Avoimet työpaikat

Väitöskirjatutkija radioastronomian alalle

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Radioastronomiaryhmä Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella etsii väitöskirjatutkijaa Suomen akatemian rahoittamaan JetOrigin-projektiin, joka on Aalto-yliopiston ja Turun yliopistossa toimivan Suomen ESO-keskuksen yhteishanke. Aallossa projektia johtaa dosentti Tuomas Savolainen, joka tulee myös toimimaan väitöskirjan ohjaajana.

TEHTÄVÄN KUVAUS

Projektissa tehtävä tutkimus keskittyy supermassiivisten mustien aukkojen laukaisemien plasmasuihkujen fysiikan ymmärtämiseen. Nämä aktiivisten galaksien keskustoissa syntyvät suihkut ovat maailmankaikkeuden energeettisimpiä pitkäaikaisia ilmiöitä ja monet niihin liittyvät perustavanlaatuiset kysymykset ovat edelleen auki. Emme esimerkiksi täysin ymmärrä, miten suihkut syntyvät ja miten plasma niissä kiihtyy lähelle valonnopeutta. Radioteleskoopeilla tehtävä pitkäkantainterferometria (VLBI) on ainoa havaintotekniikka, jonka erotuskyky on riittävä suihkujen muodostumisalueen kuvaamiseen. Vaikuttavin esimerkki tämän tekniikan mahdollisuuksista ovat Event Horizon Telescope –projektin viime vuosina julkaisemat kuvat mustista aukoista.

Väitöskirjatutkijana tulet analysoimaan amerikkalaisella Very Long Baseline Array –antennistolla tehtyjä monitaajuus-VLBI-havaintoja aktiivisten galaksien suihkuista. Nämä havainnot on tehty osana kansainvälistä MOJAVE-ohjelmaa. Väitöskirjaprojektin tavoitteena on näiden havaintojen avulla mitata läheisten aktiivisten galaksien suihkujen magneettikentän ominaisuuksia ja testata malleja, jotka kuvaavat suihkujen magneettista kiihdytystä.

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus hankkia opetuskokemusta kurssiassistenttina ja/tai käytännön kokemusta havaintojen tekemisestä nykyaikaisilla radioteleskoopeilla.

JetOrigin-projektia johtavat dosentti Tuomas Savolainen ja dosentti Talvikki Hovatta Turun yliopistosta, ja ryhmässä on mukana useita väitöskirjatutkijoita ja tutkijatohtoreita. Lisäksi projektissa on mukana useita kansainvälisiä yhteistyötahoja, mikä antaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kokouksiin ja kouluihin sekä tehdä tutkimusvierailuja.

TUTKIMUSYMPÄRISTÖ

Radioastronomiaryhmä ja Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorion henkilökunta muodostavat yhdessä aktiivisen, noin 20 hengen tutkijayhteisön, joka keskittyy erityisesti aktiivisten galaksien tutkimukseen koko sähkömagneettisen spektrin alueella painottuen radiohavaintoihin sekä pitkäkantainterferometriaan. Ryhmä on aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä tiedehankkeissa, mukaan lukien Event Horizon Telescope ja MOJAVE-ohjelma.
 

Metsähovin radio-observatorio operoi 14-metristä radioteleskooppia Kirkkonummella, 35 km päässä Otaniemen kampuksesta. Teleskooppia käytetään niin yksinään radiohavaintoihin cm- ja mm-aallonpituuksilla kuin osana kansainvälisiä VLBI-verkostoja kuten European VLBI Network ja Global mm-VLBI Array.

MITÄ TARJOAMME

Tehtävä on kokoaikainen ja sen kesto on neljä vuotta (sopimus 2+2 vuotta). Koeaika on kuusi kuukautta, ja työsopimuksen ehtona on tohtoriopinto-oikeuden hakeminen, saaminen ja vastaanottaminen koeajan aikana. Tohtoriohjelman pääsyvaatimukset löytyvät osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/sahkotekniikan-tohtoriohjelma.

Alkupalkka tehtävässä on 2757,19 €/kk (brutto) ja palkka nousee väitöskirjatutkijan edistyessä tutkimuksessaan ja opinnoissaan. Aalto-yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan kokonaistyöaika on 1612 tuntia vuodessa. Työsopimukseen sisältyy työterveyshuolto.

Tehtävän aikaisin mahdollinen aloituspäivämäärä on 1.9.2024 ja valitun henkilön odotetaan aloittavan tehtävässä viimeistään 1.1.2025.

VAATIMUKSET

 • Maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto tähtitieteessä, avaruustieteessä ja -tekniikassa tai jollakin näitä lähellä olevalla alalla

 • Tutkimustyön edellyttämät erinomaiset analyyttiset taidot

 • Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää

 • Erinomainen englanninkielen kirjallinen ja suullinen taito
   

Aiempi kokemus radioastronomiasta, erityisesti radiointerferometriasta, tai kokemus aktiivisten galaksien tutkimuksesta katsotaan eduksi. Valittavan hakijan tulee olla hakukelpoinen Sähkötekniikan tohtoriohjelmaan (katso ylempänä).
 

KIINNOSTUITKO?

Lähetä hakemuksesi elektronisen rekrytointijärjestelmämme kautta (”Hae nyt!” linkki alla). Liitä hakemukseesi:

 • Ansioluettelo sisältäen mahdollisen julkaisuluettelon

 • Motivaatiokirje (enintään 2 sivua)

 • Kopio tutkintotodistuksesta (maisteri/diplomi-insinööri) tai ohjaajan lausunto opintojen vaiheesta ja arvioidusta valmistumispäivästä

 • Yliopistosi opintosuoritusote, josta käy ilmi suorittamasi kurssit arvosanoineen
   

Lisäksi hakijoiden tulee ansioluettelossa nimetä kaksi akateemista suosittelijaa yhteystietoineen. Toisen näistä tulee olla hakijan gradun / diplomityön ohjaaja. Valittavan hakijan tulee olla valmistunut maisteriksi / diplomi-insinööriksi tehtävän aloituspäivään mennessä. 
 

Huomaa, että sähköinen rekrytointijärjestelmä sallii vain viiden liitteen liittämisen, joten yhdistä todistuskopiot ja opintorekisteriote yhdeksi PDF-tiedostoksi, mikäli tarpeen.
 

Haku on auki 18.8.2024 saakka, mutta alamme käsitellä hakemuksia jo ennen tuota ajankohtaa. Aalto-yliopisto varaa oikeuden perustellusta syystä jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa ja/tai ottaa huomioon hakijoita, jotka eivät ole lähettäneet hakemusta hakuajan puitteissa.
 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tehtävästä antaa dosentti Tuomas Savolainen (tuomas.k.savolainen (a) aalto.fi). Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Kiinnostuitko?
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: