Avoimet työpaikat

Energiatekniikan lehtori

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsee Espoossa.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun konetekniikan laitoksella on haettavana 

ENERGIATEKNIIKAN LEHTORIN TEHTÄVÄ  

Tehtävä tullaan täyttämään Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän  (ks. https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/lehtorien-urajarjestelma  mukaisesti joko yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tasolle riippuen hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta. Ensisijaisesti tehtävään haetaan lehtoria yliopistonlehtorin tasolle aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen. 
 
Tehtävänkuvaus


Tehtävä sijoittuu insinööritieteiden korkeakoulun konetekniikan laitokselle (ME) energiakonversion tutkimusryhmään ks. https://youtu.be/mK41f24lX1k.

Energiakonversiotekniikan tutkimusryhmässä (EC) tehdään aktiivista tutkimusta termodynamiikan, virtausmekaniikan, lämmönsiirron, energian varastoinnin, bioenergian, lämpötekniikan ja palamistekniikan sekä näiden sovellutusten aloilla. Ryhmällä on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Ryhmä osallistuu insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman opetukseen sekä tarjoaa yhdessä konetekniikan laitoksen Energiatehokkuus ja -järjestelmät -ryhmän (EES) ja muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa englanninkielisen maisteriohjelman Advanced Energy Solutions (AAE). Ryhmä on aktiivisesti mukana kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Tällä hetkellä ryhmässä työskentelee 4 professoria sekä tutkijatohtoreita, tohtorikoulutettavia ja teknistä henkilöstöä yhteensä n. 50 henkilöä.

Energiatekniikan lehtori tulee opettamaan pääosin kandidaattivaiheen kursseja. Tärkeimpänä opetustehtävänä on kandidaattitason termodynamiikan kurssin opetus. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen maisteriohjelman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu verkko-opetuksen kehittämien, opiskelijoiden akateeminen ohjaus, opinnäytetöiden ohjaus, opiskelijavalintoihin sekä kansainvälisten opetusverkostojen toimintaan osallistuminen sekä yhteydenpito alan teollisuuteen. Lehtorin odotetaan tekevän tutkimusta ja seuraavan oman alansa kehitystä. 

Edellytykset

Yliopisto-opettajalta vaaditaan vähintään ylempi yliopistotutkinto ja pedagogiset opinnot katsotaan eduksi. Yliopistonlehtorin tehtävään vaaditaan tohtorintutkinto ja pedagogisia opintoja. Lisäksi häneltä odotetaan kokemusta yliopistotason kurssien toteuttamisesta sekä tehtävän edellyttämät tieteelliset ansiot. Etusijalla ovat ne hakijat, joiden tutkimusala vahvistaa energiakonversiotutkimusryhmän tutkimusaloja, kuten termodynamiikka, virtausmekaniikka, lämmönsiirto, energian varastointi, bioenergia, lämpötekniikka ja palamistekniikka sekä näiden sovellutusten alat. Lisäansioksi luetaan kiinnostus opetuksen kehittämiseen koulutusalan kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa sekä monipuolinen kielitaito. Koska tehtävään kuuluu energiatekniikan opetus kandidaattivaiheessa, tehtävään valittavan tulee kyetä opettamaan suomen kielellä.

Palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen henkilöstön palkkausjärjestelmään. 

Työaika

Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1612 tuntia vuodessa. 

Lisätiedot


Lisätietoja antaa professori Martti Larmi, puh. +358 50 5695625 tai professori Ville Vuorinen puh. +358 503611471, Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Anna-Maija Harju +358 50 3615736. Sähköpostit muotoa [email protected].

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun dekaanille osoitettuun hakemukseen tulee liittää

Englanninkielinen hakemus liitteineen toimitetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (Hae nyt!  -linkki alla) viimeistään 5.3.2021

Laitoksen työryhmä varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia. 

Hakuaikaa voidaan jatkaa, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita ei varsinaisessa haussa löydy. Aalto-yliopisto varaa itselleen mahdollisuuden ottaa huomioon myös muita mahdollisia ehdokkaita. 

Hakuprosessi

Laitoksen työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään antamaan suomenkielinen opetusnäyte. Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: tieteelliset ansiot, opetustaito ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Laitoksen työryhmä haastattelee jatkoon valitut hakijat. 

Kielitaitovaatimukset

Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. 
 
Espoo, 3.2.2021

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu