Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Digiajan markkinoinnin johtaminen

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma tarjoaa kattavan näkemyksen markkinoinnin johtamisen teemoista digitalisoituvassa ympäristössä. Ohjelma yhdistää ajankohtaista tietoa markkinoinnin trendeistä sekä uusimasta tutkimustiedosta. Ohjelman jälkeen ymmärrät asiakaskeskeisyyden strategisen roolin markkinoinnissa ja tiedät, miten strategiat implementoidaan tuloksellisiksi markkinoinnin toimenpiteiksi. Ohjelman keskiössä ovat markkinoinnin tuloksellisuus ja kehitys sekä liiketoiminnan kasvu.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Markkinointi ja myynti

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

3 850,00 € (+alv)

Hakuaika:

25.1.2023 – 6.10.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelma sopii sinulle, joka haluat kehittää kokonaiskuvaasi strategisen sekä käytännöntason markkinoinnin johtamisesta. Ohjelma on suunnattu markkinoinnin ja myynnin asiantuntijoille ja päälliköille, joiden tehtävänä on kehittää markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja tuloksellisuutta.

Kurssin kuvaus

Markkinoinnin ammattilaisilta vaaditaan yhä laajempaa osaamista niin asiakasymmärryksen, sisällöntuotannon, datan analysoinnin, viestinnän kuin tuloksien mittaamisen ja raportoinninkin parissa. Usein markkinoinnin kokonaisvaltainen strateginen suunnittelu jää kuitenkin taktisten toimenpiteiden jalkoihin ja yhteistyö yrityksen sisällä voi olla heikkoa. Lisäksi jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista vaaditaan alan trendien sekä uusien työkalujen ja kanavien mukana.

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma auttaa sinua kehittämään organisaatiosi markkinoinnin tuloksellisuutta lisäämällä sen strategista suunnittelua ja kokonaisvaltaista johtamista. Ohjelma antaa sinulle laajan näkemyksen alan murrokseen ja trendeihin, markkinoinnin suunnitelmallisuuden lisäämiseen sekä käytännön työkaluihin. Ohjelman jälkeen ymmärrät markkinoinnin kehityskohteet omassa organisaatiossasi sekä osaat johtaa markkinoinnin kokonaisuutta yhä asiakaslähtöisemmin.

Ohjelman keskeisiä aiheita ovat asiakaskokemus, asiakaslähtöinen arvonluonti, markkinoinnin tieto- ja datalähteet, tavoitteiden asetanta, suunnittelun ja mittaamisen keinot, inbound- ja outbound-markkinoinnin suhde, kanavariippumattomat palvelukokemukset sekä tarinoiden rooli brändäyksessä ja brändin johtamisessa.

Ohjelma koostuu lähiopetuksesta, keskustelu- ja ryhmätehtävistä sekä opetusta tukevista ennakkotehtävistä. Lisäksi ohjelma sisältää vertaisoppimisryhmien tapaamisia koulutusjaksojen välissä. Ohjelman suorittamiseen on hyvä varata kokonaisuudessa noin 40 tuntia, joista 30 tuntia opetuspäiviin ja noin 10 tuntia ennakkotehtäviin ja ryhmätapaamisiin.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: