Koulutustarjonta

Functional Materials - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Aalto-yliopisto sijoittuu QS World University Rankingissa materiaalitekniikan kärkiyliopistojen joukkoon. Aalto kouluttaa materiaaliosaajia, jotka haluavat oppia sekä kovia tieteenaloja että käytännönläheistä insinööriajattelua. Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääaine on ainutlaatuinen ohjelma, jota täydentävät huipputason tutkimus ja vahvat yhteydet alan teollisuuteen.
Students in laboratory working on the computer

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elämme materiaalien maailmassa: kaikki autoista, tietojenkäsittelystä, energiasta, roboteista, lääkinnällisistä laitteista aina urheiluun, rakentamiseen ja ylellisyystuotteisiin juontaa juurensa materiaaleihin. Mahdollisuuksien kirjo on niin laaja, että monien mielestä materiaalitiede onkin tieteenaloista jännittävin. Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääaineessa koulutetaan materiaaliosaajia, jotka haluavat oppia tiedettä että käytännönläheistä insinööriajattelua. QS World University Rankingin mukaan Aalto-yliopisto kuuluu materiaalitekniikan huippuyliopistojen joukkoon. Aalto kokoaa yhteen erittäin kansainvälisen ja osaavan joukon opiskelijoita ja akateemista henkilökuntaa, minkä tuloksena syntyy ainutlaatuinen ohjelma, jota vauhdittavat huippututkimus ja vahvat yhteydet alan teollisuuteen.

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääaineesta valmistuvilla on:

Kattavat tiedot eri materiaalien rakenteista, koostumuksesta, ominaisuuksista, käsittelystä ja suorituskyvystä. Opiskelijat saavat kiehtovan kokonaiskuvan erilaisista materiaaleista aina suurista, pienistä, kovista ja pehmeistä materiaaleista uusiin älykkäisiin materiaaleihin.

Kyky arvioida materiaalin ominaisuuksia, suunnitella uusia materiaaleja ja ennakoida niiden käyttäytymistä. Valmistuneet ymmärtävät uusien materiaalien suunnittelumahdollisuudet ja rajoitukset. Näitä ovat komposiitit, biomimeettiset materiaalit,hybridi- ja nanomateriaalit sekä aktiiviset, toiminnalliset, reagoivat ja älykkäät materiaalit.

Tiedonhaluinen mieli ja into tehdä tutkimusta uusilla tieteellisen kehityksen aloilla. Valmistuneet ovat uteliaita. He haluavat tutkia ja löytää uusia tutkimusaiheita ja osaavat puolustaa tutkimustuloksiaan rohkeasti.

Omaan alaan kohdistuva intohimo, joka näkyy haluna muuttaa maailmaa. Maailma tarvitsee uusia kevyempiä, vihreämpiä ja älykkäämpiä materiaaleja.

Opetuskieli

Kaikkien Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman pääaineiden opetuskieli on englanti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

· pääaineopinnot (63–65 op)

· vapaasti valittavat opinnot (25–27 op)

· diplomityö (30 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Kaikki ydinkurssit on tarkoitus suorittaa maisteriopintojen ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelija oppii nanomateriaaleista, pinnoista ja kalvoista, funktionaalisista pehmeistä materiaaleista ja materiaalien karakterisoinnista. Ohjelmassa on tarjolla kolme opintopolkua, mutta opiskelijoilla on myös vapaus luoda yksilöllinen opintopolku oman kiinnostuksen ja toiveidensa perusteella. Henkilökohtainen tuutorointi auttaa opiskelijaa laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opiskelija voi erikoistua seuraaviin suuntautumisvaihtoehtoihin tai valita poikkitieteellisen polun, joka antaa hänelle laajan osaamispaletin. Suositellut suuntautumisvaihtoehdot:

· MEMS ja mikrosensorit

· Kiinteä olomuoto ja nanotiede

· Polymeerit, pehmeät aineet ja biomateriaalit

Lisätietoja opinnoista ja tutkinnosta löytyy Into-opiskelijaportaalista.

Aihealueet

Opetettavat aiheet ovat yhdistelmä kemiaa, fysiikkaa, tekniikkaa ja nanoteknologiaa. Ohjelman ytimessä ovat uudet älykkäät materiaalit atomisidoksista ja nanomittakaavan ilmiöistä aineen mikrorakenteeseen ja lopulta niiden teknisiin sovelluksiin.

Puolet kursseista on kaikille yhteisiä, loput voi räätälöidä omien tarpeiden mukaan. Esimerkkejä kaikille yhteisistä kursseista:

· Functional Soft Materials (5 op)

· Nanomaterials (5 op)

· Surfaces and Films (5 op)

· Materials Characterization Lab (5 op)

· Nanochemistry and Nanoengineering (5 op)

· Solid State Chemistry (5 op)

· Personal Research Assignment in Functional Materials (5–10 op)

Opiskelija rakentaa tutkintokokonaisuuden oman kiinnostuksensa mukaan. Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

· Thin Film Technology (5 op)

· Microfabrication (5 op)

· Design and Analysis of MEMS (5 op)

· Crystallography and Structural Characterization (5 op)

· Functional Inorganic Materials (5 op)

· Engineering Metals and Alloys (5 op)

· Polymer Properties (5 op)

· Molecular Thermodynamics (5 op)

Menetelmät

Functional Materials -pääaine tarjoaa opiskelijoille kattavan, tutkittuun tietoon perustuvan ja dynaamisen opetusohjelman. Tavoitteena on, että opiskelijat löytävät vahvuutensa materiaaliasiantuntijoina – löytyipä se sitten innovaatioiden, kriittisen ajattelun, yksin työskentelyn tai monialaisissa ryhmissä työskentelyn kautta. Laaja valikoima projektikursseja vahvistaa opiskelijoiden käytännön taitoja ja tutkimusosaamista, sillä ne käsittelevät todellisia tieteellisiä ongelmia. Opiskelijat eivät vain opi materiaaleista itseisarvona vaan myös niiden vaikutuksista ja arvoista yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja ympäristöllisessä kontekstissa.

Functional Materials -aineen opiskelijat kuuluvat FunMat-yhteisöön, joka koostuu toiminnallisten materiaalien opiskelijoista, lehtoreista ja professoreista. Yhdessä he järjestävät FunMat-tapahtumia, tapaavat alan yritysten edustajia ja kehittävät opetusohjelmaa yhdessä. Yhdessä he oppivat – toiminnallisista materiaaleista ja itsestään.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännön työkalu opiskelijan oman opintopolun määrittelyyn. Opintosuunnitelmaan kootaan optimaalinen valikoima opiskelijan kiinnostuksenkohteiden ja ohjelman vaatimusten mukaisia kursseja. HOPS on hyödyllinen työkalu myös opintojen etenemisen seurantaan. Parhaimmillaan se osoittaa, missä vaiheessa opiskelija on opinnoissaan, ja asettaa konkreettisia virstanpylväitä.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskeluympäristöstä ja opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä. Opetusmenetelmämme tukevat verkostoitumista erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa – monilla professoreilla ja tutkijoilla on kansainvälinen tausta ja kokemus, mikä tuo heidän globaalit verkostonsa opiskelijoiden saataville.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi

 • suorittaa osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla
 • osallistua kesäkursseille ulkomailla
 • hyödyntää kansainvälistymiseen käytettävissä olevaa rahoitusta

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääainetta pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille. Pääaine antaa hakukelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Yksi Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Functional Materials -pääaineen vahvuuksista on tiivis yhteistyö: alan yritysten toimeksiannoista, kurssiprojekteista ja yritysten edustajien opettamista erityiskursseista aina diplomityön tekemiseen yrityksessä. Lisäksi opintomatkat ja ekskursiot alan yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin antavat uusia näkökulmia opiskeluun. Suosittelemme näihin aktiviteetteihin osallistumista oman aseman parantamiseksi kansainvälisillä työmarkkinoilla. Monet suomalaiset alan yritykset toimivat kansainvälisesti. Lisäksi laitoksilla on akateemista yhteistyötä korkealaatuisten kansainvälisten yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.

Suurin osa maailman käytännön ongelmista johtuu materiaaliongelmista. Maailma tarvitsee materiaalitutkijoita, ja tutkinnon suorittaneilla onkin valmiudet ja tiedot toimia uusien teknologioiden, ideoiden ja käytäntöjen edelläkävijöinä. Ala kehittyy ja uusia tehtävänimikkeitä syntyy jatkuvasti. Tärkeimmät urapolut voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

· Tutkija joko yliopistossa tai alan yrityksessä

· Operatiiviset tai hankintaan liittyvät tehtävät, laboratorio- ja laadunvalvontatehtävät, ympäristövastuuseen ja immateriaalioikeuksiin liittyvät tehtävät alan yrityksissä

· Projektinhallinta- ja johtamistehtävät elektroniikka-, nanoteknologia-, lääkintälaite-, koneisto-, polymeeri- ja pinnoiteteollisuudessa

· Konsultointi- ja hallintotehtävät yksityisellä ja julkisella sektorilla aiemmin mainittujen toimialojen palveluksessa

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa monialaisia opintoja valitsemalla kursseja Aalto-yliopiston taiteen ja talouden aloilta. Heillä on myös mahdollisuus suorittaa kursseja muissa suomalaisissa yliopistoissa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Get to know our students and alumni

Julius on a cliff near a forrest looking into the camera

Alumnus Julius Grahn: 'Laboratory work gave a reason to spend a lot of time with new people.'

A combination of hands-on laboratory work and theoretical research

Kemian tekniikan korkeakoulu
Adel smiling

Alumnus Adel Assad: 'My goal is to be in the front line of creating a greener planet with sustainable solutions'

Honorary academic achievements, contributions towards the student community and a passion towards building a better future.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Functional Materials major student Maria Ameziane

Experiences from a FunMat major student, Maria Ameziane

FunMat community is a study environment that encourages learning and innovation.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Functional Materials major student Zhenzi Chen

Experiences from a FunMat major student, Zhenzi Chen

I have been interested in nanotechnology for a long time, and I am glad that I chose Functional Materials as my academic family here in Aalto.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Functional Materials major student Hammad Naseer

Experiences from a FunMat major student, Hammad Naseer

Choosing the FunMat major is one of the best decisions of my life.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Functional Materials major student Samuel Rantataro

Experiences from a FunMat major student, Samuel Rantataro

Best part of Functional Materials is learning about the key technologies used in modern day semiconductor industry.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Haku maisterikoulutuksiin

School of Chemical Engineering

Major Functional Materials is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Functional Materials

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected] Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu