Avoimet työpaikat

Muotoilun apulaisprofessori

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme. 

 

 

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS) on Pohjoismaiden johtava korkeakoulu muotoilun, muodin, pelisuunnittelun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen alalla. Olemme monimuotoinen ammattilaisten yhteisö, jossa arvostetaan luovuutta ja vastuullisuutta. Tutkimuksemme on maailman huippua. Koulutamme näkemyksellisiä edelläkävijöitä, jotka pystyvät toimimaan yhtä hyvin vakiintuneilla kuin muutoksessa olevilla ja nousevilla aloilla. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä ja mahdollistaa monialaista yhteistyötä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Teemme päivittäin työtä vastuullisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja ympäristön puolesta. 

Muotoilun laitos on monimuotoinen, luova yhteisö. Olemme yhtäältä kiinnostuneita ensiluokkaisesta käsityötaidosta, esinemuotoilusta ja taiteellisesta näkemyksestä. Toisaalta keskitymme toimintojen, kokemusten ja vuorovaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Koulutamme ammattilaisia, joilla on teknistä taitoa ja taiteellista ilmaisuvoimaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksemme on ehdotonta maailman kärkeä, ja teemme jatkuvaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.(Muotoilun laitos | Aalto-yliopisto) 

Muotoilun apulaisprofessori 

 

Aalto-yliopiston Muotoilun laitos hakee Muotoilun apulaisprofessoria 

 

Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa muotoilun koulutuksen ja osaamisen tulevaisuuteen. Tule mukaan muokkaamaan tulevaisuutta! 

Aalto-yliopiston Taiteiden, suunnittelun ja arkkitehtuurin korkeakoulun Muotoilun laitos haluaa vahvistaa koulutus- ja tutkimusosaamistaan uudella Muotoilun tenure track -professorilla. Paikka täytetään Aalto-yliopiston tenure track -urajärjestelmässä apulaisprofessorin tasolle.  

Muotoilu on luova ja tulevaisuussuuntautunut ala, joka jäsentää nykyistä ja muokkaa tulevaa. Muotoilun tenure track -professuurin avulla vahvistamme laitoksen tutkimusta ja koulutusta muodonannon asiantuntemuksella. Muodonanto nähdään tässä yhteydessä muotoilun huippuosaamisena ja -käytäntönä. Professuuri tarkastelee muotoilua luovana ja ratkaisukeskeisenä osaamisena, joka suunnittelee ja muotoilee fyysisiä ja digitaalisia esineitä ja niihin liittyvää toimintaa haasteiden rajaamisen ja ongelmien ratkaisemisen avulla, ja joka käsittelee abstrakteja käsitteitä, kokemuksia, prosesseja, suhteita – joilla kaikilla on tärkeitä vaikutuksia materiaaliseen ympäristöömme. Muotoilun professorin asiantuntemus yhdistää ammattimaisen muotoilun käytännön eri kerroksia strategisesta ajattelusta, nykyaikaisista työkaluista ja tuotantomenetelmistä ja suunnittelun tuloksista loppukäyttäjän ymmärrykseen. 

Aalto-yliopisto tähtää kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Muotoilun asiantuntemuksen odotetaan vaikuttavan tähän tavoitteeseen suunittelualan jatkuvasti kehittyvää osaamista ja monialaista yhteistyötä edistäen. Professuuri edellyttää erinomaista tutkimusprofiilia, joka kehittää taiteen ja muotoilun tiedonrakentamista. Esimerkkejä mahdollisista tutkimusalueista ovat kysymykset muotoilun suunnittelusta, muodonannon materiaalisista vaikutuksista, materiaalisen muotoilutyöskentelyn roolista ja vaikutuksista, muotoilusta luovana käytäntönä ja käytäntölähtöisenä suunnittelun tutkimuksena, nykyisistä ja uusista muotoilukäytännöistä, monipuolisista materiaaleista ja teknologioista. 

Menestyneellä hakijalla on kunnianhimoa ja dokumentoitua kokemusta muotoilun kurssien opettamisesta sekä motivaatiota osallistua opetussuunnitelmien kehittämiseen esimerkiksi siihen, mitä on muodon annon osaaminen muuttuvassa maailmassa. Opetustehtäviin kuuluu suunnitteluosaamisen ja muotoilun menetelmien integrointi nykyisiin ja uusiin teemoihin BA- ja MA-tasoilla. 

Tule mukaan muotoilun laitoksen dynaamiseen yhteisöön. Olemme maailmanlaajuisesti muotoilututkimuksen edelläkävijöitä ja pääsisit työskentelemään maailman johtavien tutkijoiden ja luovien ammattilaisten kanssa. Profiilistasi riippuen lähitiimiisi kuuluu Design BA ja Collaborative and Industrial Design MA koulutusohjelmien professoreita ja lehtoreita. 

Odotamme sinulta / tehtävässä onnistuminen edellyttää 

Etsimme yhteisöömme kollegaa, jolla on selkeä visio tutkimusagendasta, jossa yhdistyvät suunnittelun teoria, menetelmät ja muotoilun käytäntö. Sinulla on   

 • Tohtorin tutkinto muotoilun alalta, tai sitä vastaavalta alalta  

 • Dokumentoitua tutkimusosaamista professuurin alalta  

 • Kokemusta opetustehtävistä yliopistotasolla   

 • Jonkin verran kokemusta työskentelystä teollisuudessa tai muotoilun käytännössä  

 • Erinomaiset englanninkielen taidot

 •  

Tarjoamme  

- mahdollisuuden työskennellä dynaamisessa maailmanluokan tutkijoiden ja ammattilaisten yhteisössä, jossa opiskelijat ovat tiukasti valittuja ja erittäin motivoituneita. Tämä johtaa siihen, että Aallossa on poikkeuksellisen vuorovaikutteinen ja älyllisesti lahjakas ilmapiiri. 

- urapolun, jossa ylennys vakinaistettuun tehtävään perustuu ansioihin.  

- kilpailukykyisen palkka ja mahdollisuuden työterveyshuoltoon. 

- käynnistysrahoitusta ja tukea apurahahakemusten kirjoittamiseen oman tutkimusryhmän perustamiseksi.  

- erinomaiset monitieteiset yhteistyömahdollisuudet yliopiston sisällä 

- loistavan tulevaisuuden yhdessä maailman puhtaimmista ja turvallisimmista maista, jossa on kattava sosiaaliturvajärjestelmä ja maksuton koulutus aina yliopistotasolle asti 

Tarjoamme hakijalle mahdollisuuden opettaa ja tehdä tutkimusta vilkkaassa ja aktiivisessa kansainvälisessä yhteisössä. Aalto-yliopistossa on myös runsaasti tilaisuuksia monitieteiseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön. Työpaikka on Aalto Yliopiston kampuksella Espoon Otaniemessä Suomessa.  

- Mielekäs ja innostava ympäristö. Olemme ylpeitä tarkoituksestamme muokata kestävää tulevaisuutta. Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen perustuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjähenkisyydellä. 

- Kulttuuri, jossa kaikki ovat arvostettuja. Kaikkea työtämme ohjaavat yliopiston arvot: vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Olemme avoin yhteisö, jossa tasa-arvo ja inklusiivisuus mahdollistavat uteliaisuuden, innovatiivisuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin. 

- Tukea, ohjausta ja sparrausta, kun tunnet tarvitsevasi sitä. 

- Suuret mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen. Pyrimme hyödyntämään jokaisen aaltolaisen vahvuuksia ja intohimoja parhaalla mahdollisella tavalla. Autamme toisiamme menestymään, keskittyen yhteisöön ja ihmisiin, oppien uutta toinen toisiltamme. Yhdessä voimme vaikuttaa. 

- Ainutlaatuiset työpajat ja studiot, joissa voi työskennellä erilaisten materiaalien, tekniikoiden kanssa ja tutkia ja soveltaa muodonannon erilaisia lähestymistapoja. 

Meillä on joustava moderni työkulttuuri. Arvostamme työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn inspiroivassa työympäristössä. Pääset työskentelemään opiskelijoiden, tutkijoiden ja muiden ammattilaisten yhteisössä, jossa edistämme yhteiskunnallisesti merkittäviä tavoitteita tieteen ja koulutuksen saralla. Perehdytämme sinut tehtäviisi ja pääset osaksi mukavaa ja osaavaa tiimiä, joka tarjoaa sinulle tuen työtehtäviisi myös jatkossa. Kannustamme ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan oman osaamisesi kehittämiseen. 

Pyrimme yhdistämään etä- ja lähityöskentelyn parhaat puolet ja meillä on joustavat työajat. Lähityöpisteesi sijaitsee uudistuneella ja elävällä Otaniemen kampusalueella, jossa on monipuoliset palvelut ja hyvät kulkuyhteydet metron ja isojen väylien varrella. 

Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti.  

Kiinnostuitko?  

Jos innostuit tehtävästä ja haluat liittyä joukkoomme, lähetä seuraavat hakumateriaalit rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään syyskuun 23. 2024 Suomen aikaa keskiyöhön mennessä. 

 • Motivaatiokirje (yksi sivu) 

 • Tutkimusvisio, joka sisältää lyhyen selvityksen menneistä saavutuksista ja vision sekä suunnitelman tulevaa tutkimusta varten (max 4 sivua) 

 • Ansioluettelo TENK:n mallin mukaan: https://tenk.fi/fi/neuvonta-ja-materiaalit/malli-tutkijat-curriculum-vitae 

 • Lista julkaisuista (kolme merkittävintä julkaisua korostettuna) Suomen Akatemian ohjeiden mukaan: Julkaisuluettelo - Suomen tutkimusneuvoston mallin mukaan (aka.fi) 

 • Muotoiluportfolio (max. kolme casea/työtä/projektia) 

 

Jos olet Aallon työntekijä, haethan omalla työntekijäprofiilillasi Workday-järjestelmän kautta (sisäiset työpaikat). Jos olet Aallon opiskelija tai vierailija, haethan henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella (ei aalto.fi) ulkoisen Avoimet työpaikat -sivun kautta. 

Lisätietoja antaa Professori Tuuli Mattelmäki, tuuli.mattelmaki(at)aalto.fi Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa HR partner Katju Helminen, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta katju.helminen(at)aalto.fi 

 

 
 

 

Kiinnostuitko?
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: