Nana Han

Postdoctoral Researcher
Department of Chemistry and Materials Science
Postdoctoral Researcher
T105 Chemistry and Materials
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Sähköposti
[email protected]
Puhelinnumero
+358505055394

Tutkimusryhmät

  • Electrochemical Energy Conversion, Postdoctoral Researcher

Julkaisut

Construction of hydrophilic-hydrophobic domains in Bi2O3/nitrogen-doped carbon electrode to boost CO2-to-formate conversion

Junjie Shi, Nana Han, Benjin Jin, Milla Suominen, Jouko Lahtinen, Kim Miikki, Benjamin P. Wilson, Tanja Kallio 2024

Superaerophilic/superaerophobic cooperative electrode for efficient hydrogen evolution reaction via enhanced mass transfer

Chunhui Zhang, Zhe Xu, Nana Han, Ye Tian, Tanja Kallio, Cunming Yu, Lei Jiang 2023

Two orders of magnitude enhancement in oxygen evolution reactivity of La0.7Sr0.3Fe1−xNixO3−δ by improving the electrical conductivity

Lijun Fan, Eeva Leena Rautama, Johan Lindén, Jani Sainio, Hua Jiang, Olli Sorsa, Nana Han, Cristina Flox, Yicheng Zhao, Yongdan Li, Tanja Kallio 2022

Fast and Stable Electrochemical Production of H2O2by Electrode Architecture Engineering

Wenwen Xu, Zheng Liang, Shun Gong, Baoshan Zhang, Hui Wang, Linfeng Su, Xu Chen, Nana Han, Ziqi Tian, Tanja Kallio, Liang Chen, Zhiyi Lu, Xiaoming Sun 2021