Koulutustarjonta

Biotechnology - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Biotechnology-pääaine tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia asiantuntijoina ja johtajina eri aloilla biokemikaaleista ja biopolttoaineista lääkkeisiin ja elintarvikkeisiin. Ohjelma tarjoaa vahvan tietopohjan biotekniikasta ja taidot ratkaista monimutkaisia ongelmia, olipa kyse tutkimuksesta tai liiketoimintaympäristöstä.
Biotechnology laboratory
Picture of a laboratory in School of Chemical Technology

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Biotechnology -pääaine konkreettisen perehtymisen yhteen keskeisimmistä aloista, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraalia biotaloutta. Ohjelman erityinen valttikortti on todellisten sovellusten ja ongelmanratkaisun painottaminen. Biotekniikan pääaineesta valmistuvilla on:

Monialainen biotekniikan osaaminen. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät biotekniikan perusteet sekä tekniikan ja teknologian näkökohdat. Tutkinnon suorittaneilla on syvällinen tietämys molekyyli- ja solutason biologisista ilmiöistä. Tutkinnon suorittaneet pystyvät esimerkiksi muokkaamaan ja ohjelmoimaan uudelleen valittuja molekyylejä tai biologisia prosesseja, jotta tuotteen ominaisuuksia tai tuotantoprosesseja voidaan tehostaa. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella ja toteuttaa bioteknisiä tuotantoprosesseja.

Vahva käytännön kokemus. Tutkinnon suorittaneet osaavat käyttää olennaisia laboratoriomenetelmiä ja -tekniikoita koko kehitysketjun osalta – aina solukantojen suunnittelusta ja geneettisestä muokkauksesta tuotantoprosessien kehittämiseen.

Analysointi- ja simulointitaidot. Tutkinnon suorittaneet voivat tehdä kvantifiointeja, mallinnuksia ja analyyseja mikro- ja makromolekyylitasoilla. Tutkinnon suorittaneet osaavat tulkita tietoja ja soveltaa analyyttistä ajattelua mahdollisten virhelähteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Yhteistyökyvyt. Tutkinnon suorittaneet ovat tavoitteellisia ja systemaattisia, mutta myös vastuullisia ammattilaisia, jotka tekevät sujuvaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Viestintätaidot. Tutkinnon suorittaneet viestivät selkeästi ja yksiselitteisesti sekä suullisesti että kirjallisesti käyttäen tieteeseen pohjautuvia perusteluja ja osaavat räätälöidä viestinsä kohdeyleisölle.

Opetuskieli

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Biotechnology -pääaineen opetuskieli on englanti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Pääaine (63–65 op) on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun taas toinen vuosi on tarkoitettu vapaasti valittaviin opintoihin (25–27 op) ja diplomityöhön (30 op).

Opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriatietoa todellisten ongelmien ratkaisemiseen alusta alkaen. Kursseista vähintään neljännes (25 %) tapahtuu laboratoriossa, jolloin opiskelijoilla on runsaasti mahdollisuuksia soveltaa hankittuja taitoja käytännössä. Lisäksi monilla kursseilla hyödynnetään ongelmalähtöistä oppimisotetta, jossa opiskelijoita kannustetaan löytämään ratkaisu kokeilemalla.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opetuksen ytimessä ovat bioteknologisesti tärkeät mikro-organismit ja entsyymit, muut biomateriaalit ja niiden ominaisuudet sekä niiden soveltaminen tuotteisiin ja prosesseihin. Alla on muutamia esimerkkejä laajasta kurssivalikoimasta:

● Synthetic Biology (5 op)

● Metabolism (5 op)

● Biophysical Chemistry (5 op)

● Bioprocess Technology (5 op)

● Cell Factory (5 op)

Biotekniikan opiskelijat pääsevät nauttimaan Aalto-yliopiston erinomaisista tiloista, kuten tutkimuslaboratorioista.

Biotechnology laboratory

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskeluympäristöstä ja monikulttuurisissa ryhmissä suoritettavista opinnoista. Opetusmenetelmämme tukevat verkostoitumista monista taustoista tulevien ihmisten kanssa – monilla biotekniikan professoreilla ja tutkijoilla on kansainvälinen tausta ja kokemus, mikä tuo heidän globaalit verkostonsa lähelle opiskelijoita.

Opiskelijat voivat kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

● Suorittamalla osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä kumppaniyliopistoista

● Valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina

● Suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla

● Osallistumalla kesäkursseille ulkomailla

● Hyödyntämällä useita kansainvälistymiseen käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Biotechnology -pääainetta pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Useimmat tutkinnon suorittaneet valitsevat yhden kolmesta tyypillisestä urapolusta:

● Alan asiantuntija

● Tutkija

● Yrittäjä

Ohjelmamme etuja on tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa – erityisesti todellisten toimeksiantojen ja projektien muodossa. Myös monet alan yritysten edustajat luennoivat eri kursseilla. Suurin osa opiskelijoistamme saa mahdollisuuden tehdä diplomityönsä yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa. Tällainen toiminta pitää alumnien ja opiskelijoiden väliset suhteet vahvoina ja muodostaa tiiviin verkoston, joka toivottaa opiskelijat tervetulleiksi, jolloin vastavalmistuneiden työllistymisaste on korkea. Jos akateeminen ura kiinnostaa opintojen päätteeksi, Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Biotechnology -pääaine tarjoaa erinomaisen pohjan tohtoriopintoihin.

Tutkimus

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksessa luonnontieteet ja tekniikka yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Painopistealueita ovat erityisesti seuraavat:

● puunjalostustekniikka

● kemian tekniikka

● teollinen biotekniikka

● materiaalitiede

● nanoteknologia, metallien ja mineraalien jalostus

● energiatekniikka

Korkeakoulussa on kaksi erityistä tutkimusinfrastruktuuria: biotalouden infrastruktuuri, joka mahdollistaa tutkimuksen molekyylitasosta biopohjaisiin teknologiakonsepteihin, sekä raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri, joka tukee suljettuihin metallurgisiin ja hydrometallurgisiin prosesseihin ja epäorgaanisiin energiamateriaaleihin kohdistuvaa kiertotalouden tutkimusta.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Biotechnology -pääaine tekee tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat alan kumppaneiden antamia tehtäviä, alan edustajat opettavat erityiskursseja, ja opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä diplomityö yrityksessä.

Opiskelijat voivat valita sivuaineet tai vapaasti valittavat opintokokonaisuudet niin, että heidän tutkinnostaan tulee Aalto-yliopistolle tyypillinen tekniikan, liiketoiminnan ja taiteen yhdistelmä. He voivat suorittaa kursseja myös muista suomalaisista yliopistoista. Opintojen suunnittelun helpottamiseksi jokaiselle opiskelijalle annetaan akateeminen ohjaaja, joka auttaa opiskelijaa valitsemaan itseään kiinnostavien alojen kursseja ja sivuaineita. Osa opiskelijoista esimerkiksi yhdistelee kemiaa ja taiteita monialaisessa Chemarts-sivuaineessa

Haku maisterikoulutuksiin

Get to know our alumni

  Niklas in his office

  The biotechnology major of Aalto University is versatile and lays thus a good foundation for a further career in organizations utilizing biotechnology. In general Aalto University gives a graduate excellent tools for a career in industry, business or public service. This includes, among other, skills in problem solving, working as a team and social interacting.

  Niklas Von Weymarn, D.Sc.(Tech) CEO of Metsä Spring Ltd

  Antti smiling

  I firmly believe that graduating from Aalto biotechnology major provides a very good background for a variety of different career paths with wealth of opportunities. In addition, material recycling and replacing the fossil fuels with renewable energy sources will likely require many biotech engineers!

  Antti Vuolanto, D.Sc.(Tech) COO at Herantis Pharma Plc

  Niklas von Weymarn

  Niklas Von Weymarn

  Haastateltavamme Niklas Von Weymarn on Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja. Hänet on myös valittu vuonna 2017 Kemian tekniikan korkeakoulun ensimmäiseksi vuoden alumniksi.

  Alumneille

  School of Chemical Engineering

  Major Biotechnology is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

  Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

  Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

  Juttele opiskelijoidemme kanssa!
  Aalto students walking at campus during summer

  Requirements

   

  Programme-specific admission requirements

  Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

  Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

  • Academic performance 
  • Relevance of previous studies 

  Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

  • Recognition and quality of institution
  • Suitability
  • Other areas of competence

  The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

  Evaluation criteria for Biotechnology

  Study option-specific documents

  The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

  Complementary studies

  Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

  The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

  Yhteystiedot

  Kemian tekniikan korkeakoulu

  Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected] Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected]

  [email protected]

  +358 50 362 3017

  https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu