Avoimet työpaikat

Vaatetussuunnittelun (muoti) lehtori

Image of hanging clothes

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) on Pohjoismaiden johtava korkeakoulu muotoilun, muodin, pelien, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen alalla. Tuotamme maailmanluokan tutkimusta taidekasvatuksessa, muotoilussa ja muotoiluajattelussa, digitaalisessa mediassa ja visuaalisessa kulttuurissa sekä kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa. Opiskelijamme ovat laaja-alaisia innovaattoreita, jotka yhdistelevät vuosisadan perinteitä inhimilliseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan lähestymistapaan sekä uusimpaan tekniikkaan. Uudistuva ja elävä kampuksemme Espoossa mahdollistaa erinomaisesti tieteidenvälisen työskentelyn.

Muotoilun laitos on osaavien, uutta luovien ja vastuullisten yksilöiden monimuotoinen yhteisö. Arvostamme muotoilussa teknistä taitoa ja yhteiskunnallista merkitystä - taiteellista ilmaisua unohtamatta. Koulutamme eturivin muotoiluammattilaisia ja visionäärejä vakiintuneille, muuttuville ja nouseville muotoilun aloille. Uudistamme osaamistamme korkeatasoisen tutkimuksen kautta jatkuvassa yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme kohti kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitos hakee


Vaatetussuunnittelun (muoti) lehtoria

Aalto-yliopiston muodin pääaine on yksi maailman johtavia muotikoulutuksen ohjelmia. Opiskelijoidemme töiden tuloksia on palkittu kansainvälisissä kilpailuissa ja Aallon muoti on laajasti näkyvä ja tunnettu kansainvälinen ilmiö.

Aalto-yliopistossa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet olla mukana viemässä Aallon muodin menestystä kohti tulevaisuutta ja olla jatkamassa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä yhteistyössä muun innostuneen ja kunniahimoisen opettajakunnan kanssa.

Haettavan lehtoraatin ala on vaatetussuunnittelu (muoti). Tehtävä sijoittuu Muotoilun laitokselle Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Päätehtävänäsi on osallistua alan perusopetukseen ja opiskelijoiden opinnäytteiden ohjaukseen ensisijaisesti kandidaattitasolla. Lisäksi tehtävään kuuluu opetuksen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä muun opettajakunnan kanssa koulutuksen uudistuessa jatkuvasti. Työtehtäviin voi sisältyä taiteellista toimintaa tai tutkimusta riippuen valitun henkilön profiilista. Opetustehtävien lisäksi työhön kuuluu hallinnollisia tehtäviä.

Odotamme sinulta

Etsimme joukkoomme visionääristä osaajaa, jolla on suunnittelukokemusta kansainvälisestä muotiteollisuudesta ja pedagogisia taitoja. Lehtorilta edellytetään vähintään maisteritasoista yliopistotutkintoa. Muodin ja vaatetussuunnittelun opetuskokemus yliopistotasolla katsotaan eduksi. Arvostamme muotialan laaja-alaista tuntemusta sekä tehtävään sopivaa taiteellista pätevyyttä ja kokemusta luovasta suunnittelutyöstä kansainvälisellä kentällä joko tuote/mallisto- tai konseptitasolta. Edellytämme hakijalta kykyä ohjata opiskelijan suunnitteluprosessia, hyviä kommunikointi- ja tiimityöskentelytaitoja sekä hyviä verkostoja muodin kentällä.

Tehtävään valittavalta edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle

Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään valitun hakijan pätevyyden perusteella yliopisto-opettajaksi, yliopistolehtoriksi tai vanhemmaksi yliopistolehtoriksi. Lue lisää: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/lehtorien-urajarjestelma

Tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen neljän vuoden määräajalla ja menestyksekkään tehtävän hoidon myötä se on mahdollisuus vakinaistaa.

Palkka määräytyy Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän mukaan, perustuen tehtävässä vaadittuun osaamiseen ja kokemukseen. Voit esittää oman palkkatoiveesi. Opetushenkilöstö kuuluu kokonaistyöaikaan. Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti vuosittainen työaika on tällä hetkellä 1612 tuntia.

Tarjoamme sinulle ammatillista pedagogista tukea ja koulutusta.  Käytössäsi on ensiluokkaiset opetus- ja työskentelytilat ja studiot. Laitoksella olet osa motivoitunutta ja kunnianhimoista laajaa ammattilaisten yhteisöä.

Näin haet tehtävää

Haethan tehtävää 18.01.2021 kello 16.00 mennessä (CET + 2h) lähettämällä seuraavat hakumateriaalit englanniksi Saima-rekrytointijärjestelmässämme:

  1. Motivaatiokirje, jossa tuot esille vahvuutesi ja visiosi tehtävänalaan liittyen (max. 1 sivu)
  2. Ansioluettelo (sisältäen teosluettelon ja/tai julkaisuluettelon, selvityksen muusta mahdollisesta toiminnasta ammatti- ja tiede/taideyhteisössä)
  3. Portfolio, joka sisältää korkeintaan viisi teosta, suunnitelmaa tai toteutettua suunnittelutyötä ja/tai julkaistua artikkelia (kaikki työt yhdessä tiedostossa, jonka koko enintään 100MB)
  4. Selvitys opetusansioista opetusportfolion muodossa, ks. ohjeet: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2020-11/Teaching%20competence%20assessment_Guidelines_for_candidate_2020_Aalto%20University.pdf

Kaikki hakumateriaalit on toimitettava pdf-muodossa ja englanniksi. Varmista, että tiedostonimissä on nimesi. Rekrytointiprosessia suorittava työryhmä pidättää itsellään oikeuden pyytää hakijoita toimittamaan tarvittaessa lisämateriaalia.

Hakuasiakirjoja ei palauteta. Emme vastaanota muita kuin sähköisiä hakemusdokumentteja.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun ja antamaan opetusnäyte Aalto ARTSissa sekä tutustumaan Muotoilun laitokseen ja Aalto-yliopiston Otaniemen kampukseen keväällä 2021, vallitseva tilanne huomioiden.

Hakemukset lähetään ulkopuolisille asiantuntijoille arvioitaviksi. Laitostason rekrytointiryhmä ja koulun opetustaidon arviointiryhmä haastattelevat shortlistalle valitut hakijat. Hakijoita arvioidaan opetusosaamisen, taiteellis-ammatillisen ja / tai tutkimuksen ansioiden, yhteistyötaitojen sekä ammatillisen ja taide- tai tutkimusyhteisöissä toiminnan perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hakijan ansiot opetuksessa. Pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Lisätietoja

Jos haluat kuulla lisää tehtävästä tai meistä, lisätietoja antaa Professori Pirjo Hirvonen ([email protected]). Hakemusteknisissä asioissa sinua auttaa HR-koordinaattori Katri Kotinurmi ([email protected]).

Oletko kiinnostunut tutustumaan tarkemmin Aalto-yliopistoon, Taiteiden korkeakouluun ja tuleviin kollegoihin?

https://www.aalto.fi/fi/muotoilun-laitos
https://www.youtube.com/watch?v=5k_og_6zUJQ
Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita ja rakentamaan innovatiivista tulevaisuutta. Aallossa on 6 korkeakoulua, joissa on yhteensä lähes 11 000 opiskelijaa ja yli 4 000 työntekijää, joista 400 on professoreja. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu