Avoimet työpaikat

Yhdyskuntasuunnittelun professori

Arkkitehtuurin laitos on kansainvälisesti arvostettu opetus- ja tutkimusyksikkö, joka suuntautuu tulevaisuuden rakentamisen haasteisiin Suomen maineikkaan arkkitehtuuriperinnön pohjalta.  Meille arkkitehtuuri on taidetta, joka edellyttää ammatillisten käytäntöjen oppimista, yksilöllistä taiteellista kehitystä ja teknistä sekä taloudellista tietämystä rakentamisesta. Koulutamme kriittisiä ajattelijoita, jotka kantavat vastuuta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön suunnittelusta ja tutkimuksesta. (https://www.aalto.fi/fi/arkkitehtuurin-laitos)

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella on haettavana
 

Yhdyskuntasuunnittelun professorin tehtävä
 

Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston tenure track -professorien urajärjestelmään hakijan pätevyyden perusteella joko associate tai full professorin tasolle. Tehtävä pyritään täyttämään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2025 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Professuuri on kokoaikainen. Lisätietoja Aalto-yliopiston tenure track -professorien urajärjestelmästä löytyy Aalto-yliopiston sivuilta (https://www.aalto.fi/fi/tenure-track)

Tehtäväsi ja tavoitteesi

Professuuri keskittyy yhdyskuntasuunnittelun koulutukseen ja alan tutkimukseen. Professuurin alaan kuuluu kaupunkien ja alueiden suunnittelua, kehittämistä ja tutkimusta sekä kaupunkien ja alueiden suunnitteluun liittyviä politiikkoja, säädöksiä ja prosesseja. Professori johtaa alan toimintaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kohti sellaisten kestävien ympäristöjen ja paikkojen luomista, jotka parantavat sekä ihmisten että luonnon elämänlaatua ja joissa otetaan huomioon kulttuuriperintö ja muut alan kannalta merkitykselliset yhteydet.
 

Professori vastaa opetuksesta kaikilla akateemisilla tutkintotasoilla alan lehtorin kanssa. Koulutus antaa valmiuksia suunnitteluhankkeiden johtamiseen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Painopisteenä ovat kaupunki- ja aluesuunnittelun strategiat, rakenteet ja politiikat. Organisaatiossamme on toinen professori kaupunkisuunnittelun alalla, jossa pääpaino on kaupunkisuunnittelussa. Suurin osa valmistuneista opiskelijoista työskentelee arkkitehtuurin alan suunnittelutehtävissä.
 

Tehtävään liittyy velvoite yhteiskunnallisesti ja ekologisesti hyödyllisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Ulkoinen varainhankinta, monialainen yhteistyö sekä arkkitehtuurin laitoksen sisäinen kehittämis- ja johtamistyö kuuluvat tehtäviin. Tähän sisältyy vastuu yhdyskuntasuunnittelun alasta laitoksen arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa sekä aktiivinen osallistuminen ja vastuu laitoksen monitieteisen kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelman koulutuksesta. Viimeksi mainittuun koulutusohjelmaan voivat osallistua arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat sekä yliopiston muiden osastojen ja yhteistyöyliopistojen opiskelijat.
 

Yhdyskuntasuunnittelun nykytilan ja historian kokonaisvaltainen ymmärtäminen on välttämätöntä alan menestyksekkäälle johtamiselle Aalto-yliopistossa. Yhdyskuntasuunnittelun alalla tarvitaan taitoja käyttää tietoa monilta muilta aloilta: paikkatieto, kulttuuriperinnön hallinta, sosiologia, kaupunkitutkimus, kaupunkitalous jne. Odotamme professoreilta aktiivisuutta Aallon ja kansainvälisen akateemisen yhteisön jäseninä. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Edellytykset

Hakijoita arvioidaan heidän tutkimuksensa laadun ja potentiaalin, yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluvien projektien, opetuksellisten ansioiden (opetuskokemus on pakollinen), akateemisten johtamistaitojen ja yhteiskunnallisen vaikututtavuuden perusteella. Hakijalta edellytetään maisterin tutkinto arkkitehtituurin alalta sekä tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto.
 

Tehtävään valittavalla hakijalla odotetaan olevan laajaa tietämystä yhdyskuntasuunnittelusta Pohjoismaisessa viitekehyksessä. Vertaisarvioidut julkaisut, osallistuminen tutkimushankkeisiin, arkkitehtuuri- ja suunnittelujulkaisut sekä panos alan kestävän kehityksen edistämiseen ovat osoitus hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Hakijalta edellytetään kansainvälistä verkostoitumista ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Suomen ja/tai ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää työskentelyä Aalto-yliopiston kampuksella Suomessa.
 

Lisätietoja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tenure track -kriteereistä löydät täältä.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä hyvin resursoidussa oppimis-, tutkimus- ja taide- ja muotoiluyhteisössä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on hyvin varustettu infrastruktuuri tutkimusta ja taiteellista toimintaa varten, mukaan lukien huippuluokan työpajatilat. Sijaitsemme Aalto-yliopiston kampuksella Espoon Otaniemessä useiden muiden tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa.
 

Palkkaus määräytyy hakijan pätevyyden ja tehtävän tason perusteella ja noudattaa Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmää. Palkan lisäksi Aalto-yliopisto tarjoaa työntekijöilleen työterveyshuollon sekä erinomaiset oppimis- ja kehittymismahdollisuudet.

Kiinnostuitko?

Lähetäthän hakumateriaalisi Aalto-yliopiston Workday Recruiting -järjestelmässä 2. syyskuuta 2024 mennessä (Suomen aikaa). Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy tämän ilmoituksen lopusta. Pyydämme sinua liittämään hakemukseesi seuraavat aineistot englanniksi ja PDF-muodossa. Kunkin tiedoston enimmäiskoko on 30 MB.
 

- Motivaatiokirje, joka sisältää näkemyksesi kestävän yhdyskuntasuunnittelun alan tutkimuksesta ja opetuksesta (enintään 2 sivua).

- Ansioluettelo, joka on laadittu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti
- Julkaisuluettelo (merkittävimmät julkaisut korostettuina) Suomen Akatemian ohjeiden mukaan

- Aalto-yliopiston ohjeiden mukaan toimitettu opetusportfolio

- Portfolio, jossa esitellään viisi merkittävintä julkaisuasi ja/tai valittuja arkkitehtuuri- ja/tai suunnittelutöitäsi (enintään 20 sivua ja 30 MB). Mikäli kyseessä on ryhmätyö, kerro lyhyesti mikä oma osuutesi oli kokonaisuudessa.
 

Jos olet Aallon työntekijä tai vierailija, haethan paikkaa suoraan Workdayn työntekijäprofiilisi kautta! (Workday > Career > Find jobs). Lisäohjeita sisäisen hakemuksen jättämiseen löydät täältä.

Hakuprosessi

Hakuajan päätyttyä rekrytointiryhmä valitsee hakijat, jotka kutsutaan tutustumiskäynnille arkkitehtuurin laitokselle. Vierailun aikana hakijoita haastatellaan ja pyydetään pitämään opetusnäyte, jonka ohjeistus toimitetaan heille etukäteen. Vierailu järjestetään syksyllä 2024. Lisäksi pyydämme ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan lyhytlistalle valittujen hakijoiden hakemukset.

Rekrytointiprosessia hoitava työryhmä pidättää itsellään oikeuden pyytää hakijoita toimittamaan tarvittaessa lisämateriaalia.
 

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa laitostoimikunnan puheenjohtaja, professori Antti Ahlava: +358 50 324 1179, antti.ahlava (at)aalto.fi

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä HR-asiantuntija Satu Pöyhöseen: satu.poyhonen(at)aalto.fi.

Vieraile Aalto-yliopistossa virtuaalisesti virtuaalisella kampuskierroksellamme.

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: