Koulutustarjonta

Energy Storage (EIT), Master of Science (Technology)

Energy Storage -maisteriohjelma on kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tukee kestävän energiakasvatuksen globaali edelläkävijä EIT InnoEnergy ja jota tarjoavat yhteistyössä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu sekä Instituto Superior Técnico (Portugali) ja Politecnico di Torino (Italia). Kyseessä on uuden sukupolven oppimismatka, joka tarjoaa haasteisiin sopivat työkalut sekä mahdollisuuden käynnistää maailmanluokan ura dynaamisen ja nopeasti kehittyvän alan eturintamassa. Ohjelma hyödyntää ainutlaatuista globaalia verkostoa ja osaamista.
Innoenergy students

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

5.9.2022 – 11.11.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Energy Storage -maisteriohjelma on kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tukee kestävän energiakasvatuksen globaali edelläkävijä EIT InnoEnergy ja jota tarjoavat yhteistyössä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu sekä Instituto Superior Técnico (Portugali) ja Politecnico di Torino (Italia). Kyseessä on uuden sukupolven oppimismatka, joka tarjoaa haasteisiin sopivat työkalut sekä mahdollisuuden käynnistää maailmanluokan ura dynaamisen ja nopeasti kehittyvän alan eturintamassa. Ohjelma hyödyntää ainutlaatuista globaalia verkostoa ja osaamista.

Ohjelma antaa sinulle mahdollisuuden

  • oppia kattavan valikoiman energian muunto- ja varastointitekniikoita
  • kehittää huipputason liiketoiminta- ja yrittäjyystaitoja ja
  • hyödyntää ainutlaatuista maailmanlaajuista verkostoa, joka koostuu kestävän energian kansainvälisistä ydinosaajista

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Kaikki ohjelmaan valitut opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja ja velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja EIT InnoEnergyn apuraha- ja lukuvuosimaksumallin mukaisesti. Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistoon. Huomioithan, EIT InnoEnergyn apurahamallia päivitetään vuosittain. Katso lisätietoja ohjelman sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Energy Storage -maisteriohjelma on ainutlaatuinen kaksivuotinen oppimismatka. Se on kattava syväsukellus energiamuunnos- ja varastointiteknologioiden koko valikoimaan aina sähkökemiallisiin, sähköisiin ja lämmönvarastoinnista liikenteen energiakantajiin sekä rakennettuun ympäristöön.

Opiskelija valitsee kaksi kolmesta eurooppalaisesta yliopistosta ja vaihtaa yliopistoa ensimmäisen ja toisen vuoden vaihteessa. Opiskelija suorittaa siis lukukaudet kahdessa eri korkeakoulussa.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt syvällisesti energian varastoinnin keskeisiin teknisiin osa-alueisiin. Samalla opit johtamisen perusperiaatteita sekä liiketoiminnan innovaatioajattelua. Ensimmäinen vuosi on maisterin tutkinnon aktiivinen oppimissykli. Akateemista ja teoreettista oppimista rikastuttavat ja konkretisoivat erilaiset interaktiiviset resurssit, käytännön harjoitukset sekä ekskursiot alan yrityksiin, jotka tarjoavat käytännön oppeja energian varastoinnista. Ensimmäisen vuoden aikana toteutat monialaisessa ryhmässä projektityön energian varastointiin liittyvästä aiheesta. Projektityössä sinun odotetaan kuvailevan energiatekniikoiden ja -mallien suhdetta tavalla, joka mahdollistaa niiden teknisen ja taloudellisen analysoinnin ja hallinnan, sekä laajentavan insinööriajattelua, jotta pystyt pohtimaan teknologiaa sen laajemmassa käyttöyhteydessä. Projektityön tärkeitä osia ovat toteuttamiskelpoisuusanalyysi, taloudellinen analyysi ja kestävyysanalyysi.

Toisena opiskeluvuonna pääset erikoistumaan valitsemaasi aiheeseen (ks. jäljempänä).

Aalto-yliopiston opetussuunnitelma julkaistaan opinto-ohjelman omilla sivuilla Into-opiskelijaportaalissa.

Master’s Programme in Energy Storage

Suuntautumisvaihtoehdot

Toisena opiskeluvuonna pääset erikoistumaan valitsemaasi aiheeseen. Alan yrityksen kanssa toteutettavan projektin ja diplomityön avulla voit syventää asiantuntemustasi jostain energian varastointiteknologiasta. Lisäksi voit laajentaa ymmärrystäsi varastoinnin roolista energiasiirtymässä. Osaavan opetushenkilöstön ja alan ammattilaisten tuella teet diplomityösi toisen vuoden yliopistossasi.

Kansainvälistyminen

Opinto-ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon on integroitu pakollinen maantieteellinen liikkuvuus. Tämä tarkoittaa, että opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, saat tutkinnot sekä ensimmäisen että toisen vuoden yliopistostasi.

Opiskelija Albert Rehnberg päätyi unelmaohjelmaansa vahingossa

Albert Rehnberg valitsi EIT InnoEnergy Energy Storage -kaksoistutkintomaisteriohjelman, koska se kuulosti hänestä mielenkiintoisimmalta, mutta se paljastuikin hänen unelmaohjelmakseen.

Lue lisää
Summer portrait of Albert Rehnberg wearing a student cap

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat diplomi-insinöörin tutkinnon, joka antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin Aalto-yliopistossa tai kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija saa vastaavan tutkinnon toisesta korkeakoulusta, jossa on suorittanut maisteriohjelman opintoja. Sen ansiosta opiskelijan kansainväliset jatko-opinto- ja uramahdollisuudet laajenevat entisestään.

Uramahdollisuudet

Kun energiajärjestelmää irrotetaan fossiilisesta energiasta ja hajautetaan, siitä tulee aiempaa monimutkaisempi, mikä vaatii väistämättä uudenlaista asiantuntijuutta. Ammattitaitoisten työntekijöiden kysyntä vain kasvaa ja lisää osaajia on koulutettava tehtäviin, joita ei välttämättä ole vielä edes olemassa! Energian varastointimarkkinat voisivat luoda vuosittain 100 000 uutta työpaikkaa. Yleisesti ottaen varastoinnilla on merkittävä rooli energiasiirtymässä. Uudet osaajat voivat toimia paitsi energiateollisuudessa myös kemianteollisuudessa, metallurgisessa teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Tästä ohjelmasta valmistuu uudenlaisia asiantuntijoita jotka ovat matkalla menestyksekkäälle uralle. Valmistuneet saavat kattavan kokonaiskuvan energian varastoinnista, mikä antaa heille etulyöntiaseman alan työmarkkinoilla.

Tutkimuksen painopisteet

Energy Storage -ohjelman opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa, jotka tutkivat muun muassa erilaisia energian varastointiteknologioita ja -järjestelmiä kuten akkuja, vedyn tuotantoa, lämpöenergiajärjestelmiä, verkon tasapainottamista ja synteettisiä polttoaineita. Pääset työskentelemään alan johtavien asiantuntijoiden kuten professori Tanja Kallionsekä professori Annukka Santasalo-Aarnion kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Energy Storage -maisteriohjelmaa toteuttaa Aalto-yliopisto yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen sekä EIT InnoEnergyn kanssa. EIT InnoEnergy -hanketta tukee Euroopan unionin alainen elin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT). Koulutus on keskeinen osa EIT:n innovaatiomallia. EIT:n visiona on kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, joka antaa innovoijille ja yrittäjille mahdollisuuden kehittää maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luoda kasvua ja ammattitaitoa vaativia työpaikkoja.

e-storebrand
InnoEnergyEITlogo

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

Yhteystiedot

Aino Roms

Suunnittelija

[email protected]

https://into.aalto.fi/display/eneites/Energy+Storage

EIT InnoEnergy

[email protected]

https://www.innoenergy.com/for-students-learners/master-school/masters-in-energy-storage/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu