Avoimet työpaikat

Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT) julistaa haettavaksi postdoc- ja tutkimusapurahoja

Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT) julistaa haettavaksi työsuhteisia postdoc-paikkoja. HIIT tarjoaa HIIT Postdoctoral Fellow -paikan enintään kolmeksi vuodeksi. Kokeneemmille hakijoille HIIT tarjoaa HIIT Research Fellow -paikan enintään viideksi vuodeksi. Sopimuksen pituus sekä alkamis- ja päättymisajankohdat ovat neuvoteltavissa.

Kaikki erinomaiset tutkijat millä tahansa tieto- ja viestintätekniikan alalla voivat tulla kysymykseen, mutta etusijalle asetetaan hakijat, jotka tukevat yhtä (tai useampaa) HIIT:n strategista painopistealuetta:

- Tekoäly

- Bioinformatiikka (tekoäly ja terveys)

- Kyberturvallisuus

- Datatiede

- Tietotekniikan teoria,

Yhteenveto:

HIIT tarjoaa rahoitusta kahdenlaisille tutkijoille: Research Fellows ja Postdoctoral Fellows. Näiden paikkojen tavoitteena on tukea tutkijanuraa harkitsevien huippututkijoiden urakehitystä.

HIIT Research Fellow

HIIT Research Fellowship -paikoilla tuetaan sellaisia huippututkijoita, joilla on jo jonkin verran kokemusta postdoc-tutkimuksesta. HIIT Research Fellow’lla on nimetty ohjaaja Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopistossa, mutta heidän odotetaan kehittävän omaa tutkimusohjelmaansa ja hankkivan tarvittavat taidot oman tutkimusryhmänsä johtamiseen tulevaisuudessa. HIIT-rahoituksen on tarkoitus vahvistaa helsinkiläistä tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyhteisöä joko yhteistyön kautta tai yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikan tutkimus johonkin muuhun tieteenalaan. Kummassakin tapauksessa huippuosaaminen ja vaikuttavuus ovat HIIT Research Fellow -rahoituksen ensisijaiset kriteerit. Sopimuskausi on enintään viisi vuotta.

HIIT Postdoctoral Fellow

HIIT Postdoctoral Fellow -paikat on tarkoitettu tutkijoille, jotka ovat juuri valmistuneet tohtoriksi, yleensä viimeisten kolmen vuoden aikana. HIIT Postdoctoral Fellow’a ei palkata työskentelemään ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa, vaan niiden tarkoituksena on tukea yhtä tai useampaa edellä mainituista HIIT:n strategisista painopisteistä. Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden kehittyä tutkijana jollakin tutkimusalueella jossakin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston neljästä ICT-tutkimusta tekevästä laitoksesta. Sopimuskausi on enintään kolmen vuoden mittainen.

Hakuaika päättyy 11. elokuuta 2024 klo 23:59 (23:59 UTC+02:00). Osallistumalla tähän Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n järjestämään hakuun haet yhdellä hakemuksella molempien isäntälaitosten, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston, tehtäviä. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat Suomen kaksi johtavaa yliopistoa tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan alalla. Molemmat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, ja työllistävä yliopisto määräytyy ohjaavan professorin mukaan. Sekä Aalto-yliopisto että Helsingin yliopisto ovat sitoutuneet edistämään osallistavaa ympäristöä, jossa työskentelee ihmisiä erilaisista taustoista, ja aliedustetuista ryhmistä tulevia tutkijoita kannustetaan erityisesti hakemaan.

Oletko valmis hakemaan?

Jotta hakijoiden ja ohjaajien välille voidaan löytää paras mahdollinen yhteensopivuus, kaikkien hakijoiden on kuvailtava tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa ja se, miten he näkevät edistävänsä yhtä tai useampaa HIIT:n painopistealuetta. HIIT:n vanhemman tutkijan paikkaa hakevien on myös toimitettava tutkimussuunnitelma.

Tarvittavat liitteet:

(1) Hakukirje (pituus 1-2 sivua), jossa ilmoitetaan aiottu tutkimusalue ja se, miten aiot edistää painopistealuetta. Jos sinulla on mahdollinen ohjaaja (mahdolliset ohjaajat), ilmoita selkeästi motivaatiosi hakea työskentelyä kyseisen ohjaajan kanssa, miten aiot edistää ohjaajan tuottamaa tutkimusta ja tutkimusaluetta sekä muita asiaankuuluvia tietoja. Kokeneempien tutkijoiden (jotka hakevat HIIT Research Fellow -paikkaa) olisi myös liitettävä mukaan alustava tutkimussuunnitelma (3-5 sivua), joka sisältää taustatiedot, tutkimustavoitteet ja -menetelmät, mahdolliset hypoteesit, mahdolliset yhteistyökumppanit ja muut keskeiset tiedot.

(2) CV

(3) Julkaisuluettelo (älä liitä täydellisiä kopioita julkaisuista).

(4) Ote suoritetuista tohtoriopinnoista ja tohtorin tutkintotodistus.

(5) Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot (2-3 korkea-arvoista akateemista henkilöä). Otamme itse heihin yhteyttä, jos suosituskirjeitä tarvitaan.

Kaikki aineisto on toimitettava englanniksi PDF-muodossa. Huomautus: tiedostokoko ei saa ylittää 5 MB. Voit ladata eRecruitment-järjestelmään (Workday) enintään 5 tiedostoa, joista kukin on kooltaan korkeintaan 5 MB.

Jos haluat lisätietoja näistä tehtävistä, käy verkkosivuillamme: https://www.hiit.fi/hiit-postdoctoral-and-research-fellow-positions/ 

Yhteystiedot:

Mahdolliset kysymykset tulee esittää HIIT-koordinaattorille osoitteeseen [email protected].

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: