

Ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu keskeisten menetelmien ja tekniikoiden oppimisesta vuorovaikutuksen suunnittelussa ja analysoinnissa. Toisen vuoden aikana opiskelijat erikoistuvat valitsemaansa tekniseen aiheeseen. Ydinkurssit tarjoavat vahvan perustan suunnittelulle, empiirisille menetelmille ja HCI-teorioille esimerkiksi vuorovaikutteisesta tekoälystä, syöttölaitteista, vuorovaikutteisesta mediasta, vuorovaikutustekniikoista, rajapintateknologioista, vuorovaikutteisista sovelluksista ja multimodaalisista vuorovaikutusjärjestelmistä.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimasta ovat:

 • Computational User Interface Design (5 op)
 • Designing Interactive Systems (6 op)
 • Emergent User Interfaces (5 op)
 • Human-Computer Interaction (5 op)
 • Intelligent Computational Media (5 op)
 • Usability Evaluation (5 op)
 • User Research (5 op)
 • User Interface Construction (5 op)
 • Security Engineering (5 op)

Lisäksi tarjolla on useita valinnaisia kursseja koneoppimisesta, tekoälystä ja robotiikasta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Ohjelman maine tunnustetaan maailmanlaajuisesti ja se antaa opiskelijoille vankan pohjan kansainväliselle uralle. Kaksi järjestävää koulua tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia vaihto-opintoihin ympäri maailmaa. Muita mahdollisuuksia globaalin osaamisen kehittämiseen ovat esimerkiksi harjoittelu, kesäkurssit ulkomailla tai tuutorina toimiminen ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

HCI:n ammattilaiset löytävät hyvin töitä ja suuntaavat vuorovaikutteiseen tekoälyyn, vuorovaikutteisiin järjestelmiin, käyttäjäkokemukseen, käytettävyyteen, vuorovaikutussuunnitteluun, inhimillisiin tekijöihin, käyttöliittymäsuunnitteluun sekä ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutustutkimukseen liittyville urapoluille. Opetussuunnitelmaamme sisältyy mahdollisuuksia luoda kontakteja alan toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Capstone-hankkeessa. Noin puolet opiskelijoistamme tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Ohjelma sopii hyvin opiskelijoille, jotka haluavat päästä mukaan vuorovaikutteisten tuotteiden ja palveluiden parissa toimiviin startup-yrityksiin, koska se tarjoaa olennaista tietoa siitä, miten tuotteista ja palveluista saadaan menestyksekkäitä. Valmistuneilla on vahvat insinööri- ja muotoilutaidot sekä muut tekniset ja ammatilliset kyvyt, jotka mahdollistavat keskeisten roolien ottamisen teollisessa tutkimus- ja kehitysympäristössä. He ovat hyvin valmistautuneita teollisiin TK-töihin, käyttöliittymätekniikkaan ja konsultointiin, erilaisiin vuorovaikutteisiin teknologioihin ja käyttäjätutkimukseen liittyviin asiantuntijarooleihin sekä tohtoriopintoihin Aalto-yliopistossa ja ulkomailla. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat:

 • Käyttöliittymäinsinööri
 • Käyttäjäkokemuksen suunnittelija
 • Käyttäytymisanalyytikko
 • Vuorovaikutusmuotoilija
 • Käyttöliittymän kehittäjä
 • Käyttäjätutkija
 • Informaatiovisualisoinnin asiantuntija

Monet opiskelijoistamme ovat myös akateemisella uralla huippuyliopistoissa, joihin lukeutuvat ETH Zürich, Kööpenhaminan yliopisto ja Lausannen yliopisto. Tutkimuksissamme painotetaan perusteorioita ja -menetelmiä, jotka tarjoavat vankan perustan HCI:n tohtorintutkinnoille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu
Sami Nieminen sitting in a lecture hall

"Meidän alallamme vaatii yrittämistä, että valmistuisi työttömäksi"

Sami Nieminen valmistui alkukesästä 2022 diplomi-insinööriksi. Hän löysi itselleen kiinnostavimman pääaineen HCI-ohjelmasta, jossa keskitytään ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen aiheet kytkeytyvät käynnissä oleviin tutkimusaiheisiin Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen ja tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelmaan osallistuvat tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä HCI-alan kansainvälisten yritysten ja tutkimusryhmien kanssa. He ovat tehneet akateemista yhteistyötä nimekkäiden kansainvälisten yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.

Aalto-yliopistossa tapahtuva ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua sen laskennallisen muotoilun ja vuorovaikutuksen yhteyksien vuoksi. CSRankings.comin mukaan Aalto-yliopisto on Euroopan toiseksi paras HCI-alalla. Ryhmät ovat myös osa Suomen tekoälykeskus FCAI:ta.

Webinaari | Human-Computer Interaction

Haluatko kuulla lisää maisteriohjelmasta Human-Computer Interaction? Katso webinaariallenne, jossa ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Students looking at computer screens in class

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Human-Computer Interaction (HCI) applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Vertailu ihmisen ja tekoälymallin näppäilystä

Tekoäly oppi kirjoittamaan puhelimella ihmisen tavoin

Tutkijat kehittivät tekoälymallin, joka osaa ennakoida ihmisten silmien ja sormien liikkeet kosketusnäytöllä. Mallin pohjalta voidaan kehittää muun muassa parempia tekstinsyöttöohjelmia ja näppäimistöjä erilaisten käyttäjien tarpeisiin.

Uutiset
Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

PML research group Department of Computer Science

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikka yhdistää kaikkia aloja. Tietotekniikan laitoksella perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu