Kampus

Ravintolapolitiikalla entistä parempia ravintolapalveluita

Aalto-yliopiston ravintolapalveluiden tarjonta perustuu yliopiston arvomaailmaan ja strategiaan. Ravintolatoiminnan kulmakivinä ovat kestävä kehitys, ympäristöarvot ja hyvinvointi. Ravintolapalvelut ovat korkealaatuisia ja kustannustehokkaita sekä vastaavat Aallon ja sen eri sidosryhmien tarpeisiin.
Dallapé 2018 -ravintolan annoksissa on syksyisiä makuja. Kuva: Annu Moilanen.

Aalto-yliopisto korostaa ravintolatoiminnassaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarjonnassa painotetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää tarjontaa huomioiden alan parhaat käytännöt sekä saatavilla oleva tutkimustieto. Ravintolahankinnoissa otetaan huomioon palveluntuottajien vastuullinen toiminta ympäristöasioissa. Niissä kiinnitetään huomiota myös sosiaalisesti vastuulliseen ja eettisesti kestävään toimintaan. Aalto-yliopisto edellyttää, että ravintolat laativat toimenpidetavoitteet, joiden avulla kestävä kehitys tulee selkeämmin esille niiden toiminnassa. Opiskelijat ovat Aallon ravintolapalveluiden suurin asiakasryhmä, ja siksi Kelan opiskelijaruokailua koskevat reunaehdot ja suositukset opiskelijalounaista ovat keskeisiä.

Seuraavat näkökohdat ovat Aalto-yliopiston ravintolapalveluiden painopistealueina tulevina vuosina:

Yleiset periaatteet

 1. Ravintolatoiminta tukee Aallon strategiaa ja arvoja.
 2. Aterioiden laatu ja hinta ovat tasapainossa.
 3. Palveluita tuottaa sopiva määrä monipuolisia ravintoloita. Osa ravintoloista voi keskittyä esimerkiksi kasvisruokaan tai etniseen ruokaan.

Tilat ja ympäristö

 1. Tilat ovat tarkoituksenmukaiset, monikäyttöiset, joustavat ja tehokkaasti käytössä. Tavoitteena on, että ravintoloiden sulkeuduttua tiloja voi hyödyntää muuhun toimintaan. Esimerkiksi opiskelijat voivat tehdä projektitöitään tiloissa tai tutkimusryhmät pitää vapaamuotoisia palavereitaan.
 2. Ravintolatoiminnan perusedellytyksenä on ympäristökuormituksen sekä jätemäärän vähentäminen, ja näiden tulee olla selkeästi mitattavissa. Kertakäyttöastioista luovutaan, ravintoloissa seurataan energiankulutusta - kuten sähkön ja lämpimän veden -, sillä nämä ovat suurimpia kulutuksia keittiöissä. Ravintoloissa suositaan sitä, että ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä, ja esimerkiksi laskurin avulla havainnollistetaan biojätteen määrä. Jokaisessa ravintolassa on selkeästi merkityt lajittelupisteet. 
 3. Ravintoloilla on käytössään ympäristöpassi tai vastaava, jonka avulla palveluntuottajat sitoutetaan vastuulliseen toimintaan.

Ruoan laatu ja terveellisyys

 1. Ravintoloissa toteutetaan 1-2 kertaa lukukaudessa teemapäivät tai -viikot. Teemaviikon aikana lounaslistat painottuvat kasvis-, lähi- ja puhtaasti tuotettuihin ruokiin. Teemaviikot ovat samaan aikaan yliopiston kaikissa ravintoloissa. Muutoinkin kasvisruokien osuutta tarjonnassa lisätään, ja myös tilausmenuissa on useampia kasvisruokavaihtoehtoja. Kasvisruoat asetetaan ensimmäisiksi linjastoihin niin, että lounastajilla on mahdollisuus ottaa paria vaihtoehtoa.
 2. Kotimaisia raaka-aineita käytetään mahdollisimman paljon ja niiden sesonkikaudet näkyvät vahvasti ruokalistoilla. Näin lähiruoan osuus lounaista kasvaa. Linjastoissa lähiruoat ja niiden alkuperä merkitään selkeästi. 
 3. Puhtaasti tuotettuja elintarvikkeita hyödynnetään enemmän, ja linjastoissa niiden alkuperä merkitään selkeästi. Puhtaasti tuotettujen elintarvikkeiden hinnoittelussa on huomioitava Kelan opiskelijaruokailua koskevat reunaehdot esimerkiksi lounaiden hinnoissa.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu