Koulutustarjonta

Arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, Arkkitehti

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen ja vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaine pyrkii syventämään opiskelijoiden teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, sillä se luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle vaalimaan luovaa tutkimista, kokeilevuutta ja monialaista yhteistyötä.
Arkitektur

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Arkkitehtuurin ala sijoittuu tekniikan ja taiteen leikkauspisteeseen ja vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja talouteen. Arkkitehtuurin pääaine pyrkii

 • syventämään opiskelijoiden teknistä, tieteellistä ja taiteellista ajattelua, sillä se luo perustukset yhteiskuntavastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle
 • vaalimaan luovaa tutkimista, kokeilevuutta ja monialaista yhteistyötä.

Pääaineesta valmistunut

 • osaa soveltaa erilaisia suunnittelun lähestymistapoja aiheen ohjelmalliset, tekniset ja esteettiset vaatimukset huomioiden
 • ymmärtää arkkitehtuurin historian ja teorian pääpiirteet sekä sen, miten kriittinen muotoiluajattelu riippuu niistä eri asiayhteyksissä
 • kykenee tunnistamaan systeemisen vuorovaikutuksen ja sen, miten vuorovaikutus muuttuu yhteiskuntavastuulliseksi ja kestäväksi suunnittelutoiminnaksi.

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla, joita ovat esimerkiksi puurakentaminen, rakennussuunnittelu ja rakennusten uusiokäyttö, ihmislähtöinen suunnittelu ja hyvinvointi, laskennallinen suunnittelu, rakennussuojelu ja kaupunkisuunnittelu.

Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Maisteriohjelman kaikki suuntautumisvaihtoehdot valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työllistyä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Opetuskieli

Arkkitehtuurin pääaineen opetuskieli on englanti, mutta osa arkkitehtuurin historian ja rakennusuojelun kursseista opetetaan suomeksi. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman tärkein tavoite on kehittää ja syventää opiskelijoiden alemmassa korkeakoulututkinnossaan hankkimia taitoja ja tietoja. Ohjelman aiheita ovat muun muassa arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu ja suomalainen rakennustaide sekä kaupunkisuunnittelu. Kurssi- ja studio-opetusta täydentävät monitieteinen yhteistyö ja edistyneet opetusmenetelmät. Monet kurssit perustuvat tekemällä oppimiseen ja todellisten suunnittelutehtävien työstämiseen – usein yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa. Lisäksi tarjoamme kokeellisia ja suunnittelun tutkimukseen suuntautuneita kursseja, joilla opiskelijat pääsevät perehtymään yksityiskohtaisesti eri aiheisiin ja kehittämään yksilöllistä ilmaisuaan ja ääntään suunnittelijoina.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää tietojaan ja taitojaan useilla erikoistumisaloilla, joita ovat esimerkiksi puurakentaminen, rakennussuunnittelu ja rakennusten uusiokäyttö, ihmislähtöinen suunnittelu ja hyvinvointi, laskennallinen suunnittelu, suojelu ja kaupunkisuunnittelu. Maisteriohjelma on akkreditoitu ja noudattaa alaa säätelevien EU-direktiivien vaatimuksia.

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelma tarjoaa tilaisuuksia kansainvälistymiseen esimerkiksi opiskelijavaihdon, kansainvälisten opiskelijakilpailujen ja opintomatkojen kautta. Tutkintoon voi sisällyttää myös vapaaehtoisen harjoittelujakson, jonka voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat voivat tehdä myös kenttätöitä Suomen ulkopuolella. Osa laitoksen henkilökunnasta on ulkomailta. Laitoksella käy myös luennoitsijoita ja muita vieraita kansainvälisistä arkkitehtuurin oppilaitoksista. Laitoksemme tekee kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä monien yliopistojen kanssa.

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijakunta on kansainvälistä; meillä opiskelee sekä tutkinto-opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Osa opetuksesta järjestetään englanniksi, ja kaikki opiskelijat suorittavat samat kurssit.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tai muiden suomalaisten ja ulkomaalasiten yliopistojen tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

Maisteriohjelman kaikki suuntautumisvaihtoehdot valmistavat opiskelijat luomaan uraa arkkitehtuurin alalla ja siihen liittyvillä aloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valmistuneet voivat työskennellä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä tai edetä tutkijakoulutukseen.

Suurin osa arkkitehdeistä toimii yritysten projektiarkkitehteinä tai yrittäjinä omassa arkkitehtitoimistossaan joko uudisrakentamisen tai kunnostushankkeiden parissa. Toinen merkittävä työnantaja on julkinen sektori. Siellä työnimikkeitä ovat esimerkiksi kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristövastaava, museojohtaja ja kunnan palveluksessa oleva arkkitehti. Arkkitehtejä toimii myös korkeakoulumaailmassa tutkijoina ja opettajina, esimerkiksi professoreina ja lehtoreina. Arkkitehdit voivat olla myös rakennusjohtajia, hankesuunnittelijoita tai kiinteistöalan asiantuntijoita; vanhempia tarkastajia tai asiantuntijoita ympäristöalalla; tai näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreja taidealalla. Arkkitehdin tehtävät laajentuvat jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille aloille, joilla tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Arkkitehtien tehtäviä:

 • Hankesuunnittelu
 • Rakennussuunnittelun kaikki osa-alueet
 • Rakentaminen, kiinteistökehittäminen
 • Kaupunkisuunnittelu, eritasoinen kaavoitus
 • Museotyö
 • Rakennushistorialliset inventaariot ja selvitykset
 • Hallinto- ja johtotehtävät, opettaminen, tutkimus, asiantuntijatehtävät
 • Kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • Arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tutkimuksen painopisteet

Arkkitehtuurin laitoksella tehtävä tutkimus tuottaa tietoa arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista, kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta, muotoilusta, arkkitehtuurin roolista yhteiskunnassa ja rakentamisen tulevaisuudesta. Tutkimme myös arkkitehtuurin historiaa ja suojelua. Lisäksi tutkimme rakentamista sosiaali- ja terveysalalla, kestävän tulevaisuuden mahdollistavaa rakentamista, tietokoneavusteisia suunnittelumenetelmiä ja humanitaarista arkkitehtuuria. Teemme sekä arkkitehtuurin perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, joka vastaa teollisuuden ja julkisen sektorin tarpeisiin.

Tutkimustyömme on kytköksissä Aallon monitieteisiin tutkimusaiheisiin, etenkin ihmiskeskeisten elinympäristöjen tutkimukseen, jota tukee Living+ Platform.

Sotera on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella toimiva terveys- ja hyvinvointialan arkkitehtuurin tutkimusryhmä. Terveys ja hyvinvointi sekä ihmiskeskeiset elinympäristöt ovat Aalto-yliopiston keskeisiä tutkimusaloja, ja edistämme molempien alojen tutkimusta.

Terveys- ja hyvinvointialan arkkitehtuurin tutkimusryhmä Sotera (aalto.fi)

Aalto WiT (World in Transition) LAB -tutkijaverkosto: WiT LAB – World in transition

Group X: Group X | Aalto University (groupxaalto.fi)

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelman arkkitehtuurin pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta

My Story Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä, arkkitehtuurin opiskelija

”Suunnittelu on ihmisläheistä, ja siksi se innostaa minua.”

Kampus
Vuoden 1921 arkkitehtiopiskelijoita poseeraa opetustiloissa jonomuodostelmassa mustavalkoisessa kuvassa

Suomen rakentajat (ulkoinen linkki)

Suomalaisten arkkitehtien työ ja vaikutus on näkynyt läpi aikojen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä ratkottaessa.

wood wonders_camilo_cortes_reina_banca

Puurakentaminen on ilmastoteko (ulkoinen linkki)

Puu voi auttaa meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme, sillä puurakennukset sitovat hiiltä jopa vuosisatojen ajan.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: