Koulutustarjonta

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Human-Computer Interaction and Design -pääaine on poikkitieteellinen ohjelma, jossa käyttäjäkeskeisyys asettaa käyttäjät suunnitteluprosessin keskiöön. Yhdistämällä inhimilliset näkökohdat teknologiaan ja liiketoimintaan luomme uusia tuotteita ja palveluita, joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat erinomaiset.
Robot, cables and EIT logo

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

8.2.2023 – 11.4.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) – Human-Computer Interaction and Design -maisteriohjelma on poikkitieteellinen ohjelma, jossa käyttäjäkeskeisyys asettaa käyttäjät suunnitteluprosessin keskiöön. Yhdistämällä inhimilliset näkökohdat (sekä kognitiivisella, esteettisellä että sensomotorisella tasolla) teknologiaan ja liiketoimintaan luomme uusia tuotteita ja palveluita, joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat erinomaiset. Syntyvillä tuotteilla ja palveluilla on runsaasti kysyntää, mikä usein johtaa kaupalliseen menestykseen.

HCID toimii ponnahduslautana uusille tuotteille ja palveluille. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja määrittelemään, miten ihmiset vuorovaikuttavat ja elävät nykyaikaisen, jatkuvasti muuttuvan teknisen maailman kanssa.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Human-Computer Interaction and Design -pääaineen opiskelijat voivat saada apurahaa. He ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksuja EIT Digitalin lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmän mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistolle eivätkä voi saada apurahaa Aalto-yliopistosta. Lisätietoja löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Koulutus johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon (kaksoistutkinto) kahdesta yliopistosta, joissa opiskelija on opiskellut.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Innovaatio- ja yrittäjyyssivuaine (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa HCID-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Ajantasainen yliopistoluettelo löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

HCID-opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat:

 • Introduction to Human-Computer Interaction (Johdanto ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen)
 • User-Centred Design Methods (Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät)
 • Programming of Interactive Systems (Vuorovaikutteisten järjestelmien ohjelmointi)
 • Evaluation Techniques (Arviointimenetelmät)
 • Multidisciplinary Design Project (Monialainen suunnitteluprojekti)

Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös innovaatio- ja yrittäjyyskurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee jonkin niistä suuntautumisvaihtoehdoista, joita on tarjolla toisen vuoden opintoja tarjoavissa yliopistoissa. Aalto-yliopiston erikoistumisvaihtoehto on laitteiden väliseen vuorovaikutukseen liittyvä erikoistumisala Cross-Device Interaction. Sen kurssit käsittelevät erilaisia suunnittelu- ja käyttöliittymäkehitystekniikoita verkko- ja mobiilikehityksestä virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden vuorovaikutukseen. Ihmisen vuorovaikutuskyvyt ja -tavoitteet säilyvät pitkälti samoina, vaikka käytetty vuorovaikutuslaite ja toteutusmenetelmät kehittyvät. 90-luvun varhaiset mobiilikoodiin (Java) liittyvät kokeilut ovat muuttuneet mukauttavaksisuunnitteluksi ja mobiililaitteet etusijalle asettavaksi tiedonkulutuksen kulttuuriksi. Anturien, algoritmien ja tietokonegrafiikan kehityksen myötä odotamme lisätyn todellisuuden ja 3D-käyttöliittymien läpimurtoa kuluttajamarkkinoilla. (Päivitetty 1.12.2021.)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Ohjelman yliopistot

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Human-Computer Interaction and Design -maisteriohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä kansainvälisissä ja paikallisissa organisaatioissa sekä teknisissä että liiketaloudellisissa tehtävissä. Valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • Käyttäjäkokemussuunnittelija (UX) tai vuorovaikutusmuotoilija
 • UX-arkkitehti
 • Käytettävyysinsinööri
 • Vuorovaikutteisten järjestelmien kehittäjä
 • Ergonomia-asiantuntija
 • Liiketoiminnan kehittäjä
 • Tuotepäällikkö
 • Konsultti

Monialaisen asenteensa ansiosta HCID-tutkinnon suorittaneet ovat arvokkaita avoimissa innovaatioympäristöissä, joissa eri näkökulmat (markkinat, käyttäjät, sosiaaliset näkökohdat, mediateknologiat) yhdistyvät. He voivat halutessaan työskennellä yrityksissä, jotka tarjoavat lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita, kuten peliyritykset, verkko-oppimisyritykset, web-kehittäjät ja viihdepalvelujen tarjoajat. Muita vaihtoehtoja ovat oman yrityksen perustaminen tuote- tai teknologiakehityksen, median, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultointipalveluiden alalla.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan yhteistyökumppaneista löytyy EIT Digital Master School -verkkosivustolta.

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu