Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen verkostoja

Tältä sivulta löydät tarkemmat esittelyt eri verkostoista, ohjeet uutiskirjeiden tilaamiseen sekä somelinkit.

Kestävän kehityksen verkostoja

Baltic University Programme (BUP)

BUP on innovatiivinen, itämerenalueen korkeakoulujen verkosto. BUP:in keskiössä ovat kestävä kehitys, ympäristön suojelu ja demokratia. BUP edistää korkeakoulutusta järjestämällä kansainvälisiä kursseja ja konferensseja sekä opiskelijoille että opettajille. Uppsalan yliopisto koordinoi ohjelmaa ja Suomen pääkonttorina toimiin Åbo Akademi. (ENG)

Nettisivu
Uutiskirje (lähetetään neljästi vuodessa)
Facebook
Instagram

 

Climate Leadership Coalition (CLC)

CLC on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ajavien yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkien verkosto. CLC pyrkii yhdessä kumppaneidensa kanssa tuottamaan businessratkaisuja, joiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. (ENG, FIN)

Nettisivu
Uutiskirje: lähetä pyyntö anna.gaib(a)clc.fi
Twitter

 

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC tuo yhteen mullistavia, systeemisiä innovaatioita, jotka voivat yhdessä aikaansaada muutoksia nykyisissä systeemeissä. Käytännössä EIT valitsee tiettyyn alueeseen vaikuttavia hankkeita ja tuo ne yhteen, jolloin oppiminen ja muutos nopeutuvat. Ylläpitämällä projektien monimuotoisuutta EIT lisää muutosta aikaansaavien innovaatioiden synnyn todennäköisyyttä.

Nettisivu
Uutiskirje (viikottain)
Twitter
Facebook
LinkedIn

 

FIBS

FIBS on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin missiona on tehdä vastuullisuudesta mahdollisimman monen suomalaisen yrityksen kilpailuetu. (FIN)

Nettisivut 
Uutiskirje (ilmestyy kerran kuussa) 
Twitter
Facebook
LinkedIn

 

International Sustainable Campus Network

ISCN on globaali foorumi, joka edistää tiedon, ideoiden ja toimintatapojen vaihtoa korkeakoulujen välillä. Foorumin keskiössä on kestävyyden edistäminen kampuksilla sekä kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen ja tutkimukseen. (ENG)

Nettisivu
Sähköpostilista

 

Keke-foorumi

Suomen korkeakoulujen kestävää kehitystä edistävä foorumi (Keke-foorumi) on perustettu kahden opetusministeriön rahoittaman projektin yhteistyönä. Nykyään (2019) listalla on yli 200 henkilöä edustaen melkein kaikkia Suomen yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Keke-foorumin kokoontumisissa esitellään ajankohtaisia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja käytäntöjä sekä keskustellaan korkeakoulujen toiminnoista. (ENG, FIN, SWE)

Nettisivu
Sähköpostilista

 

Nordic Sustainable Campus Network

NSCN on pohjoismaisten korkeakoulujen kestävän kehityksen parissa toimiville työntekijöille ja opettajille tarkoitettu verkosto. NSCN perustettiin vuonna 2012 vahvistamaan kestävän kehityksen toimia pohjoismaisissa korkeakouluissa. (ENG)

Nettisivu
Liity sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen: kestavakehitys(a)list.aalto.fi

 

UniPID

Finnish University Partnership For International Development, UniPID on vuonna 2002 perustettu suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen yhteistyötä kansainvälisen kehityksen saralla. UniPID tukee suomalaisten yliopistojen strategisten globaalin vastuun tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa ja edistää globaalin kehityksen monitieteistä opetusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa ja kansainvälisesti. 

UniPID:in alla toimii 2019-2020 FinCEAL Plus BRIDGES hanke joka tukee yhteistyötä Suomalaisten tutkimusyhteisöiden ja Afrikkalaisten, Aasialaisten ja Etelä-Amerikkalaisten kumppaneiden välillä. 

Nettisivu UniPID  
Nettisivu FinCEAL 
Uutiskirje ja sähköpostilista
Twitter
Facebook
LinkedIn

 

Ympäristöjohtamisen yhdistys – YJY

YJY yhdistää vastuullisuudesta ja ympäristöjohtamisesta kiinnostuneet sekä alan ammattilaiset. YJYn tavoitteena on edistää ympäristöjohtamista Suomessa erityisesti jäsentensä ammattitaitoa ja verkostoitumista kehittämällä. Toimintamme keskiössä ovat erilaiset jäsentilaisuudet. Järjestämme jäsenillemme vuosittain erilaisia yritysvierailuja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ympäristöjohtamiseen liittyen.

Nettisivu
Twitter
Facebook

 

Verkostoja Aallossa

Aalto Global Impact (AGI)

AGI edistää ja fasilitoi Aalto-yliopiston sosiaaliseen vaikuttavuuteen tähtäävää tutkimusta ja opetusta. Käytännössä AGI toteuttaa globaaleja kestävän kehityksen projekteja yhdessä maisteriohjelmien kanssa ja mobilisoi rahoitusta tutkimukselle ja innovaatiohankkeille. (ENG)

Nettisivu
Twitter
Facebook

 

Aalto Sustainability Hub

Aalto Sustainability Hub perustettiin vuonna 2018 tukemaan monitieteellistä yhteistyötä ja edistämään kestävää kehitystä opetuksessa, kampuksella ja muissa Aallon toiminnoissa. Hubin missiona on rakentaa maailmanluokan tutkimusta tuottava ja laaja-alaista opiskelua tukeva ympäristö, jonka painopiste on kestävässä kehityksessä ja kiertotaloudessa.

Nettisivu
Liity sisäiselle sähköpostilistalle (vain @aalto.fi-sähköpostit) tai tilaa kuukausittain lähetettävä uutiskirje lähettämällä pyyntö osoitteeseen: kestavakehitys(a)list.aalto.fi 
Twitter
Facebook

 

Kestävän kehityksen hankkeita

Climate University

Climate University on 11 suomalaisen korkeakoulun yhteistyöhanke. Hankkeen aika kehitetään yliopistotasoisia, monialaisia verkkokursseja ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen opetukseen. (ENG)

Nettisivu
Sähköpostilista
LinkedIn yhteisö

 

Uutissivustoja

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News)

Vastuullisuusuutiset on sosiaalisen median kanava vastuullisille yrityksille ja yhdistyksille. VAU julkaisee kansallisia ja kansainvälisiä uutisia yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä. (FIN, ENG)

Nettisivu ja uutiskirje
Twitter
Facebook

 

Ympäristötiedon Foorumi

YTF välittää viimeisintä tutkimustietoa päätöksenteon agendalla olevista aiheista sekä nostaa uusia, vielä marginaalisia ympäristökysymyksiä julkiseen keskusteluun. YTF:n kohderyhmänä ovat erityisesti päätöksentekijät, mutta YTF:n toiminta on avointa kaikille ympäristötutkimuksesta kiinnostuneille. YTF:n tärkein toimintamuoto on järjestää korkeatasoisia tilaisuuksia, joissa tutkijat ja päätöksentekijät saavat mahdollisuuden vuoropuheluun. Lisäksi YTF julkaisee Puheenvuoroja-sarjaa, jossa kerätään ja tiivistetään tutkimusta tietyn ympäristöteeman ympäriltä. (FIN)

Nettisivut
Kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje
Twitter (FIN)
Facebook (FIN)

 

Rahoittajia

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. (ENG, FIN)

Nettisivu
Uutiskirje (lähetetään kuukausittain)
Twitter (FIN & ENG)
Facebook (FIN)
LinkedIn (FIN & ENG)

 

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. (ENG, FIN)

Nettisivu
Uutiskirje
Twitter (ENG, FIN)
Facebook (ENG, FIN)
LinkedIn (ENG, FIN)

 

Hanasaari

Hanasaaren missiona on edistää yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: sosiaalipoliittiset kysymykset, yritystoiminta, kieli, koulutus sekä taide ja kulttuuri. Hanasaari hallinnoi neljää pohjoismaista rahastoa, joista suurin on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Nettisivu

 

HELSUS – Helsinki Institute of Sustainability Science

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyhteisö. Instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä tieteidenvälisen sekä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. (ENG)

Nettisivu
Liity sähköpostilistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen: katri.dewald(a)helsinki.fi 
Twitter (ENG)
Facebook (ENG)

 

Maj and Tor Nessling Säätiö

Nessling säätiö tukee ympäristöongelmia ratkaisevaa tieteellistä tutkimusta ja viestintää. Säätiö rahoittaa ensiluokkaista tutkimusta, joka on sekä ratkaisukeskeistä, että yhteistyönä tehtyä. (ENG & FIN)

Nettisivu ja uutiskirje
Twitter (FIN & ENG)
Facebook (FIN)

 

Liikesivistysrahasto
Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja. Korkeatasoinen kauppatieteellinen tutkimus edistää Suomen kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Nettisivu
Twitter (FIN)
Facebook (FIN)

 

Nordplus

Nordplus tarjoaa rahallista tukea koulutukseen liittyvään yhteistyöhön kumppanimaiden välillä Baltiassa ja Pohjoismaissa. (ENG)

Nettisivu
Twitter (ENG)
Facebook (ENG)

 

Ammattijärjestöjä

 

TEK

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö.

Nettisivu
Uutiskirje lähetetään kuukausittain jäsenille.
Twitter (FIN)
Facebook (FIN)
LinkedIn (FIN)

 

Ekonomit

Kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. (FIN, ENG, SWE)

Nettisivu
Twitter (FIN)
Facebook (FIN)

 

TEME

Suomen suurin taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto Teme edustaa esittävien taiteiden, media- ja av-alojen työntekijöitä ja taiteilijoita. (ENG, FIN, SWE)

Nettisivu 
Twitter (FIN)
Facebook (FIN)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu