Huiqin Ni

Research Assistant
Research Assistant
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Yhteystiedot

Sähköposti
[email protected]

Tutkimusryhmät

  • Molecular Materials, Tutkimusapulainen

Julkaisut

Near-infrared responsive gecko-inspired flexible arm gripper

Xiaohang Luo, Xiaoxiao Dong, Hong Zhao, Travis Shihao Hu, Xiuping Lan, Lan Ding, Jiapeng Li, Huiqin Ni, Jordan A. Contreras, Hongbo Zeng, Quan Xu 2022 Materials Today Physics

Recent progress of quantum dots for energy storage applications

Quan Xu, Yingchun Niu, Jiapeng Li, Ziji Yang, Jiajia Gao, Lan Ding, Huiqin Ni, Peide Zhu, Yinping Liu, Yaoyao Tang, Zhong Peng Lv, Bo Peng, Travis Shihao Hu, Hongjun Zhou, Chunming Xu 2022 Carbon Neutrality