Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-lavastus - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia lavastussuunnittelijan ammatissa elokuva- ja tv-alalla.
Kaksi opiskelijaa kuvaamassa lavastusstudiossa.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia lavastussuunnittelijan ammatissa elokuva- ja tv-alalla. Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja vastaamaan tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista, toiminnallisista ja tuotannollisista suunnitelmista yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa. Ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen myös muiden medioiden alueille, sekä uusien työmuotojen kehittämiseen. Koulutus perustuu taiteelliseen, kokeilevaan ja tutkimukselliseen toimintaan sekä alan ammattikäytäntöihin.

Opetuskieli

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Lavastustaiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Opintojen rakenne

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhdessä elokuvataiteen muiden pääaineiden ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kanssa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden sekä erilaisten elokuva- ja tv-tuotantojen myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan lavastussuunnittelijan ammatillisia käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuva- ja tv-ilmaisun kokonaisvisuaalinen sekä dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, tilallinen, kuvallinen ja käsitteellinen hahmottamiskyky, suunnittelijan visualisointitaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Elokuva- ja tv-lavastajan tulee hallita visuaalisen kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja visualisoinnista toteutukseen – sen valvontaan ja johtamiseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lavastussuunnittelutyön vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Elokuvataiteen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan syventää osaamistaan jollakin elokuvataiteen osa-alueella.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin koulutustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuvan ja television lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista myös toimia erilaisissa muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Tutkintoon kuuluu yhteensä 30–40 opintopisteen kokonaisuus valinnaisia ja sivuaineopintoja. Näiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi hankkia erityisosaamista ja syventyä haluamaansa alueeseen.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opiskelijalle suositeltavia valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi elokuvan, pukusuunnittelun, arkkitehtuurin, digitaalisen median ja historian eri alueiden opinnot. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Koulutuksesta valmistuneet toimivat pääsääntöisesti lavastussuunnittelijoina tai apulaislavastajina erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tehtävänimikkeitä: lavastussuunnittelija, lavastaja, apulaislavastaja, lavastusassistentti.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ELOlla on yhteistyötä Taideyliopiston, erityisesti Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2024

Follow us

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: