Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Diploma in IT Leadership - tietohallinnon koulutusohjelma

Diploma in IT Leadership on tietohallinnon koulutusohjelma, joka antaa sinulle uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon. Ohjelmaan kuuluu projektityö, ennakkovalmistautumista opintojaksoille ja ryhmätöitä. Työstät ohjelmassa myös omaa henkilökohtaisen vaikuttavuuden osaamistasi tehtävien ja palautteen muodossa.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Digitalisaatio

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

9 350,00 € (+alv)

Hakuaika:

25.1.2023 – 8.9.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma sopii erityisen hyvin tietohallinto-, kehitys ja IT-johtajille, vanhemmille asiantuntijoille ja muille organisaatioiden tietohallinnosta vastaaville sekä IT:n, digitalisaation ja liiketoimintastrategian parissa työskenteleville.

Kurssin kuvaus

Diploma in IT Leadership -koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkastella tietohallintoa osana muuttuvaa liiketoiminnan toimintaympäristöä. Koulutuksessa pureudutaan kyvykkyyksiin, joita strateginen ja liiketoimintalähtöinen tietohallinnon kehittäminen ja johtaminen vaatii.

Ohjelmassa kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi​ sekä tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. Koulutuksessa tarkastellaan tietohallintoa osana muuttuvaa liiketoiminnan toimintaympäristöä, jossa digitalisaatio, data, ketteryys ja arvon luonti asiakkaalle ovat keskiössä. Jotta tietohallinto pystyy olemaan muutoksen mahdollistaja, on myös tietohallinnon itsensä kehityttävä. Tämä ei koske vain hallintomalleja, vaan myös johtamista, tekemisen kulttuuria ja osaamisten kehittämistä.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat mm. liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittaminen, tietohallinnon johtaminen, portfolioiden hallinta, asiakaslähtöinen palvelutuotanto sekä ketteryys - miten tietohallinto voi paremmin tukea ja mahdollistaa asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokeilukulttuuria – unohtamatta ydinprosessien vaatimaa IT-tukea.

Koulutusohjelma koostuu viidestä kahden tai kolmen päivän jaksosta, yksilö- ja ryhmätehtävistä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön, sekä henkilökohtaisen vaikuttavuuden tehtävistä. Ohjelmaan kuuluva projektityö auttaa syventämään oman organisaatiosi ajankohtaista kehittämishaastetta. Saat ohjelmasta myös monia työkaluja tulevaisuuden työhösi.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: