Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineen keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset, tekniset ja tuotannolliset perusvalmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.
elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

15.3.2023 – 30.3.2023

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Seuraava hakuaika alkaa 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineen keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset, tekniset ja tuotannolliset perusvalmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen ja dramaturgisen kokonaisuuden hallintaan, sekä ymmärtää käsikirjoituksen merkityksen elokuvan tai televisiodraaman ytimenä. Käsikirjoittajan työhön perehdytään pienimuotoisissa harjoitteissa sekä koulun elokuva- ja televisiotuotannoissa, joissa opiskellaan elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan käsikirjoituksen kehittelyyn liittyviä käytäntöjä ja taitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytännön kirjoitusharjoituksiin, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2022-2024 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Lisätietoa elokuvataiteen maisteriohjelmasta löydät täältä.

Opetuskieli

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

 

Opintojen rakenne

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija käsikirjoittamisen taiteeseen ja antaa kirjoitustekniset ja tuotannolliset valmiudet käsikirjoittajan työtehtäviin erilaisissa elokuva- ja televisioproduktioissa.

Kolme vuotta kestävien opintojen aikana opiskelija perehtyy elokuva- ja televisiotuotannon vaiheisiin ja taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön elokuvataiteen muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Opiskelija saa valmiudet kehitellä ideoita valmiiksi käsikirjoitukseksi.

Opetuksen keskiössä on tarinallinen, sisällöllinen ja visuaalinen ajattelu, dramaturgiset taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, ymmärrys tuotannollisista vaatimuksista sisällön suunnittelussa, elokuva- ja televisiohistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus, perustava ymmärrys tekijälähtöisestä tutkimuksesta sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaine on jatkoa käsikirjoituksen kandidaattiopintoihin. Kandidaattiohjelmasta valmistunut voi jatkaa suoraan maisteriohjelmaan ilman erillistä hakua. Lisätietoa maisteriohjelmasta saa täältä.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat, projektit, seminaarit, työpajat ja festivaaliosallistuminen ovat osa pääaineen opetusta. Opiskelijavaihto mahdollistaa pitempiaikaisen tutustuminen kansainväliseen koulutus- ja toimintaympäristöön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Uramahdollisuudet

Elokuva- ja televisiokäsikirjoittajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa moninaisissa elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Käsikirjoittajat soveltavat ammattitaitoaan myös muilla soveltuvilla aloilla kuten radiossa, dokumenttielokuvan piirissä ja muun median sisällöntuotannoissa.

Tehtävänimikkeitä: elokuvakäsikirjoittaja, käsikirjoittaja-ohjaaja, käsikirjoittaja-tuottaja, televisiokäsikirjoittaja (tuotantoyhtiön head of drama, showrunner, konseptin kehittäjä, pääkäsikirjoittaja, jaksokirjoittaja, script editor, tosi-tv:n käsikirjoittaja), erilaiset dramaturgisen asiantuntijan tehtävät, rahoituksen arviointitehtävät, yrittäjä, opettaja tai kouluttaja.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ELOlla on yhteistyötä Taideyliopiston, erityisesti Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Haku kandidaattikoulutuksiin
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

Seuraava hakuaika alkaa 15.3.2023 08:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu