Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Sustainability Hubin tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä sekä edistää kestävää kehitystä osana opetusta, kampuskehitystä ja muuta Aalto-yliopiston toimintaa.
Aalto Sustainability Hub

Vuonna 2018 perustettu Aalto Sustainability Hubin edistää monimuotoisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista lisäämällä vuoropuhelua eri tieteenalojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. Missiomme on luoda kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen keskittyvä maailmanluokan tutkimus- ja oppimisympäristö. Tavoitteenamme on lisätä uudenlaista poikkitieteellistä ymmärrystä niistä systeemisistä ratkaisuista, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

 

 

Strategiset teemat

ASH strategic ideas

Kiertotalous

Näemme maailman toisiinsa kytkeytyvinä järjestelminä, joissa yhteiskunta ja luonto ovat erottamattomasti yhteydessä.

ASH strategic ideas

Yhteinen luominen

Sitoudumme poikkitieteelliseen ja monitieteiseen tutkimukseen, ja toimimme yhdessä yhteiskunnan eri sektorien kanssa.

ASH strategic ideas

Kampus testilaboratoriona

Testaamme kestävän kehityksen tutkimusta lähiympäristössämme Aalto-yliopiston kampuksella.

ASH Advisory Board, photo: Cvijeta Miljak

Sitoutuneiden ihmisten yhteisö

Aalto Sustainability Hub kerää yli 350 jäsentä.

Aalto Sustainability Hubin ohjausryhmä

Aalto Sustainability Hubin neuvottelukunta

Kestävän kehityksen raportit

Vuonna 2018 Aalto Sustainability Hub -verkoston varsinainen toiminta käynnistyi. Verkoston tavoitteena on tuoda eri alojen tutkijoita yhteen, auttaa yhdistämään kestävän kehityksen näkökulmia osaksi yliopiston opetusta sekä edistää kestävää kehitystä laajasti osana yliopiston toimintaa.

Lue lisää
Aalto University/Aino Huovio

Kestävän kehityksen verkostot

Aalto-yliopisto toimii aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa kestävän kehityksen verkostoissa.

Aalto University / Aalto Sustainability Hub

Kestävät palvelut

Aalto-yliopiston tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat läsnä kaikessa toiminnassa, opetuksessa ja tutkimuksessa.

Global Sustainability Goals Logo

Aalto sitoutuu edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Aalto sitoutuu ensimmäisenä yliopistona Suomessa edistämään YK:n KKT toiminnassaan.

Aalto Global Impact

Aalto Global Impact

We promote and facilitate Aalto University’s research and education for global sustainable development.

Ota yhteyttä!

Käyntiosoite

Aalto Sustainability Hub
Väre, Otaniementie 14, Espoo

Lähetä yhteyttä yhteyshenkilöihimme

Meri Löyttyniemi, erityisasiantuntija, Chair of NSCN
[email protected]
+358 50 313 7549

 

Taru Henriksson, erityisasiantuntija
Kestävä kehitys: opetus ja tutkimus
[email protected]
+358 50 528 9081