Hakijapalvelut

Haku tekniikan alalle avoimen yliopiston väylän kautta

Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi Aalto-yliopiston tekniikan alan tutkinto-opiskelijaksi* ilman valintakokeita, pohjakoulutuksestasi riippumatta, jos suoritat avoimen yliopiston tekniikan alan väylän opinnot.
Haku avoimen yliopiston väylän kautta

Tekniikan alan väylä

Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi Aalto-yliopiston tekniikan alan tutkinto-opiskelijaksi* ilman valintakokeita, pohjakoulutuksestasi riippumatta, jos suoritat avoimen yliopiston tekniikan alan väylän opinnot.

Väyläopintojen laajuus on 27 opintopistettä ja sinun tulee suorittaa vaaditut opinnot yhden vuoden (365 vuorokauden) aikana; suoritusaika lasketaan siitä, kun ensimmäinen opintosuoritus on kirjattu opintorekisteriin. Opinnot tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3,00, mutta huomioithan, että joissakin hakukohteissa keskiarvovaatimus voi olla korkeampi.

Hakukohteen ja vaaditut keskiarvot vahvistetaan vuosittain, ja löydät tarkemmat tiedot hakukohteilta Opintopolusta.

Tekniikan alan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi; suurin osa avoimen väylän kursseista on mahdollista suorittaa ruotsiksi, mutta kurssitarjonta vaihtelee jonkin verran lukukausittain. Tenttivastaukset on kuitenkin aina mahdollista kirjoittaa myös ruotsiksi, vaikka kurssi olisi järjestetty suomeksi.

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa!

*HUOM! Jos sinulla on jo tutkinnonsuoritusoikeus Aalto-yliopiston tekniikan koulutusalalla, et voi hakea koulutusohjelman vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta.

Avoimen yliopiston tekniikan väylä

Lisätietoja muun muassa opintojen aloitukseen liittyen.

Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Tekniikan väylän opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan väylän opinnot (27 op) suorittamalla on mahdollista tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon ilman valintakokeita ja aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu