Hakijapalvelut

HT- ja KHT-tilintarkastajatutkinnot

HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto, joka tilintarkastajaksi haluavan täytyy suorittaa voidakseen toimia tilintarkastajana. HT-tutkinnon jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-erikoistumistutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-erikoistumistutkinto).
Photo_Kalle_Kataila-2243.jpg

HT- ja KHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot

HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto, joka tilintarkastajaksi haluavan täytyy suorittaa voidakseen toimia tilintarkastajana. HT-tutkinnon jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-erikoistumistutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-erikoistumistutkinto). Lisätietoa tutkinnoista löydät Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) sivuilta. 

Opiskelija voi suorittaa KTK- ja KTM-tutkinto-opinnot niin, että ne täyttävät HT- ja KHT-tilintarkastustutkinnon vaatimukset. KHT-tenttiin ei vaadita lisäopintoja, joten HT-tutkintoon vaadittavien opintojen täytyttyä myös KHT-tutkintoon vaadittavat opinnot täyttyvät. Vaaditut opinnot on mahdollista suorittaa osana tutkintoja, mutta tarvittaessa niitä voi täydentää tutkintojen suorittamisen jälkeen. 

Tilintarkastajatutkintoihin osallistuminen edellyttää korkeakoulututkintoa (HT-tutkintoon alempi korkeakoulututkinto ja KHT-tutkintoon ylempi korkeakoulututkinto), vaadittuja opintoja joko tutkintoon sisältyvinä tai täydennettyinä sekä käytännön työkokemusta. Tarkemmat tiedot vaatimuksista löytyvät PRH:n sivuilta.

Vastaavuustodistus 

Vastaavuustodistuksessa kerrotaan, että olet suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot. Todistuksessa huomioidaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritetut opinnot. Muualla suoritetuista opinnoista todistuksen kirjoittaa oppilaitos, jossa opinnot on suoritettu. Todistus voidaan kirjoittaa myös osittaisena, mikäli suorituksia puuttuu tai ne sisältyvät toisen oppilaitoksen vastaavuustodistukseen.

 HT- ja KHT-tutkintoon tarvittavan vastaavuustodistuksen voit tilata laskentatoimen laitoksen suunnittelijalta ([email protected]). Todistus maksaa 80 e ja se toimitetaan postiennakolla tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Ilmoita todistusta tilatessasi

 •  Koko nimesi ja syntymäaikasi 
 • Jos haluat todistuksen postitse: todistuksen toimitusosoite (vain kotiosoite, emme toimita todistuksia yritykselle)
 • Jos haluat todistuksen skannattuna sähköpostin liitteenä: pyyntö saada maksutiedot tilisiirtoa varten. Todistus lähetetään kuitin toimittamisen jälkeen. 

Muista tilata todistus hyvissä ajoin ennen HT- tai KHT-tutkintokokeen hakuajan päättymistä.

Puuttuvat vaadittavat opinnot

Jos opintoja tulee täydentää tutkinnon suorittamisen jälkeen, voit ilmoittautua kursseille avoimen yliopiston kautta tai erillisopiskelijana. Opetus molempien kautta on maksullista.

 • Avoin yliopisto: Puuttuvat opinnot täydennetään avoimen yliopiston kautta, mikäli kurssi on siellä tarjolla. Avoimen yliopiston kursseille otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä ja kurssipaikkojen määrä voi olla rajoitettu.
 • Jos kurssille ei pääse ilmoittautumaan avoimen yliopiston kautta, laskentatoimen laitos voi myöntää erillisopinto-oikeuden puuttuville kursseille. Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet erillisopintojen sivuilta.

Jos sinulle on epäselvää, mitä vaadittuja opintoja sinulta puuttuu, voit olla yhteydessä laskentatoimen laitoksen sunnittelijaan: [email protected].

HT- ja KHT-tutkintoon vaaditut opinnot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1442/2015 mukaisesti HT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 

 1. tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; 
 2. kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; 
 3. johdon laskentatoimi; 
 4. sisäinen valvonta.

Edellä mainitun asetuksen vaatimat oikeustieteen opinnot ovat HT-tutkinnossa vähintään 22 opintopisteen laajuiset ja käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 

 1. eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; 
 2. yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely; 
 3. kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö.

HT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittelevät seuraavat aihealueet:

 1. liiketaloustiede ja kansantaloustiede 
 2. yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 
 3. talousmatematiikka ja tilastotiede 
 4. tietotekniikka ja tietojärjestelmät

Opintojen suunnittelu

Vaadittavat opinnot

Alla olevasta taulukosta näet mitkä kurssit täyttävät vaadittavat opinnot. Näitä vanhempien lukuvuosien kurssien vastaavuutta voi tiedustella laskentatoimen laitoksen suunnittelijalta.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: