Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2016 valmistuneille tohtoreille.
Researcher at School of Engineering

Yli puolet tohtoreista töissä yrityksissä

Insinööritieteiden korkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneista ja kyselyyn vastanneista tohtoreista 59 % oli työssä yksityisessä yrityksessä tai valtionyhtiössä. Alle kymmenes työskenteli yrittäjänä tai freelancerina.

Vastaajat työskentelivät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi vastanneiden työtehtävät liittyivät useimmiten suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin.

64 % vastaajista koki työtehtäviensä muuttuneen vaativimmiksi tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kahdeksan tohtoria kymmenestä tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta

Vuonna 2016 valmistuneista tohtoreista 86 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Kyselyyn vastanneista 91 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla.

”Tohtorin tutkinto on antanut osaamisen lisäksi näkemystä ja itseluottamusta, jota en olisi muuten saanut.”

Vuonna 2016 Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Kaikkiaan 78 % vastanneista arvioi pystyvänsä hyödyntämään tohtorikoulutuksen aikana oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään.

Kyselyyn vastanneet arvioivat tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi

  1. ongelmanratkaisutaidot
  2. analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot sekä
  3. kyvyn oppia ja omaksua uutta tietoa

Näiden taitojen arvioitiin myös kehittyneen hyvin tohtoriopintojen aikana.

Nykyisiä tohtoriopiskelijoita kehotetaan verkostoitumaan

Vastaajilta kysyttiin myös, millaista osaamista he kannustavat tohtorikoulutuksessa olevia hankkimaan työelämää varten. Tohtorit painottivat vastauksissaan erityisesti verkostoitumisen, yritysyhteistyön ja poikkitieteellisyyden merkitystä.

Valmistuneet vinkkaavat myös, että oman erityisosaamisen ohella on hyvä hankkia käytännön osaamista, esimerkiksi vahvistaa kieli- ja esiintymistaitoa.

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Riikka Heinonen
Asiantuntija, ura- ja rekrytointipalvelut
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto
[email protected]

Aalto ENG

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma koostuu 8 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennustekniikan, vesi- ja ympäristötekniikan, konetekniikka, energiatekniikan sekä teknologiakasvatus. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun kaikilla laitoksilla: konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos ja rakennetun ympäristön laitos.

Koulutustarjonta
Unto Rautio

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Insinööritieteiden korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu