Koulutustarjonta

Fibre and Polymer Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Haluatko käyttää tiede- ja insinööritaitojasi yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi? Jos vastauksesi on myönteinen, Fibre and Polymer Engineering -pääaine voi sopia sinulle. Meiltä valmistuneena sinulla on monipuoliset tieteen ja tekniikan taidot, joita voit soveltaa tulevaisuuden kestävien materiaalien kehittämiseen. Tieteen ja tekniikan vahvan perustan lisäksi Fibre and Polymer Engineering -pääaineesta valmistuneet kerryttävät taitoja poikkitieteellisestä tiimityöskentelystä, monialaisesta ajattelusta ja tuotekehityksestä. Fibre and Polymer Engineering -koulutuksen ytimessä on kestävyys. Keskitymme uusiutuvien biopohjaisten resurssien resurssitehokkaaseen muuntamiseen tekstiilien, komposiittien ja monien muiden tuotteiden materiaaleiksi.
Fibre and Polymer Engineering major

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Polymeerejä löytyy mitä moninaisimmista arkisista ja huipputehokkaista käyttökohteista lääketieteestä ilmailuun. Kuituja ja kuitupohjaisia materiaaleja, kuten puuta, paperia ja komposiitteja, käytetään myös erittäin laajasti eri aloilla, esimerkiksi muotitekstiileissä ja rakennustuotteissa. Sekä kuidut ja polymeerit että niistä valmistetut materiaalit voidaan saada uusiutuvista ja uusiutumattomista luonnonvaroista. Nykyinen tutkimus johtaa esimerkiksi uusiin kasviperäisiin muoveihin ja hartseihin, kun taas jäykkiä ja vahvoja kuituja ”luodaan uudelleen” puusta saadulla selluloosalla. Näiden biopohjaisten polymeerien ja kuitujen merkitys kasvaa alati lisääntyvien kestävän kehityksen vaatimusten myötä. Biopohjaisten materiaalien kehityksen lisäksi fossiilisten polymeerimateriaalien ja kuitujen käyttö kehittyy edelleen nopeasti resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen haasteiden edessä.

Nopeasti kehittyvä tieteen ja teknologian ala peräänkuuluttaa ammattilaisia, jotka kykenevät työskentelemään eri alojen rajapinnassa ja vastaamaan tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Fibre and Polymer Engineering -pääaine perustuu vankkaan perusymmärrykseen polymeereistä, niiden synteesistä, rakenteesta, prosessoinnista ja ominaisuuksista sekä kuitujen ja niistä valmistettujen materiaalien ja tuotteiden rakenteesta ja ominaisuuksista. Kemian tekniikan korkeakoulun strategian mukaisesti biopohjaisesta raaka-aineesta saatavat kuidut ja polymeerit ovat keskiössä. Pääaineopiskelijat keskittyvät kurssityön, räätälöityjen projektien ja diplomityön kautta yhteen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: i) puupohjaiset materiaalit ja niiden sovellukset, ii) verkkorakenteet ja muunnetut kuitutuotteet sekä iii) polymeeritiede ja -teknologia.

Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät erikoistumisalueensa keskeiset tieteelliset ja ammatilliset työtavat ja pystyvät jatkuvasti syventämään tietojaan hankkimalla, arvioimalla ja käsittelemällä tieteellistä, teknistä ja ammatillista tietoa. He oppivat ymmärtämään alan haasteita käyttäjien, tekniikan ja yhteiskunnan sekä ympäristön näkökulmasta ja osaavat hyödyntää tätä tietoa uusien ratkaisujen kehittämisessä, myös monialaisten tiimien jäseninä.

Opetuskieli

Kaikkien Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman pääaineiden opetuskieli on englanti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Fibre and Polymer Engineering -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

· pääaineopinnot (63–65 op)

· vapaasti valittavat opinnot (25–27 op)

· diplomityö (30 op)

Opinnäytetyö

Diplomityö on tutkimustehtävä, jonka työmäärä vastaa 30 opintopistettä. Diplomityö tehdään tyypillisesti yhteistyössä teollisuuden kanssa tai korkeakoulun laitosten tutkimusprojekteissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Fibre and Polymer Engineering major, wood surfaces

Suuntautumisvaihtoehdot

Valmistuttuasi Fibre and Polymer Engineering -pääaineesta:

· ymmärrät syvällisesti kuidun ja polymeerin arvoketjun raaka-aineesta asiakaskohtaisiin lopputuotteisiin

· sinulla on vankka perustietämys polymeereistä, niiden rakenteesta, prosessoinnista ja ominaisuuksista

· tiedät, miten polymeerit syntetisoidaan biopohjaisista ja fossiilipohjaisista lähtöaineista

· tiedät, miten molekyylirakenne ohjaa siitä johdettujen polymeerien materiaaliominaisuuksia

· tunnet tärkeimmät kuitutyypit, niiden tuotannon, ominaisuudet ja sovellukset

· tunnet pääväylät kuidun eristämiseksi biomassan raaka-aineesta ja olet luonnonkuitujen, niiden koostumuksen, rakenteen ja käyttäytymisen asiantuntija

· sinulla on osaamista kuiduista ja polymeereistä valmistettujen materiaalien ja tuotteiden valmistuksesta, ominaisuuksista ja käytöstä

· osaat soveltaa pintakemian tuntemusta komposiittiteknologiaan.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskeluympäristöstä ja opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä. Opetusmenetelmämme tukevat verkostoitumista erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa – monilla professoreilla ja tutkijoilla on kansainvälinen tausta ja kokemus, mikä tuo heidän globaalit verkostonsa opiskelijoiden saataville.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi

 • suorittaa osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla
 • osallistua kesäkursseille ulkomailla
 • hyödyntää kansainvälistymiseen käytettävissä olevaa rahoitusta
Fibre and Polymer Engineering major

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Fibre and Polymer Engineering -pääainetta pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuneella on valmiudet ja tietämys toimia oman alansa tiennäyttäjänä erilaisissa johtamis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä, jotka palvelevat teollisuutta tai siihen liittyviä sidosryhmiä, tiedeyhteisöä tai julkista sektoria.

Aalto-yliopistossa on vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yksi tämän pääaineen vahvuuksista on tiivis yhteistyö alan toimijoiden kanssa: alan yritysten toimeksiannoista, kurssiprojekteista ja yritysten edustajien opettamista erityiskursseista aina diplomityön tekemiseen yrityksessä. Lisäksi opintomatkat ja ekskursiot alan yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin antavat uusia näkökulmia opiskeluun. Suosittelemme näihin aktiviteetteihin osallistumista oman aseman parantamiseksi kansainvälisillä työmarkkinoilla. Monet suomalaiset alan yritykset toimivat kansainvälisesti. Lisäksi laitoksilla on akateemista yhteistyötä korkealaatuisten kansainvälisten yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.

Opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa monialaisia opintoja valitsemalla kursseja Aalto-yliopiston taiteen ja liiketoiminnan aloilta. He voivat suorittaa kursseja myös muista suomalaisista yliopistoista.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Jonna in a ballgown in the park wearing a Teekkari cap

Alumna Jonna Jyrämä: 'I can make a difference by shaping a greener future'

During her studies at Aalto University, Jonna Jyrämä inspired a new generation of future chemists at a part-time job for Aalto Junior and worked in different teams to create new innovative and sustainable solutions.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Haku maisterikoulutuksiin

School of Chemical Engineering

Major Fibre and Polymer Engineering is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Fibre and Polymer Engineering

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected] Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu