Koulutustarjonta

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.
EIT logo and a circuit board

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

8.2.2023 – 11.4.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Autonomous Systems (AUS) -pääaine yhdistelee tietojenkäsittelytiedettä ja sähkötekniikkaa. Pääaineen opiskelijat oppivat uusia taitoja molemmilla osa-alueilla. Tietojenkäsittelytieteessä olennaisia taitoja ovat esineiden internet, koneoppiminen, tekoäly ja robottinäkö. Sähkötekniikan alalla olennaisia taitoja ovat automaatio, robotiikka, säätötekniikka, sulautetut järjestelmät ja tietoliikenne.

Opiskelijat oppivat alan uusimmat teoriat sekä tietotaidon kuinka soveltaa tietoa todellisiin käytännön ongelmiin. Autonomisten järjestelmien tyypillisiä sovellusalueita ovat itseohjautuvat ajoneuvot, älykkäät robotit, teollinen esineiden internet ja autonomiset ohjelmistojärjestelmät.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Autonomous Systems -pääaineen opiskelijat voivat saada apurahaa. He ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksuja EIT Digitalin lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmän mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistolle eivätkä voi saada apurahaa Aalto-yliopistosta. Lisätietoja löydät ohjelman verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Koulutus johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon (kaksoistutkinto) kahdesta yliopistosta, joissa opiskelija on opiskellut.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

  • Pääaineopinnot (60 op)
  • Innovaatio- ja yrittäjyyssivuaine (30 op)
  • Diplomityö (30 op)

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa AUS-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Ajantasainen yliopistoluettelo löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

AUS-opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat:

  • robotiikka
  • tekoäly (tai koneoppiminen)
  • mallinnus, estimointi ja säätö

Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa joitakin vapaasti valittavia kursseja valmistautuakseen erikoistumisalan opintoihin. Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös innovaatio- ja yrittäjyyskurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee jonkin niistä suuntautumisvaihtoehdoista, joita on tarjolla toisen vuoden opintoja tarjoavissa yliopistoissa. Aalto-yliopiston erikoistumisvaihtoehto on Robotics and Artificial Intelligence.

  • Robotiikan ja tekoälyn erikoistumisvaihtoehdoissa yhdistyvät sekä sähkötekniikka että tietotekniikka. Valinnaisia kursseja ovat esimerkiksi itseohjautuvat robotit, mikro- ja nanorobotiikka, tietokonenäkö, robottinäkö ja koneoppiminen. Opiskelija oppii rakentamaan autonomisia, älykkäitä robotteja ja robottijärjestelmiä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Autunomous Systems (AUS)

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Tällä hetkellä työmarkkinat näyttävät erittäin lupaavilta. Autoteollisuus on merkittävä teollisuudenala Euroopassa, ja yliopistokumppaneilla on hyvät yhteydet alan yrityksiin. Lisäksi autonomisia järjestelmiä käytetään myös palvelusovelluksissa sekä valmistus-, logistiikka-, laiva-, kaivos- ja kierrätysteollisuudessa. Lisäksi autonomiset ohjelmistojärjestelmät ovat yleistymässä monilla sovellusalueilla, kuten mediassa, rahoituksessa, asiakaspalvelussa ja terveydenhuollossa.

Opiskelijat tekevät diplomityönsä jollekin alan yritykselle tai jollekin EIT Digitalin Helsingin-noodin yhteydessä toimivista startupeista.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksen ja tietotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan kumppaneista ja yhteistyöstä löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivustolta.

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu