Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2016 valmistuneille tohtoreille.
Research group CHEM

Valtaosa tohtoreista töissä yrityksissä

Kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneista ja kyselyyn vastanneista tohtoreista lähes 80 % oli työssä yrityksessä. Alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

61 %vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativimmiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhdeksän tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista jopa 95 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Kyselyyn vastanneista 95 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

Jatko-opinnot kehittivät ammatillista osaamista ja auttoivat verkoston luomisessa omalla alalla.

Vuonna 2016 Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 95 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  1. ongelmanratkaisutaidot
  2. kyvyn oppia ja omaksua uutta tietoa sekä
  3. analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Nykyisiä tohtoriopiskelijoita kehotetaan verkostoitumaan

Vastaajilta kysyttiin myös, millaista osaamista he kannustavat tohtorikoulutuksessa olevia hankkimaan työelämää varten. Tohtorit painottivat vastauksissaan erityisesti verkostoitumisen ja yritysyhteistyön merkitystä.

Valmistuneet vinkkaavat myös, että oman erityisosaamisen ohella on hyvä hankkia osaamista esimerkiksi taloushallinnosta ja projektinhallinnasta.

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Eeva Katri
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

 

Katso myös

Doctoral students in the lab

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu 7 tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.

Koulutustarjonta
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu