Avoimet työpaikat

Tuntiopettaja sosiaalipsykologian kurssille

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita.  

Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos on yksi Pohjois-Euroopan johtavista tietotekniikan tutkimuksen yksiköistä ja sijaitsee Espoossa Otaniemen kampuksella. Yli 450 työntekijää työllistävä tietotekniikan laitos on Aalto-yliopiston suurin laitos. Laitos kuuluu Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakouluun.  

Teknillisen psykologian koulutusohjelma tarjoaa Suomessa täysin ainutlaatuisen opintokokonaisuuden. Opiskelijat saavat opinnoissaan yhdistää psykologiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa kansainvälisesti arvostettujen huippututkijoiden johdolla. Valmistuneet pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten haasteiden ytimessä, esimerkiksi suunnittelemaan entistä ihmisläheisempiä ja inklusiivisempia teknologisia innovaatioita. Koulutusohjelma koostuu 11:sta pääaineen kurssista ja opinnäytteestä ja näitä opettamassa on kolme professoria ja kaksi lehtoria. 

Haemme nyt koulutusohjelman opetushenkilökuntaa täydentämään: 

Tuntiopettajaa syksyn 2024 kurssille Sosiaalipsykologia (5op)  

Kurssin opetukseen on varattu syksyllä 2024 periodissa II luentoajat torstaisin 24.10.–28.11.2024 klo 12.15–14.00. Kurssin päättyessä on kurssitentti to 5.12.2024 sekä keväällä 2025 uusintatentti ke 19.2.2025. Opetuspaikkana on Aalto-yliopiston Otaniemen kampus Espoossa. Tietotekniikan talo sijaitsee osoitteessa Konemiehentie 2. Kurssilla on kurssikirjana Johdatus sosiaalipsykologiaan, vuoden 2020 painos (e-kirja), johon opetus perustuu. Kurssin verkko-oppimisalustana on MyCourses (Moodle); tarvittaessa ja sovittaessa saat käyttää muitakin verkkovälineitä. 

Kurssin osallistujina on ensisijaisesti teknillisen psykologian ja informaatioverkostojen koulutusohjelmien opiskelijoita. Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa. Osallistujilta ei edellytetä esitietoja kurssin aihepiiristä ja heidän taustansa voi koulutusohjelmasta riippuen vaihdella. 

Tehtävänkuvaan sisältyvät vastuut ja yhteistyötahot 

Tehtävä sisältää kurssin syksyn 2024 kurssitoteutuksen suunnittelun ja luentomateriaalin ja harjoitustehtävien valmistelun ennen kurssin alkamista, kurssin opetuksen 2. periodin aikana, kurssitentin ja yhden uusintatentin kysymysten laatimisen ja vastausten arvioinnin sekä kurssiarvosanojen antamisen.  

Olet vastuussa kurssin opetuksesta ja arvioinnista sekä opetusmateriaalin kehittämisestä. Kurssin suunnittelua ja opetusta ohjaavat kurssin osaamistavoitteet ja sisältökuvaus, jotka löytyvät Sisusta (https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-CU-1150972801-20240801/brochure).  Sinua avustamassa on opetusassistentti, jonka kanssa saat jakaa tehtäviä. Suunnittelussa sinua tukee yliopistonlehtori Sari Kujala. Samoin koulutusohjelman muu opetushenkilöstö auttaa tarvittaessa. Kurssin käytännön asioissa sinua auttaa tietotekniikan laitoksen opetuskoordinaattori ja muu henkilöstö.  

Sinusta 

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa eduksi on tohtorintutkinto esimerkiksi sosiaalipsykologian tai muulta soveltuvalta alalta sekä aiempi opetuskokemus. Huomioimme mielellämme myös hakijat ilman tohtorintutkintoa, esimerkiksi jatko-opiskelijat ja aineenopettajat. Arvostamme opetuskokemuksen dokumentointia, esimerkiksi yliopistopedagogiikan tai opettajaopintoihin sisältyviltä kursseilta saatuja palautteita, kerättyä ja koostettua opiskelijapalautetta tai tehtäväntäytön tai dosentuurin haun yhteydessä arvioitua opetustaitoa. Tarvittaessa valintaprosessiin voidaan sisällyttää opetustaidon arviointi.

Kurssin opetuskieli on suomi, joten suomenkielinen opetuskielitaito on välttämätön. Tehtävän lyhytaikaisen luonteen takia olet jo Suomessa. 

Huomaathan, että salivaraukset on tehty, ajat on suunniteltu opiskelijoiden lukujärjestykseen soveltuviksi ja ne on julkaistu opiskelijoille Sisussa. Opetusaikojen muuttaminen tässä vaiheessa on siis haastavaa, silti ehkä mahdollista, jos ilmoitetut ajat eivät sinulle mitenkään onnistu. 

Mitä tarjoamme sinulle 

Tehtävä on määräaikainen, tämän yhden kurssitoteutuksen mittainen, ja sen tarkasta kestosta sovitaan valittavan henkilön kanssa. 

Kerrytät tehtävässä opetuskokemustasi ja kokemustasi opetuksen kehittämisessä, saat opiskelijapalautetta ja uusia yhteistyötahoja. Aallossa kerätään opiskelijapalautetta kurssin päättyessä keskitetyllä järjestelmällä, jossa on kaikille kursseille yhteiset kysymykset ja saat tehdä sinne omiakin kysymyksiä. Saat kurssin päätyttyä kertyneen palautteen itsellesi. 

Hae näin 

Hae Aallon rekrytointijärjestelmä Workdayn kautta maanantaihin 12.8.2024 mennessä, Lisätietoja kurssista antaa yliopistonlehtori Sari Kujala, [email protected] ja puh. 050 3862768 sekä opetukseen liittyvistä käytännön asioista opetuskoordinaattori Tiina Porthén [email protected] puh 050 5676672 soittoajat 26 - 28.6. 10-15 ja 5 - 9.8. 10-15. Hakemisessa sinua neuvoo Marlene Saracino [email protected]  

Sisällytä hakemukseesi lyhyt motivaatiokirje, jossa kerrot taustastasi, perusteluja miksi sopisit meille sosiaalipsykologian kurssin opettajaksi sekä ajatuksiasi kurssin tavoitteista ja opetus- ja arviointimenetelmistä. Sen mukaan mitä sinulla on, liitä mielellään mukaan esim. Linkedin-profiilisi ja opetustaitoon liittyvää materiaalia. Halutessasi voit myös ilmaista halukkuutesi osallistua koulutusohjelman opetukseen jatkossakin, esimerkiksi opinnäytteiden ohjaamiseen. 

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: