Hakijapalvelut

Oikaisun hakeminen, maisterikoulutuksen opiskelijavalinta 2022

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta. Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.
4 students sitting outside

Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Valintapäätös voidaan oikaista vain, jos Aalto-yliopisto on tehnyt virheen valintamenettelyssä ja virhe oikeuttaa valintapäätöksen oikaisuun. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Voit hakea oikaisua valintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Tulokset julkistetaan 29.3.2022. Ennen julkistamista vastaanotetut oikaisuvaatimukset palautetaan lähettäjälle. Oikaisuvaatimuksesi tulee olla perillä annetussa määräajassa, joka mainitaan alempana. Määräajan jälkeen tulleet oikaisuvaatimukset jätetään tutkimatta.

Vaatimuksesi tulee sisältää seuraavat asiat:

  • hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisuvaatimus koskee
  • päätös, johon vaadit oikaisua
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (koko nimi, sähköpostiosoite)
  • kirjallinen valtuutus asiamiehelle, jos käytät sellaista

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei voi toimittaa uusia asiakirjoja. Valintapäätökset sekä päätökset oikaisuvaatimuksiin tehdään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle hakuaikana ja liitteiden toimittamisen määräaikaan 10.1.2022 mennessä ja mikäli hakija on saanut täydennyspyynnön, sellaisessa täydennyspyynnössä mainitun myöhäisemmän määräajan kuluessa. Monivaiheisessa valinnassa valintapäätös voi perustua osittain myös haastatteluun tai siihen liittyvään ennakkotehtävään.

Apurahaa koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Aalto-yliopiston maisterikoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 29.3.2022. Valintaa koskevan oikaisuvaatimuksen tulee saapua 12.4.2022 kello 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 Aalto.

Sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen tulee merkitä: ”2022 maisterihaun oikaisuvaatimus”.

Usein kysytyt kysymykset

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu