Koulutustarjonta

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Computer Science -pääaine nojaa johtavaan tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen Aalto-yliopistossa, jonka tietotekniikan laitos sijoittuu jatkuvasti Euroopan kymmenen parhaan joukkoon. Ohjelma tarjoaa syvällisen käsityksen kehittyneiden ohjelmisto- ja tietojenkäsittelytekniikoiden suunnittelusta ja analysoinnista. Tämän maisteriohjelman suorittaneilla on erinomaiset taidot teoriassa ja käytännöissä, jotka liittyvät kehittyneeseen tietojenkäsittelyyn monenlaisissa järjestelmissä: Internet-mittakaavan hajautetuista alustoista kehittyviin kvanttilaskentainfrastruktuureihin. Ohjelmassa korostetaan yhteistyötä ja käytännön oppimista sekä kannustetaan opiskelijoita ottamaan oman oppimisensa ohjat ja olemaan aktiivisia oppijoita. Hyödynnämme nykyaikaisia opetusmenetelmiä, kuten etäopetusta, pienryhmäoppimista ja verkkopalautetyökaluja. Monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Computer Science -pääaineesta valmistuvilla opiskelijoilla on:

 • Laaja metodologinen perusta. Valmistuneet ovat huipputason ja kehittyvien alustojen, kuten pilvipalvelujen, suurteholaskennan ja kvanttilaskennan, asiantuntijoita.
 • Algoritminen ja matemaattinen perusta. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat pitkäjänteiset perusteet, jotka vaikuttavat kaikkiin tietotekniikan osa-alueihin, ja ovat valmiita viemään alan tutkimusta pidemmälle.
 • Kehittyneet suunnittelu- ja ohjelmointitaidot. Valmistuneet saavat erinomaiset suunnittelu- ja ohjelmointitaidot monilla eri ohjelmointikielillä ja monissa kehitysympäristöissä.
 • Laajan ja syvällisen erikoistumisen yhdistelmä. Tutkinnon suorittaneella on syvällinen osaaminen valitsemallaan erikoisalalla.
 • Tehokkaat viestintätaidot. Valmistuneet pystyvät työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja tekemään tehokasta yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Computer Science -pääaineen opinnot koostuvat 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (40–65 op)
 • Valinnainen sivuaine (20–25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–35 op)
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Pääaineen erikoistumisalueet on jäsennetty seuraaviin neljään opintopolkuun. Eri polkuihin kuuluvia kursseja on mahdollista sekoittaa, ja opiskelijoilla on joustavuutta suorittaa valinnainen sivuaine ja valinnaisia kursseja.

Algorithms, Logic, and Computation -opintopolku tarjoaa opiskelijoille vahvan metodologisen ja matemaattisen perustan, joka kattaa kehittyneiden algoritmien ja laskentajärjestelmien mallintamisen, suunnittelun ja analysoinnin massiivisesti hajautetusta infrastruktuurista kvanttilaskentaan.

Big Data ja Large-Scale Computing -opintopolku antaa opiskelijoille vahvat taidot selvittää datan ja tiedon kasvusta johtuvia haasteita yhteiskunnassamme. Polulla perehdytään kattavasti suuren mittakaavan datan ja data-analytiikan menetelmiin kuten suuren datan infrastruktuurien hallintaan, erä- ja datavirtaprosessointiin, data-analyysin algoritmiikkaan, sekä laskentaan ja automaationhallintatyökalustoon datatieteen prosesseille eturivin reuna-, pilvi- ja suurteholaskentaympäristöissä.

Software Systems and Technologies -opintopolku käsittelee laajasti ohjelmistojärjestelmiä ja niihin liittyviä mahdollistaviin teknologioita: sulautetut järjestelmät ja mobiilikäyttö, virtualisointi ja pilvipalvelut, konesalien verkostointi ja kestävyys. Opintopolku tarjoaa vankan taustan full stack -kehitykselle sisällyttämällä koulutukseen pilvipohjaisia työkaluja ja käytäntöjä, jotka soveltuvat nykyajan monimutkaisiin tietojenkäsittelyjärjestelmiin.

Web Technologies, Applications and Science-opintopolku vie opiskelijat keskelle asiaa, joka on monien mielestä tärkein teknologinen innovaatio tietokoneen jälkeen. Opetus Web Technologies, Applications, and Science -opintopolulla käsittelee monipuolisesti verkkosovellusten ja -palveluiden aihealueita. Opiskelija oppii kehittämään nykyaikaisia verkkosovelluksia ja käyttämään verkkoteknologiaa hajautetuissa järjestelmissä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Toimintaan kuuluu useita vapaa-ajan tapahtumia, juhlia ja opetussuunnitelman ulkopuolisia tapahtumia kampuksella. Opiskeluympäristö on vahvasti kansainvälinen. Opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä ja lukuisia kursseja johtaa kansainvälinen professori. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ELLIS – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems -laboratorion kanssa, jonka alaisuudessa toimii alan parhaita akateemisia instituutioita ja tutkijoita. Opiskelija voi kehittää globaalia osaamistaan esimerkiksi:

 • opiskelemalla lukukauden ulkomailla yhdessä Aallon kumppanikorkeakouluista
 • osallistumalla kesäkurssille ulkomailla, esimerkiksi Stanfordin kesäkoulussa
 • suorittamalla harjoittelun tietotekniikan maailmanlaajuisissa ”hotspot-paikoissa”
 • toimimalla tuutorina ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa pätevyyden jatkaa tohtorintutkintoon (soveltuvan alan tohtori).

Uramahdollisuudet

Pääaineessa opiskelevat tietojenkäsittelytieteen opiskelijat saavat usein työtarjouksia jo ennen valmistumistaan, ja heidän uranäkymänsä ovat yleisesti ottaen erinomaiset.

Aalto-yliopisto tarjoaa erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Yleinen työllistymisreitti on työllistyminen yrityksiin, jotka maksavat opiskelijoille opinnäytetöiden tekemisestä. Jotkin opiskelijat perustavat omia yrityksiä tai jatkavat tutkijanuralla yliopistoissa tai teollisissa tutkimuslaboratorioissa.

Vastavalmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat:

 • Pilviarkkitehti
 • Datatutkija
 • Peliohjelmoija
 • IT-konsultti
 • Full Stack -kehittäjä (esim. Java, C#)
 • Mobiilisovelluksen kehittäjä
 • Ohjelmistoarkkitehti
 • Ohjelmistotekniikan asiantuntija
 • Tekninen web-analyytikko
 • Käytettävyysasiantuntija
 • Tutkimusapulainen
 • Väitöstutkija

Meiltä valmistuneet alumnit työskentelevät esimerkiksi seuraavissa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa: Aalto-yliopisto, Accenture, BetterDoctor, Centre national de la recherche scientifique, Conformiq, Eficode, Ericsson, Espotel, EXFO, First American, Forcepoint, F-Secure, Futuremark, Futurice, Giosg, GM Wargaming, Harvard University, Helsingin yliopisto, Institut national de recherche en informatique et automatique, Jongla, Microsoft, Nitor Creations, Netlight Consulting, Nixu Corporation, Nokia, Nordea, OneSpin Solutions, Orbis, Palantir Technologies, Planixs, puolustusvoimat, Qualtrics, Queen’s University Belfast, Quintic, Reaktor, RedLynx, Santander, Seriously Digital Entertainment, Smartly.io, Space Systems Finland, Supermetrics & Floweb, Trimble, Tuxera, Työterveyslaitos, Valas Media, Vincit, Wolt, ZEF jne.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen huippuluokan tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Tietotekniikan opiskelijat voivat vapaasti sisällyttää valinnaisiin opintoihinsa mistä tahansa Aallon korkeakoulusta valitsemansa sivuaineen. Yksittäisiä vapaasti valittavia kursseja voi ottaa myös muista suomalaisista yliopistoista JOO:n (joustava opinto-oikeus) kautta.

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Computer Science applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

PML research group Department of Computer Science

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikka yhdistää kaikkia aloja. Tietotekniikan laitoksella perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (ulkoinen linkki)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu