Koulutustarjonta

Chemical and Process Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Luonnontieteistä kestävään ja kannattavaan kemian prosessiteollisuuteen
Students looking at equipment

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Chemical and Process Engineering -pääaine perustuu monitasoiseen näkökulmaan kemiallisten prosessien taustalla olevista fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä. Jos haluat tulla insinööriksi, jolla on syvällinen tietämys parhaista teknisistä tavoista soveltaa luonnontieteitä esimerkiksi prosessiteollisuudessa, polttoaineiden jalostamoissa ja käyttökelpoisen materiaalin erottelussa jätteestä (urban mining), liity seuraamme!

Pääaineen opiskelijana opit suunnittelemaan toteuttamiskelpoisia, energiatehokkaita ja kestäviä kemiallisia prosesseja ja tuotteita nykyaikaisten työkalujen avulla. Meiltä valmistuneet opiskelijat voivat toimia kemian prosessien ja reaktiotekniikan asiantuntijoina eri teollisuudenaloilla.

Opetuskieli

Kaikkien Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman pääaineiden opetuskieli on englanti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master ‘s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemical and Process Engineering -pääaineen opinnot koostuvat 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

· pääaineopinnot (63–65 op)

· vapaasti valittavat opinnot (25–27 op)

· diplomityö (30 op)

Opinnäytetyö

Diplomityö on tutkimustehtävä, jonka työmäärä vastaa 30 opintopistettä. Diplomityö tehdään tyypillisesti yhteistyössä alan yritysten kanssa tai korkeakoulun laitosten tutkimusprojekteissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Chemical and process engineering Lab

Suuntautumisvaihtoehdot

Chemical and Process Engineering -pääaineen opiskelijat ovat osa Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman laajempaa opiskelijayhteisöä. Kaikki ohjelman opiskelijat osallistuvat Academic Learning Community -kurssille (3–5 op), joka auttaa opiskelijoita asettamaan itselleen tehokkaan oppimisen tavoitteita ja tekemään yhteistyötä monikulttuurisessa ja monialaisessa oppimisympäristössä. Chemical and Process Engineering -pääaineen opiskelijat suorittavat yhteiset pakolliset kurssit, joiden laajuus on yhteensä 35 opintopistettä. Ydinkursseilla opiskelijat perehdytetään erotus- ja puhdistustekniikoihin, prosessi- ja tuotesuunnitteluun, reaktiotekniikkaan, prosessien dynamiikkaan sekä ohjaukseen sekä konversioon. Myös laboratoriotyöskentely ja prosessisimulaatiotyökalut tulevat tutuiksi. Ydinkurssien lisäksi opiskelijat valitsevat yhteensä 25 opintopistettä laajasta suuntautumisvaihtoehtojen valikoimasta.

Chemical and Process Engineering -pääaine tarjoaa monipuolisia tietoja ja taitoja.

Opit ymmärtämään seuraavat kokonaisuudet:

· kestävän kehityksen periaatteiden mukainen prosessien suunnittelu

· ideasta tuotantoon

· ympäristövaikutukset

· kemian, fysiikan, matematiikan ja tekniikan yhdistäminen

· globaali kestävä kehitys ja hyvinvointi tulevaisuudessa.

Saat osaamista kemian tekniikan alalta seuraavilta alueilta:

· erotus- ja puhdistustekniikat

· mallinnus ja simulointi

· tuote-, prosessi- ja reaktorisuunnittelu

· kokeellinen työskentely

· digitalisaatio

· prosessinohjaus

· muuntoprosessit

· työelämätaidot.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Pääaineen suuntautumisvaihtoehdot

Chemical and Process Engineering -pääaineeseen sisältyy 25 opintopisteen verran eri suuntautumisvaihtoehtojen kursseja. Nämä kurssit on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

· kemian tekniikka

· reaktiotekniikka

· polymeeritekniikka

· tehdassuunnittelu

· prosessijärjestelmien suunnittelu.

Opiskelijat voivat vapaasti valita, mihin alueisiin he haluavat keskittyä.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskeluympäristöstä ja opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä. Opetusmenetelmämme tukevat verkostoitumista erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa – monilla professoreilla ja tutkijoilla on kansainvälinen tausta ja kokemus, mikä tuo heidän globaalit verkostonsa opiskelijoiden saataville.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi

 • suorittaa osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla
 • osallistua kesäkursseille ulkomailla
 • hyödyntää kansainvälistymiseen käytettävissä olevaa rahoitusta

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemical and Process Engineering -pääainetta pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Chemical and Process Engineering -pääaineesta valmistuneella on valmiudet toimia oman alansa tiennäyttäjänä erilaisissa johtamis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä, jotka palvelevat teollisuutta tai siihen liittyviä sidosryhmiä, tiedeyhteisöä tai julkista sektoria. Voit toimia seuraavissa tehtävissä:

· alan T&K-ammattilainen

· tuotanto- ja suunnitteluinsinööri

· tuotantoinsinööri, joka on keskittynyt automaatioon

· tutkija yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa

· turvallisuus- ja kestävyysasiantuntija

· yrityksen henkilöstöpäällikkö.

Voit työskennellä suunnitteluyrityksissä, kemian- tai metsäteollisuudessa, öljy- ja biojalostamoissa, metallinjalostamoissa, jätevesien käsittelyssä tai instrumentoinnissa.

Sinusta tulee ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden sekä kierto- ja biotalouden asiantuntija!

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Veera standing in nature

Student Veera Petäjäniemi: 'Through research, I can make an actual impact on the world.'

Veera Petäjäniemi graduated in 2021 from the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemical and Process Engineering. She is currently working as a Process Development Engineer at Fermion, a Finnish manufacturer of Active Pharmaceutical Ingredients (API).

Kemian tekniikan korkeakoulu
Students in a lab

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pääaineen vahvuus on tiivis yhteistyö alan toimijoiden kanssa: alan yritysten toimeksiannoista, kurssiprojekteista ja yritysten edustajien opettamista erityiskursseista aina diplomityön tekemiseen yrityksessä. Monet suomalaiset alan yritykset toimivat kansainvälisesti. Lisäksi laitoksilla on akateemista yhteistyötä huipputason kansainvälisten yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.

Opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa monialaisia opintoja valitsemalla kursseja Aalto-yliopiston taiteen ja talouden aloilta.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Haku maisterikoulutuksiin

School of Chemical Engineering

Major Chemical and Process Engineering is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Chemical and Process Engineering

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected] Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu