Insinööritieteiden korkeakoulu

Ratkaisukeskeinen haitta-ainetutkimus

Micropollutants research system in water laboratory

Erilaisten haitta-aineiden kuorma Itämereen on ongelma, johon on vasta vähitellen herätty. Ravinnepäästöjen lisäksi erilaiset orgaaniset haitta-aineet, raskasmetallit ja mikroroska aiheuttavat negatiivisia vaikutuksia vesiympäristössä. Jätevedenkäsittelyprosesseja täytyy kehittää niin, että niillä voidaan poistaa myös näitä uusia ongelma-aineita. Ratkaisuissa ei voida kuitenkaan keskittyä ainoastaan käsitellyn veden laadun parantamiseen, vaan on huomioitava näiden erittäin hitaasti hajoavien haitta-aineiden koko kierto jäteveden- ja lietteenkäsittelyn prosessissa sekä käsittelystä aiheutuva ympäristökuormitus. Tekniikkasovellusten testaaminen ja kehittäminen myös esimerkiksi hulevesien ja kalankasvatuksen jätevesien käsittelyyn on tärkeää. Uusia käsittelymenetelmiä saadaan tehokkaasti käyttöön vain, jos kehitystyössä huomioidaan hyvin nykyisten jätevedenpuhdistamoiden ja jätevesijärjestelmän ominaisuudet. Uusien ratkaisuiden tulee sopia ja täydentää nykyistä tekniikkaa. Usein nykyisiä prosesseja voidaan optimoida poistamaan myös muita haitta-aineita kuin niitä, joita varten ne on alun perin suunniteltu.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu