Avoimet työpaikat

Väitöskirjatutkija, pohjoismaisen energiaköyhyyden tunnistaminen ja mittaaminen

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS) on Pohjoismaiden johtava korkeakoulu muotoilun, muodin, pelisuunnittelun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen alalla. Olemme monimuotoinen ammattilaisten yhteisö, jossa arvostetaan luovuutta ja vastuullisuutta. Tutkimuksemme on maailman huippua. Koulutamme näkemyksellisiä edelläkävijöitä, jotka pystyvät toimimaan yhtä hyvin vakiintuneilla kuin muutoksessa olevilla ja nousevilla aloilla. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä ja mahdollistaa monialaista yhteistyötä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Teemme päivittäin työtä vastuullisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja ympäristön puolesta.

Muotoilun laitos (https://www.aalto.fi/fi/node/5381) on monimuotoinen, luova yhteisö. Olemme yhtäältä kiinnostuneita ensiluokkaisesta käsityötaidosta, esinemuotoilusta ja taiteellisesta näkemyksestä. Toisaalta keskitymme toimintojen, kokemusten ja vuorovaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Koulutamme ammattilaisia, joilla on teknistä taitoa ja taiteellista ilmaisuvoimaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksemme on ehdotonta maailman kärkeä, ja teemme jatkuvaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

 Kestävän muotoilun tutkimusryhmä NODUS (https://www.aalto.fi/en/department-of-design/nodus-sustainable-design-research-group) tekee poikkitieteellistä tutkimusta kestävän tulevaisuuden eteen.

Etsimme nyt väitöskirjatutkijaa, joka on kiinnostunut sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta energiamurroksessa EP-Nordic -hankkeeseen (https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding/81440), joka tutkii energiaköyhyyttä. Ilmiötä on tutkittu hyvin vähän pohjoismassa, mutta energiakriisit osoittivat, että myös täällä kotitaloudet voivat olla energiaköyhyydelle haavoittuvia. Suomen Akatemian rahoittamassa EP-Nordic -hankkeessa tutkitaan pohjoismaisen energiaköyhyyden ilmentymiä ja tuotetaan tapoja tunnistaa energiaköyhyys ja mitataan ja kartoitetaan sen laajuutta ja syvyyttä. Väitöskirjatutkimus voi linkittyä myös muiden keskeisten hankkeiden, kuten ORSI-hankkeen (https://www.ecowelfare.fi/) työhön.

Sinun roolisi ja työn tavoitteet

Väitöskirjatutkijan keskeinen työtehtävä on tutkimuksen tekeminen, sisältäen tutkimuksen suunnittelun, kirjallisuuskatsausten teon, käsitteellisen työn, haavoittuvien kuluttajien ja asiantuntijoiden haastattelemisen sekä tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin (esim. tilasto- ja kyselyaineistoja), tulosten raportoinnin ja julkaisun, tutkimusartikkeleiden kirjoittamisen sekä yhteistyön muiden pohjoismaalaisten tutkijoiden kanssa. Tohtorin tutkinnon suorittamisen tavoitteellinen aika Aalto-yliopistossa on neljä vuotta. Työhön kuuluu myös hieman opetustehtäviä.

Tutkimusympäristö

Tehtävään valittava henkilö työskentelee Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella NODUS-tutkimusryhmässä. Työn ohjaaja on TkT Sini Numminen (www.sininumminen.fi) ja työn valvova professori on Mikko Jalas.

Vaatimukset ja Tehtävän Kuva

Valittava henkilö kykenee laajasti hahmottamaan, miten erilaiset yhteiskunnalliset, materiaaliset ja taloudelliset tekijät voivat yhdessä liittyä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, ja on motivoitunut tutkimaan energiaköyhyyttä. Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa esim. taloustieteiden, yhteiskuntatieteiden, sosiaalipolitiikan, energiatieteiden ja -tekniikan, energiamarkkinoiden, maantieteen tai joltain muulta olennaiselta alalta. Myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva hakija voidaan valita tehtävään. Työ sopii esim. henkilölle, joka hallitsee laadullisia tutkimusmenetelmiä ja on kiinnostunut asumisen ja energiankulutuksen käytänteistä. On mahdollista myös suuntautua energiankulutus- ja muiden mitattujen aineistojen analyysiin. Matemaattisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien ja keskeisten työkalujen hallinta, samoin kuin sosiaali-, asunto- ja energiapolitiikan tuntemus tutkimusaiheen viitekehyksessä katsotaan eduksi. Työn menestyksekäs suorittaminen edellyttää englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista. Lisäksi hakijalla täytyy olla riittävä suomen kielen taito, voidakseen haastatella haavoittuvia suomalaisia kuluttajia heidän omalla äidinkielellään. Ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten hallinta katsotaan eduksi. Työsuhteen alussa haet jatko-opinto-oikeutta Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun tohtoriohjelmaan (https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/taiteiden-ja-suunnittelun-tohtoriohjelma).

Mitä tarjoamme

Tarjoamme mielekkään ja innostavan työympäristön. Olemme ylpeitä tarkoituksestamme muokata kestävää tulevaisuutta. Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjähenkisyydellä. Pyrimme yhdistämään etä- ja lähityöskentelyn parhaat puolet ja meillä on joustavat työajat. Lähityöpisteesi sijaitsee uudistuneella ja elävällä Otaniemen kampusalueella, jossa on monipuoliset palvelut ja hyvät kulkuyhteydet metron ja isojen väylien varrella.

Väitöskirjatutkijan aloituspalkka on noin 3000 €/kk. Tutkinnon asettamien tavoitteiden saavuttaminen nostaa palkkaa opintojen edetessä. Työsopimus solmitaan aluksi 24 kuukaudeksi, mutta sopimusta voidaan jatkaa. Käytössä on kuuden kuukauden koeaika.

Aikataulu ja hakemukset

Jos innostuit tehtävästä, lähetä CV ja motivaatio kirje rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään 15.8.2024. Liitä mukaan seuraavat PDF-muotoiset liitteet (muodossa ”sukunimi_etunimi_tiedostonnimi.pdf”):

  • Hakukirje
  • Ansioluettelo
  • Maisterintutkintotodistus ja opintorekisteriote
  • Tekstinäyte kirjoittamastasi akateemisesta tekstistä (korkeintaan 20 sivua)

Jos olet Aallon työntekijä, haethan omalla työntekijäprofiilillasi Workday-järjestelmän kautta (internal jobs/sisäiset työpaikat). Jos olet Aallon opiskelija tai vierailija, haethan henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella (ei aalto.fi) ulkoisen Avoimet työpaikat -sivun kautta.

Työ voi alkaa aikaisintaan 1.9.2024 tai kun sopiva hakija löytyy. Haastatteluita suoritetaan elokuun alusta alkaen. Varaamme oikeuden jättää tehtävä avoimeksi tai jatkaa hakuaikaa tarvittaessa.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Sini Numminen [email protected] (poissa toimistolta 1.–19.7.) ja Mikko Jalas [email protected] (poissa heinäkuun). Huomiothan lomakauden ja sen, että saatamme vastata sähköposteihin viiveellä.

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa HR partner Katju Helminen, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected] (poissa 1.-28.7.).

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: