Avoimet työpaikat

Tutkasignaalinkäsittelytekniikan apulaisprofessori / Biträdande professor i radarsignalbehandling

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita ja rakentamaan innovatiivista tulevaisuutta. Aalto-yliopisto on yhdeksäs maailman parhaiden nuorten yliopistojen listalla (Top 50 under 50, QS 2018) ja yksi maailman parhaista tekniikan alan nousevista yliopistoista (THE 2017). Menestyksen avain on uudenlainen ajattelumme tutkimusyhteistyöstä, rahoituksesta ja innovaatiosta. Aallossa on 6 korkeakoulua, joissa on yhteensä lähes 11 000 opiskelijaa ja 4 000 työntekijää, joista lähes 400 on professoreja. Kampuksemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Olemme kansainvälinen ja akateemisesti arvostettu yhteisö, jonka opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 37 % on taustaltaan kansainvälisiä.

Aallossa korkeatasoinen tutkimus, taide, koulutus ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä. Eri alojen korkeatasoisen tutkimuksen lisäksi Aalto toimii monitieteisessä yhteistyössä paikallisen innovaatioekosysteemin kanssa. Pääkampuksestamme onkin nopeasti kehittymässä avoimen yhteistyön keskittymä, joka mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden, teollisuuden, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kohtaamisen. Aalto-yliopisto syntyi vuonna 2010, kun Suomen kolme johtavaa yliopistoa – Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu – yhdistettiin, jotta Suomeen saataisiin uutta innovaatiovoimaa.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos hakee

TUTKASIGNAALINKÄSITTELYTEKNIIKAN APULAISPROFESSORIA

Haemme apulaisprofessoria tutkasignaalinkäsittelytekniikan alueelle. Tutkimusalueella on suuri potentiaali teollisuusyhteistyön lisäksi myös yhteistoimintaan kotimaisen ja ulkomaisen puolustusteknologiatutkimuksen alalla. Tutkasignaalinkäsittely on nouseva trendi myös terveysteknologian, ajoneuvotekniikan ja anturijärjestelmien alojen tutkimuksessa ja sovelluksissa. Professorina sinulla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa yliopiston tutkimukseen ja opetukseen. Päätehtävänäsi on tutkijoista ja opiskelijoista koostuvan tutkimusryhmän perustaminen ja johtaminen tällä alueella. Aalto-yliopistossa sinulla on erinomaiset tutkimusvälineet ja mahdollisuudet poikkitieteelliseen tutkimukseen signaalinkäsittelyssä, koneoppimisessa, tulevaisuuden tutkatekniikassa, radiotekniikassa ja kaukokartoituksessa yhdessä näiden alojen huippututkijoiden kanssa.

TEHTÄVÄNKUVAUS

Professorina teet huippuluokan tutkatutkimusta ja annat tutkasignaalinkäsittelyn opetusta maisteriohjelmissa sekä opetat signaalinkäsittelytekniikkaa kandidaattiohjelmissa. Kandidaattiohjelmissa opetus on lähtökohtaisesti kotimaisilla kielillä, kun taas maisteriohjelmat ovat kokonaisuudessaan englanninkielisiä. Täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen niin akateemisista kuin teollisista lähteistä on myös keskeinen tehtäväsi. Lisäksi valvot ja ohjaat eri tasojen opiskelijoita diplomityön tekijöistä tohtorikoulutettaviin.

TIETEELLINEN YMPÄRISTÖ

Haettavana oleva tehtävä sijoittuu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselle Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa. Laitoksella tehdään maailmanluokan tutkimusta tilastollisessa signaalinkäsittelyssä, langattomassa tietoliikenteessä, optimointitekniikassa, koneoppimisessa, tutka- ja anturitekniikassa sekä puhe- ja audiotekniikan aloilla. Laitoksella työskentelee tällä hetkellä 12 professoria, joista 3 on saavuttanut kansainvälisen sähköinsinöörijärjestön IEEE:n Fellow-arvonimen. Laitoksemme professorikunta on ollut erittäin menestyksekäs rahoituksen saamisessa akateemisista ja teollisista lähteistä sekä maanpuolustuksen toimialueelta. Meillä on aktiiviset yhteistyöverkostot maailman johtavien akateemisten instituutioiden kanssa ja laajaa yhteistyötä teollisuuden tutkimusryhmien kanssa. Puitteet kansainväliseen projektiyhteistyöhön Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency), NATOn (radar panel) ja Suomen puolustusvoimien kanssa ovat hyvät. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa on lisäksi vahvat tutkimusryhmät radio- ja piiritekniikassa, mikä mahdollistaa laaja-alaiset kokonaisprojektit.

ODOTAMME SINULTA

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään harjoittavan tieteellistä tutkimustyötä ja antavan siihen perustuvaa opetusta sekä osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan. Tehtäviin kuuluu tieteen eturintamassa toiminen sekä osallistuminen oman alan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Odotamme sinulta monimutkaisten asiakokonaisuuksien opetustaitoja sekä kykyä opiskelijoiden motivointiin haastavien tehtävien ratkaisemiseksi. Sinulla on kyky perustaa tutkimusryhmä ja johtaa sitä, sekä valmius vastata hankkeista, joiden odotetaan tuottavan merkittäviä tieteellisiä tuloksia ja vaikutuksia alalla. Professuuri on avoinna kaikille päteville hakijoille signaalinkäsittelyn alalta. Asetamme etusijalle kuitenkin ne tutkimusalat, joilla on selkeät liityntäkohdat laitoksella jo olemassa olevien tutka- ja anturitekniikan alan tutkimusryhmien kanssa. Hakijalta edellytetään riittävää opetustaitoa ja potentiaalia kehittyä hyväksi opettajaksi. Lisäksi edellytetään tohtoritutkintoa signaalinkäsittelyn alalta tai muuta soveltuvaa tekniikan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään myös suomen ja/tai ruotsin- sekä englanninkielen erinomaista taitoa. Hakijalle lasketaan eduksi näyttö yhteistyöstä maanpuolustusalan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja antaa Professori Visa Koivunen ([email protected]). Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Saara Haggrén ([email protected]).

VALMIS HAKEMAAN?

Haethan tehtävää 31.1.2020 mennessä lähettämällä hakumateriaalit englanniksi Saima-rekrytointijärjestelmässämme (Hae nyt! -laatikko ilmoitustekstin jälkeen).

Hakumateriaaleihin tulee liittää:

 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo (mukaan lukien ResearcherID, mikäli sinulla on sellainen)
 3. Julkaisuluettelo, jossa 7 tärkeintä julkaisua korostettuina
 4. Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta tulevasta tutkimuksesta
 5. Opetusportfolio
 6. Suositukset korkeintaan kahdelta henkilöltä

Hakemukset osoitetaan Aalto-yliopiston rehtorille. Hakuasiakirjoja ei palauteta.

Valitut hakijat kutsutaan tutustumaan Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokseen ja Aalto-yliopiston Otaniemen kampukseen helmi-maaliskuussa 2020. Heidän hakemuksensa lähetään ulkopuolisille kansainvälisille asiantuntijoille arvioitaviksi. Valituista hakijoista tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys, jonka työnantajan arvioima hyväksyttävä lopputulos on tehtävään valitsemisen edellytys.

Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät https://www.aalto.fi/fi/tenure-track.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

*******

Aalto-universitetet är en gemenskap av modiga tänkare, där konst och vetenskap möter teknik och ekonomi. Vi är engagerade i att identifiera och lösa stora samhälleliga utmaningar och att bygga en hållbar framtid. Aalto-universitet har rankats som världens nionde bästa unga universitet (Top 50 under 50, QS 2018) och som en av de mest framstående teknologiutmanarna bland universitet (THE 2017) för sitt sätt att tänka utanför ramarna när det gäller forskningssamarbete, finansiering och innovation. Aalto har sex högskolor med nästan 11 000 studerande och 4 000 anställda, varav nästan 400 är professorer. Våra campus är belägna i Finlands huvudstadsregion. Av vår akademiska personal kommer 37 % från utanför Finland, vilket innebär att vi är en synnerligen internationell gemenskap med en stark akademisk ställning.

Vid Aalto främjas högkvalitativ forskning, konst, undervisning och entreprenörskap som en helhet. Disciplinspecifik excellens kombineras med tvärvetenskapliga aktiviteter som engagerar både studerande och det lokala innovationsekosystemet. Vårt huvudcampus håller snabbt på att omvandlas till ett öppet samarbetscentrum som främjar möten mellan studerande, forskare, industri, startupföretag och andra partner. Aalto-universitetet grundades 2010 när tre ledande finländska universitet Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan slogs samman för att stärka Finlands innovativa förmåga.

Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR I RADARSIGNALBEHANDLING

Vi söker en biträdande professor i radarsignalbehandling. Forskningsområdet har stor potential för både industriellt samarbete och samarbete med nationell och internationell forskning i försvarsteknik. Radarsignalbehandling är en stigande trend även inom forskningen om och tillämpningen av medicinsk teknik, fordonsteknik och sensorsystem. Huvuduppgiften är att inom det ifrågavarande området bilda en forskningsgrupp bestående av forskare och studerande. Inom ramarna för den här uppgiften har du betydande möjligheter att påverka universitetets forskning och undervisning. Vid Aalto-universitetet har du tillgång till utmärkta forskningsverktyg och möjlighet till tvärvetenskaplig forskning tillsammans med toppforskare inom signalbehandling, maskininlärning, framtidens radarteknik, radioteknologi och fjärranalys.

ARBETSBESKRIVNING

Din arbetsuppgift är att bedriva förstklassig radarforskning och undervisa i radarsignalbehandling inom magisterprogrammen och signalbehandlingsteknik inom kandidatprogrammen. I kandidatprogrammen ges undervisningen i huvudsak på de inhemska språken, medan magisterprogrammen är helt engelskspråkiga. Att skaffa kompletterande forskningsfinansiering från både industrin och akademiska källor är också en av dina centrala uppgifter. Dessutom verkar du som examinator eller handledare för studerande på magister- och doktorandnivå.

VETENSKAPLIG MILJÖ

Den ifrågavarande arbetsuppgiften äger rum på Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Vid institutionen bedrivs forskning i världsklass om statistisk signalbehandling, trådlös datakommunikation, optimeringsteknik, maskininlärning, radar- och sensorteknologi samt tal- och audioteknologi. För närvarande arbetar 12 professorer på institutionen, varav 4 har tilldelats den internationella elingenjörsförningen IEEE:s Fellow-titel. Institutionen har varit mycket framgångsrik i att få forskningsfinansiering både från akademiska källor och industrin, samt från försvarets verksamhetsområde. Institutionen har breda samarbetsnätverk med världsledande akademiska institutioner och ett brett samarbete med industrins forskningsgrupper. Ramverket för internationella projektsamarbeten med Europeiska försvarsbyrån, NATO (radar panel) och Försvarsmakten är bra. Vid Högskolan för elektroteknik finns starka forskningsgrupper inom radio- och kretsteknologi, vilket möjliggör omfångsrika helhetsprojekt.

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

Av de som innehar akademiska tjänster förväntas att hela karriären bedriva vetenskapligt forskningsarbete och ge undervisning som grundar sig i forskningen, och att delta i Aalto-universitetets övriga verksamhet. Till uppgifterna hör att gå i bräschen för vetenskapen och att delta i det egna områdets samhälleliga växelverkan och internationella samarbeten. Vi förväntar oss att du kan lära ut komplexa helheter och motivera studerande till att lösa svåra uppgifter. Vi förväntar oss att du har förmåga att bilda en forskningsgrupp och leda den och beredskap att ansvara för projekt som förväntas föra med sig betydande vetenskapliga resultat och inflytande inom området. Ansökan är öppen för alla behöriga sökande inom området signalbehandling. Vi prioriterar dock de forskningsområden som har tydlig koppling till de forskningsgrupper inom radar- och sensorteknik som redan finns på institutionen. Vi förutsätter att den sökande har tillräcklig undervisningsförmåga och doktorsexamen inom signalbehandling eller annan lämplig teknologie doktorsexamen. Av den sökande förutsätts utmärkta kunskaper i finska och/eller svenska samt engelska. Bevis på samarbete med aktörer inom försvarsbranschen ses som en fördel för sökandena.

Mer information fås av professor Visa Koivunen ([email protected]). I ansökningstekniska frågor fås mer information av HR-koordinator Saara Haggrén ([email protected]).

REDO ATT ANSÖKA?

Sök tjänsten innan 31.1.2020 genom att skicka in ditt ansökningsmaterial på engelska i vårt rekryteringssystem Saima.

Ansökan bör innehålla

 1. Motivationsbrev
 2. Meritförteckning (ResearchID inkluderat, om du har ett sådant)
 3. Publikationslista, där de 7 viktigaste publikationerna är betonade
 4. En beskrivning av utförd forskning och en plan över kommande forskning
 5. Undervisningsportfolio
 6. Rekommendationer från högst två personer

Ansökan riktas till Aalto-universitetets rektor. Dokument relaterade till ansökan återlämnas ej.

Utvalda sökande inbjuds att bekanta sig med Institutionen för signalbehandling och akustik och Aalto-universitetets campus i Otnäs i februari-mars 2020. Deras ansökningar förmedlas till utomstående internationella experter för bedömning. De utvalda sökandena genomgår en säkerhetsprövning utförd av finländska myndigheter, där godkänt resultat förutsätts.

Allmänna ansökningsanvisningar, språkkrav och vägledning, bland annat om utformningen av meritförteckningen och undervisningsportfolion finns på https://www.aalto.fi/fi/tenure-track.

Aalto-universitetet förbehåller sig rätten att av grundad anledning låta tjänsten förbli obesatt, förlänga ansökningstiden och ta i beaktande sökande som inte har sökt tjänsten inom utsatt tid.

Kiinnostuitko?
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu