Avoimet työpaikat

2024 kesätyöpaikat Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella

Elektroniikan ja nanotekniikan laitos (ELE) tekee tutkimusta ja järjestää kursseja sähkömagnetismin, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruusteknologian aloilla, jotka koostuvat kansainvälisestä yli 150 tutkijan ja tutkimusapulaisen ryhmästä. Laitos on osa Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulua (Aalto ELEC), jolla on maailmanluokan tutkimustilat ja -välineet.

ELE-laitos etsii nyt kandidaatti- ja maisteriopiskelijoita useisiin

KESÄTYÖPAIKKOIHIN

Miten haetaan?

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmäämme tämän sivun "Apply" -painikkeen kautta.

Jos olet tällä hetkellä töissä Aalto-yliopistossa: Ole hyvä ja lähetä hakemuksesi suoraan Workday-järjestelmässä käyttäen olemassa olevaa käyttäjätiliäsi (kirjoita Workdayn hakukenttään "Find Jobs").

Liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat:

  • CV
  • Hakukirje – liitä mukaan lyhyt esittely itsestäsi ja toivomasi työsopimuksen alkamis- ja päättymispäivät
  • Opintosuoritusote

Otathan huomioon, että hakemuksen ja liitettävien asiakirjojen tulee olla englanniksi.

Voit hakea min. 1 tai max. 5 avointa paikkaa. Järjestelmä pyytää sinua priorisoimaan valintasi positiokoodien (position codes) avulla. Löydät kesätyöpaikkojen positiokoodit alla olevasta luettelosta jokaisen kesätyöpaikan nimen jälkeen – muistathan valintasi, kun siirryt eteenpäin hakemuksesi kanssa.

Positiosta riippuen kesätyö voi kestää max. 4 kuukautta, joka sijoittuu touko-syyskuun 2024 välille. Huomioithan, että kesätyöpaikat ovat avoinna vain kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoille.

Mikäli olet kiinnostunut jostain tehtävästä, odotamme innolla yhteydenottoasi – lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 29.2.2024. Aloitamme hakemusten läpikäynnin välittömästi, ja paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä.

Kaikissa rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä HR Generalist Patrik Viitalaan ([email protected]). Mainitsethan "ELE Summer Jobs 2024" sähköpostisi aihekentässä.

Tarkemmat kuvaukset avoimista kesätyöpaikoista tutkimusryhmittäin alla:

MIKROAALLOT JA INTEGROIDUT PIIRIT

ANTENNIT JA RADIOAALLOT – Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Antenni- ja kenttämittaukset 6G-verkkoja varten [HANEDA / MEAS]

Onko sinulla vankka kokemus elektroniikasta sekä perustiedot mittaamisesta esimerkiksi oskilloskoopilla, spektrianalysaattorilla, piirianalysaattorilla, signaaligeneraattorilla tai radiokaiuttomassa huoneessa? Tutkimusryhmämme etsii kesäharjoittelijoita erilaisiin tehtäviin mikroaalto- ja terahertsisuunnittelussa liittyen 6G-soluverkkojen kehitykseen. Tehtävänäsi voi olla esimerkiksi antennien valmistamista ja mittaamista tai tutka-, etenemis- ja sirontamittauksia, vanhempien tutkijoiden ohjauksessa. Tässä työssä saat paljon kokemusta käytännön RF-mittauksista. Voit olla joko maisteri- tai kandidaattivaiheen opiskelija. Mikäli suoriudut tehtävistäsi hyvin, voit mahdollisesti jatkaa syksyllä palkallisesti joko diplomityöntekijänä tai osa-aikaisena työntekijänä.

Lisätietoja: Prof. Katsuyuki Haneda ([email protected])

ANTENNIT JA LANGATTOMAT ANTURIT - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Langattomien laitteiden antennisuunnittelu [VIIKARI / ANTDES]

Tarjoamme kesätyöpaikkoja langattomien laitteiden antennisuunnittelussa, simuloinneissa ja mittauksissa. Tutkimusryhmämme keskittyy erityisesti antenniryhmiin, jotka pystyvät lähettämään radioaaltoja haluttuihin suuntiin. Yksi mahdollinen sovellusalue on heijastavat älykkäät pinnat (RIS), joita voidaan käyttää tulevaisuuden langattomissa järjestelmissä, kuten tiedonsiirto, radiotaajuinen kuvantaminen, sisätilapaikannus, terveyssovellukset, elektroninen tiedustelu ja radioaaltojen etenemisympäristön mukauttaminen. Käytännön työ sisältää antennien ja mikroaaltopiirien suunnittelua.

Oman kiinnostuksen ja opintotaustan mukaan työtehtävät voivat sisältää teoreettista mallintamista (sähkömagneettinen kenttäteoria ja piiriteoria), sähkömagneettisia tai piirisimulointeja käyttäen kaupallisia ohjelmistoja, prototyyppien valmistamista ELEC:n työpajalla tai antennimittauksia nykyaikaisilla mittauslaitteilla kuten MVG Starlab ja radiokaijuton huone. Tyypillisesti tarjoamme myös mahdollisuuden suorittaa opintoja, kuten erikoistyö, kandidaatin tutkielma tai diplomityö.

Etsimme tutkimusryhmäämme erinomaisia opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta.

Lisätietoja voit kysyä ottamalla yhteyttä vanhempaan yliopistonlehtoriin Jari Holopaiseen ja professori Ville Viikariin ([email protected]).

Tulevaisuuden antennit [VIIKARI / ADVANT]

Onko haaveissasi jatkaa opintoja tekniikan tohtoriksi asti? Nyt sinulla on mahdollisuus edetä siihen suuntaan ja kehittää osaamistasi kiinnostavien ja haastavien tehtävien parissa  Kehität antenneja tulevaisuuden järjestelmiin osana tutkimusprojektejamme, joissa teemme yhteistyötä muiden yliopistojen ja yritysten kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Tavoitteena on julkaista tulokset tieteellisessä artikkelissa. Työsi voi sisältää antennien suunnittelua ja mallintamista sähkömagnetiikkasimulaattorilla, antennien rakentamista tai mittauksia. Sinulla on mahdollisuus tehdä erikoistyö, kirjoittaa kandidaatintyö tai diplomityö.

Lisätiedot: TkT Anu Lehtovuori ja prof. Ville Viikari ([email protected])

Millimetriaaltoantennit [VIIKARI / MMWANT]

Millimetriaalloilla on tärkeä rooli tulevaisuuden tietoliikenneratkaisuissa, sillä ne mahdollistavat riittävät kaistanleveydet jatkuvasti kasvavaan langattoman tiedonsiirron tarpeeseen. Liity tutkimusryhmäämme kehittämään keilaavia millimetriaaltoantenneja sekä niiden testausta ja kalibrointia. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä, jotka voimme muokata kiinnostuksesi, taitojesi ja opintojesi etenemisen mukaisesti. Tehtävänäsi voi olla antennisuunnittelu sähkömagnetiikan simulointiohjelmilla tai vaiheistettujen antenniryhmien kalibrointialgoritmien kehittäminen sekä teoreettisin tutkimuksin että käytännöllisin antennimittauksin. Sinulla on mahdollisuus tehdä kesätyöaiheestasi erikoistyö, kandidaatintutkimus tai diplomityö. Haemme kaikissa opiskeluvaiheissa olevia opinnoissaan hyvin suoriutuneita opiskelijoita.

Lisätiedot: TkT Juha Ala-Laurinaho ja Prof. Ville Viikari ([email protected])

ELEKTRONISTEN PIIIRIEN SUUNNITTELU - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Elektroniikan kurssimateriaalin valmistelu [RYYNÄNEN / TEACHING]

Tervetuloa tutustumaan tutkimus- ja opetusmaailmaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna!

Tässä tehtävässä tuotetaan opetusmateriaalia uudelle elektroniikan peruskurssille ELEC-C9620 Basics of Electronic Circuits. Kurssi on suunnattu mm. Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Automaation ja robotiikan, Bioinformaatioteknologian ja Digital Systems and Design ohjelmien aloittaville opiskelijoille.

Työtehtäviin kuuluvat

1) laskuharjoitustehtävien laatiminen yhdessä kurssin vastuuopettajan kanssa ja

2) laskuharjoitusten toteuttaminen ja testaus MyCourses:in STACK (system for teaching and assessment using a computer algebra kernel) ympäristössä.

Tehtävään valitsemisen edellytys on suomen kielen taito. Hakijalla tulee olla hyvä elektroniikan tuntemus, esimerkiksi hyvin arvosanoin suoritetut elektroniikan kurssit tai kiinnostus harrastuksen kautta. Kokemus ohjelmoinnista komentokielellä katsotaan eduksi.

Tehtävä sopii opiskelijoille fuksivuodesta alkaen.

Lisätiedot: TkT Aleksi Tamminen ([email protected])

Mikroaaltoalueen integroidut piirit [RYYNÄNEN / mmWaveIC]

Tulevaisuuden tietoliikenne- ja sensorijärjestelmät tulevat enenevässä määrin toimimaan korkeilla taajuuksilla alueella 20–300 GHz. Piirisuunnittelu tälle taajuusalueelle vaatii syvällistä ymmärrystä komponenttitason elektroniikasta, piirirakenteista ja parhaista järjestelmätason ratkaisuista. Tutkimusryhmämme kehittää piiritekniikkaa tälle taajuusalueelle CMOS, SiGe HBT, ja GaN teknologioille. Etsimme joukkoomme kesäharjoittelijaa osallistumaan piirisuunnitteluun ja valmistettujen piirien mittauksiin. Tehtävä soveltuu maisteriopiskelijalle ja sitä voidaan mahdollisesti jatkaa syksyllä diplomityönä.

Lisätietoja:  Kari Stadius ([email protected])

Avoimen lähdekoodin RISC-V mikroprosessorit ja kiihdyttimien kehittäminen [RYYNÄNEN/ IC_Processing]

Oletko syntyjäsi innostunut ohjelmoinnista ja mikroprosessoreista? Tässä sinulle unelmatyö. RISC-V on avoimen lähdekoodin mikroprosessorikäskykanta, jota kohtaan kiinnostus teollisuudessa ja yliopistoissa on ksavanut viive aikoina voimakkaasti. Aallossa Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella on kehitetty oma avoin version RISC-V prosessoriytimestä, mitä voimme käyttää ohjaimena sekamuotojärjestelmäpiireissämme. Se myös  mahdollistaa suurten digitaalisten järjestelmäpiirien suunnittelun opettamisen suomalaisen mikroelektroniikkateollisuuden alati kasvaviin tarpeisiin.

Tässä työssä aloitamme perusteista. Työssä pärjätäksesi sinun tulee olla halukas oppimaan sujuva työskenteöy Unix-ympäristössä, Git versionhallinta, komentotulkkiohjelmointia, Python, Saccala/Chisel ohjelmointia, kuorrutettuna aloittetelijatason ymmärryksellä analogisista suunnittelutyökaluista ja menetelmistä.  Työ sisältää RISC-V prosessoriytimen parantamista ja sen yhdistämisen analogisiin ja digitaalisiin signaalinkäsittely- ja salakirjoituskiihdyttimiin edeten mahdollisesti mikropiiri tai FPGA toteutukseen mielihalujesi ja kykyjesi mukaan.

Työ sopii oppimishaluisille kandidaatti- ja maisteritasoisille opiskelijoille, joilla on halu tehdä jotain mitä vain harva on tehnyt.

Lisätietoja: TkT Marko Kosunen ja Prof. Jussi Ryynänen ([email protected])

Analogisten piirilohkojen toteutttaminen Berkeley Analog Generator:illa [RYYNÄNEN / IC_BAG]

Huhut analogisen elektroniikan kuolemasta ovat ennenaikaisia, sillä analogiasuunnittelu muuttui juuri ohjelmoinniksi. Jos olet halukas oppimaan kuinka suunnitella analogista mikroelektroniikkaa määrittelemällä parametrisoidun toteutuksen Pythonilla, tämä on sinulle unelmatyö.

Analogisia piirilohkoja tarvitaan kakissa järjestelmäpiireissä, myös digitaalipiireissä ja mikroprosessoreissa. Ohjelmallisella suunnittelumetodiikalla pyritään täyyttämään nämä tarpeet parametrisoiduilla ja opti moiduilla piirirakenteilla. Berkeley Analog Generator on äskettäin Berkeleyn yliopistossa kehitetty suunnitteluympäristö, joka mahdollistaa analogisten mikroelektronisten piirien suunnittelun ohjelmalisesti. Aallossa etsimme pioneerihenkisiä ja oppimishaluisia  opiskelijoita  ottamaan käyttöön tätä uutta suunittelumenetelmää. Jos haluat olla maalintekijä, tässä on paikka. Miksipä et laukoisi?

Tässä työssä aloitamme perusteista. Työssä pärjätäksesi sinun tulee olla halukas oppimaan sujuva työskenteöy Unix-ympäristössä, Git versionhallinta, komentotulkkiohjelmointia, Python, Saccala/Chisel ohjelmointia, kuorrutettuna aloittetelijatason ymmärryksellä analogisista suunnittelutyökaluista jamenetelmistä.  Työ sisältää analogisten piirilohkojen suunnittelua A/D muuntimiiin, 5G ja mm-aaltoalueen radiolähetiimiin ja vastaanottimiin  mieltymystesi mukaan.

Työ sopii oppimishaluisille kandidaatti- ja maisteritasoisille opiskelijoille,  jotka haluavat oppia tulevaisuuden suunittelumenetelmiä jo nyt.

Lisätietoja: TkT Marko Kosunen ja Prof. Jussi Ryynänen ([email protected])

FOTONIIKKA JA NANOTEKNOLOGIA

FOTONIIKKA - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Valon manipulointi nanomittakaavassa [SUN / 2D-Nano]

Tutki valon ja aineen rajoja Suomen sydämessä! Etsimme suomalaisia opiskelijoita, jotka ovat innokkaita tutustumaan fotonian mysteereihin. Tämä mahdollisuus sopii erinomaisesti teille, jotka viihdytte tiukassa tieteellisessä ympäristössä ja olette kiinnostuneita valon salaisuuksista. Sukella kokeelliseen tutkimukseen, joka yhdistää teorian ja käytännön sovellukset täällä Suomessa. Saat käytännön kokemusta edistyneestä optisesta teknologiasta ja voit myötävaikuttaa innovaatioihin, jotka voivat mullistaa käsityksemme valosta.

Lisätietoja: Dr. Jin Zhang ja Prof. Zhipei Sun ([email protected]).

Epälineaarinen fotonikka nanomateriaaleilla [SUN / 2D-Photon]

Muotoile optiikan tulevaisuutta Suomessa! Etsimme suomalaisia opiskelijoita, joilla on intohimoa edistyksellisiin materiaaleihin ja fotonikkaan. Liity epälineaarisen optiikan tiimiimme työskentelemään mullistavien materiaalien, kuten grafeenin, parissa. Tämä rooli yhdistää teoreettisen tiedon ja käytännön laboratoriotyön, ja se räätälöidään sopimaan juuri sinun kiinnostuksesi kohteisiin. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin ja kehittää taitoja, joita arvostetaan Suomen teknologia-alalla.

Lisätiedot: Dr. Nianze Shang ja Prof. Zhipei Sun ([email protected]).

Optinen laskenta [SUN / 2D-Comp]

Mullista laskentaa Suomesta käsin! Kutsu käy suomalaisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan optisen laskennan jännittävään kenttään. Tutustu nanomateriaaleihin ja kokeile uusia laskentamenetelmiä valon avulla. Tämä projekti sopii niille, jotka ovat uteliaita kvanttilaskennasta ja haluavat osallistua käytännön tutkimukseen. Saat arvokkaita taitoja ja tietoa, valmistautuen tärkeään rooliin Suomen kasvavalla teknologia-alalla tai akateemisessa yhteisössä.

Yhteydenotot: Dr. Juan Arias ja Prof. Zhipei Sun ([email protected]).

Koneoppiminen nanomateriaalien valmistuksessa ja integroinnissa [SUN / 2D-Machine]

Liity AI:n ja materiaalitieteen fuusioon Suomessa! Etsimme tekniikasta innostuneita suomalaisia opiskelijoita. Sukella koneoppimisen käyttöön nanomateriaalipohjaisten laitteiden valmistuksessa ja integroinnissa. Työsi vaikuttaa suoraan elektronisten ja fotonisten sovellusten kehitykseen. Tämä on loistava mahdollisuus olla teknologisen innovaation eturintamassa, täydellinen niille, jotka haluavat tehdä läpimurtoja joko akateemisessa tutkimuksessa tai teknologia-alalla.

Ota yhteyttä: Dr. Andreas Liapis ja Prof. Zhipei Sun ([email protected]).

Nanomateriaalien jäähdyttäminen lähelle absoluuttista nollapistettä [SUN / 2D-0]

Sukella materiaalitieteen jäisiin syvyyksiin! Kutsu käy suomalaisille opiskelijoille, jotka haluavat osallistua nanomateriaalien optisten ominaisuuksien pioneeritutkimukseen lähellä absoluuttista nollapistettä. Tämä projekti tarjoaa yhdistelmän teoreettista opiskelua ja käytännön laboratoriokokemusta, ja se sopii erinomaisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita matalan lämpötilan fysiikan mysteereistä. Se ei ole vain työpaikka; se on matka tuntemattomaan, täydellinen vaihe merkittävän tieteellisen uran aloittamiseen.

Lisätietoja: Mr. Fedor Nigmatulin, Dr. Ahmed Faisal, ja Prof. Zhipei Sun ([email protected]).

NANOTIEDE JA KEHITTYNEET MATERIAALIT - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Nanotiede [LIPSANEN / NAMI]

NAMI-tutkimusryhmä etsii BSc- tai MSc-tason kesäharjoittelijoita, jotka ovat kiinnostuneita uusien nanomateriaalien kehittämisestä ja niiden sovelluksista fotoniikan ja elektroniikan komponenteissa. Näitä ovat esimerkiksi optiset nanoantennit aurinkoenergian keräämiseen ja memristorit uusia logiikkapiirejä varten. Meillä on huippuluokan tutkimuslaboratoriot Micronovan tutkimuskeskuksessa, jossa tutkimusryhmä sijaitsee. Kokeellinen työ sisältää nanomateriaalien (grafeeni, 2D-materiaalit, puolijohteet jne.) valmistusta eri menetelmillä sekä näiden materiaalien ja niistä valmistettujen rakenteiden karakterisointia ja mittausta esimerkiksi atomivoimamikroskopialla, sähköisillä mittauksilla ja optisella spektroskopialla. Tehtävä sopii myös opiskelijoille, jotka haluavat tehdä erikoistyön tai diplomityön.

Lisätietoja: Prof. Harri Lipsanen ([email protected])

ELEKTRONIFYSIIKKA – Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Korkean suorituskyvyn piiaurinkokennot / Koodi: [SAVIN / EPG1]

Tuore tutkimus osoittaa, että aurinkosähkö tulee olemaan yksi tärkeimmistä työpaikkoja luovista teknologioista johtaen valtavaan kysyntään aurinkosähköasiantuntijoille lähitulevaisuudessa. Elektronifysiikan tutkimusryhmässä sinulla on mahdollisuus kehittyä erittäin kyvykkääksi aurinkokennoasiantuntijaksi liittymällä kansainväliseen tutkimustiimiimme, joka on jo saavuttanut ennätyksellisiä aurinkokennojen hyötysuhteita ja joka on innokas parantamaan suorituskykyä vielä pidemmälle. Tarkemmin kuvailtuna tehtäväsi on osallistua korkean suorituskyvyn piiaurinkokennojen suunnitteluun ja valmistukseen, niiden sähköiseen ja optiseen karakterisointiin sekä niihin liittyviin simulaatioihin yhteistyössä maailmanlaajuisesti johtavien niin tiedemaailmassa kuin teollisuudessakin toimivien asiantuntijoiden kanssa. Työn tarkka sisältö räätälöidään hakijan omien kiinnostusten (ja osaamisen) mukaan.

Tehtävä sopii sekä kandidaatti- että maisteriopiskelijoille mukaan lukien ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Kesän aikana on mahdollista suorittaa myös erikoistyö (Micronova special assignment) tai aloittaa jo kandidaatin-/diplomityön tekeminen. Tämä paikka on ihanteellinen myös niille, jotka suunnittelevat jatkavansa opintojaan kohti tohtorin tutkintoa.

Lisätietoja: Prof. Hele Savin ([email protected])

Pitkälle edistyneet puolijohdeanturit [SAVIN / EPG2]

Nykyaikaiset puolijohdeanturit ovat mullistaneet useita teknologioita, mukaan lukien kulutus- ja teollisuuselektroniikka, tietoliikenne sekä lääketieteellinen kuvantaminen. Tämän ovat mahdollistaneet hyvin suurelta osin tutkimustyön aikaansaannokset ja niistä seuranneet tieteelliset läpimurrot. Nyt sinulla on mahdollisuus antaa oma panoksesi tähän murrokseen liittymällä osaksi tutkimusryhmää, joka kehittää tulevaisuuden materiaaleja, prosesseja ja anturikonsepteja, ja joka on myös innokas kaupallistamaan tutkimustaan, kuten ryhmästä lähtenyt menestynyt spin-off-yritys osoittaa. Tarkemmin kuvailtuna tässä kesätyössä voit osallistua korkean suorituskyvyn valoanturien suunnitteluun ja valmistukseen, niiden sähköiseen ja optiseen karakterisointiin sekä simulaatioihin. Työn tarkka sisältö räätälöidään hakijan omien kiinnostusten (ja osaamisen) mukaan.

Tehtävä sopii sekä kandidaatti- että maisteriopiskelijoille mukaan lukien ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Kesän aikana on mahdollista suorittaa myös erikoistyö (Micronova special assignment) tai aloittaa jo kandidaatin-/diplomityön tekeminen. Tämä paikka on ihanteellinen myös niille, jotka suunnittelevat jatkavansa opintojaan kohti tohtorin tutkintoa.

Lisätietoja: D.Sc.(Tech.) Ville Vähänissi ([email protected])

ORGAANINEN ELEKTRONIIKKA - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä ja täältä.

Orgaaninen elektroniikka: materiaalit ja käyttöliittymät [SOLDANO / ORGANIC]

Organic Electronics -tutkimusryhmä etsii kesälle 2024 uteliasta ja lahjakasta MSc-tason opiskelijaa (soveltavan) fysiikan, fotoniikan, mikrovalmistuksen, materiaalien ja laitteiden karakterisoinnin tai niihin liittyviltä tieteenaloilta.

Organic Electronics -ala hyödyntää orgaanisia molekyylejä sekä niiden optisia ja elektronisia ominaisuuksia toimivien elektronisten laitteiden kehittämiseen. Osallistut orgaanisen ohutkalvotransistoriteknologian edistämiseen, joten asiaankuuluva tausta puolijohdefysiikassa tai vastaavassa on erittäin toivottavaa. Tehtäväsi on kehittää ohuita kalvoja, sekä dielektrisiä että puolijohteita tutkiaksesi ja parantaaksesi laitteiden suorituskykyä. Kokeellinen työ sisältää materiaalien pinnoituksen, pintojen tutkimukset, laitevalmistuksen ja karakterisoinnin.

Lisätiedot ([email protected]): Georgios Fanourakis, MSc; Caterina Soldano, PhD

MIKRO- JA KVANTTISYSTEEMIT - Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Kvanttivalonlähde fotoniselle integroidulle piirille [TITTONEN / MQS-1]

Kvanttioptiikan pääfokus on valon statististen ominaisuuksien hallinnassa. Tarkasti laaditut kietoutuneiden fotonien lähteet mahdollistavat yhden fotonin ominaisuuksien tutkimisen suorittamalla mittauksia muille fotoneille. Tulevaisuuden sovelluksiin kuuluu muun muassa kvanttilaskenta fotonien avulla.

Etsimme maisteritason opiskelijaa (kandidaatintutkinto suoritettu tai lähellä valmistumista), jonka tausta on optiikassa ja fotoniikassa, kvanttifysiikassa, epälineaarisessa optiikassa, tai näihin liittyvillä aloilla. Tulet osallistumaan tutkimukseemme epälineaariseen kiteeseen perustuvan infrapunavalolähteen (1,3-1,5 µm) epäklassisten tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta, ja toteutat kytkennän fotoniseen integroituun piiriin linssivalokuiduilla. Kokeessa käytetään optista kohdistusta ja fotonilaskentailmaisimia.

Emme odota sinun tietävän kaikkea etukäteen, ja tulemme opettamaan sinulle tarvittavia taitoja. Tätä projektia voidaan jatkaa opinnäytetyöksi.

Lisätietoja ([email protected]):

D.Sc. Vladimir Kornienko (ensisijainen), Prof. Ilkka Tittonen.

Ohutkalvojen lämpöominaisuudet ja nanorakenteisten rajapintojen fotoakustiikka mitattuna laserpulssien kanssa [TITTONEN / MQS-2]

Etsimme opinnoissaan jo vähän edistyneempää opiskelijaa, jolla olisi kandidaatintutkinto jo suoritettuna ja, jonka yleinen tausta on fysiikassa tai sähkötekniikassa. Tutkimuksen aiheena on se, miten laservalo vuorovaikuttaa nanorakenteiden kanssa, ja tätä aihepiiriä voi lähestyä ainakin kahdesta suunnasta riippuen hakijan henkilökohtaisista mieltymyksistä: (a) ohutkalvojen lämpöominaisuuksien tutkiminen termosähkösovelluksissa tai (b) valon aiheuttamien GHz-taajuisten ääniaaltojen generointi näytteen pinnalla. Kummassakin tapauksessa kokeellisena taustana on ns. pump-probe-tekniikka, jonka avulla ultraääntä käytetään materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen.

(a) Lämpövirran ymmärtäminen nanomittakaavassa on entistä tärkeämpää elektronisten ja fotonisten laitteiden koon pienentyessä, sillä tuotetun hukkalämmön määrällä on valtava vaikutus energiatehokkuuteen. Suurin osa mikro - ja nanomittakaavan materiaaleista eroaa fysikaalisilta ominaisuuksiltaan makroskooppisista näytteistä. Nanovalmistusmenetelmillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi johtavuusominaisuuksiin siten, että ennustuksia on vaikea laskea aivan suoraviivaisilla menetelmillä. Tästä syystä varsinkin ohutkalvojen kokeellinen mittaaminen on todella tärkeää. Ehdotettu menetelmä on ajan funktiona toteutettava   lämmönheijastusmittaus, jolla saadaan selville lämmön johtuminen näytteen läpi, kun lämpöpulssi on ensin tuotettu laser-valolla.

(b) Valon avulla indusoituvien mekaanisten värähtelyjen avulla voidaan tutkia näitä kumpiakin fysikaalisia maailmoja, optiikkaa ja mekaniikkaa. Nanorakenteissa esiintyviä värähtelyjä voidaan eksitoida jopa GHz-taajuusalueella laserien avulla. Kun ääniaaltoja saadaan aikaiseksi optisesti, ei luonnollisesti silloin tarvita sähköisiä elektrodeja ja kytkentäkaapeleita. Tämä konsepti mahdollistaisi GHz-endoskopian realisoimisen optisen kuidun avulla, joka johtaa opto-akustiseen muuntajaan; tämän projektin tavoitteena on juuri suunnitella tällainen muuntaja. Työskentelemme piisiruihin kaiverrettujen nanopilarien kanssa ja pyrimme muuttamaan jännitettyjen aaltojen ominaisuuksia muuttamalla optista herätettä ja käyttämällä tätä laitetta ohuiden polymeerikalvojen elastisten ominaisuuksien tutkimiseen.

Sinun roolisi on suunnitella (analytiikka + mallinnus) ja valmistaa näytteet, tehdä mittaukset uudella kootulla ja testatulla optisella laitteistolla ja käsitellä kokeellista dataa. Aikaisempi tuntemus nanotekniikan valmistusmenetelmistä, optiikasta tai kiinteän tilan fysiikasta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä.

Etsimme lähinnä hakijoita, jotka haluaisivat laajentamaan tätä kesätutkimushanketta maisterin opinnäytetyöksi.

Lisätietoja ([email protected]):
D.Sc. Vladimir Kornienko (ensisijainen), Prof. Ilkka Tittonen.

Optisten aaltojohtimien nanovalmistus litiumniobaattisubstraateilla [TITTONEN / MQS-3]

Tämä positio on avoinna maisteritason opiskelijalle (kandidaatintutkinto suoritettu), jonka tausta on nanovalmistustekniikassa, sovelletun fysiikassa, fotoniikassa tai vastaavilla.

Optiset aaltojohteet mahdollistavat alhaiset häviöt optiselle kentälle ja stabiilisuutta optisten moodien suhteen kuitulaserien tapaan. Aaltoputkia voidaan toteuttaa myös kiekolla, mikä mahdollistaa pääsyn hyvin kehittyneisiin valmistustekniikoihin, jotka ovat tuttuja puolijohdeteollisuudessa. Valon modulaatiota ja taajuusmuunnosta varten tarvitaan niin sanottuja aktiivisia aaltojohteita, joka tarkoittaa sitä, että haetaan myös epälineaarisia vuorovaikutuksia. Litiumniobaattia (LiNbO3) käytetään laajalti sen korkean epälineaarisuuden ja ferrosähköisten, sähköoptisten ja akusto-optisten ominaisuuksien vuoksi ollen näin ideaalinen materiaali kvanttifotoniikan sovelluksille. Monet vastaavat materiaalit ovat kuitenkin hauraita ja vaikeasti käsiteltäviä mm. erilaisten varautumisten vuoksi.

Sinun roolisi on valmistaa aaltojohteita nanovalmistusmenetelmillä lähtien litiumniobaattisubstraatista. Työskentelet Micronovan puhdastilassa käyttäen reaktiivista ionietsausta (RIE), metallisputterointia ja puolijohdeoksidien kasvatusta ja elektronisuihkulitografiaa. Työhön kuuluu myös kokeellista analysointia ja kirjallisuustutkimusta.

Tätä projektia voidaan jatkaa opinnäytetyöksi, ja toivoisimme, että hakija haluaisi jatkaa tätä tutkimusta myös kesätyön jälkeenkin.

Lisätietoja ([email protected]):
D.Sc. Vladimir Kornienko (ensisijainen), Prof. Ilkka Tittonen.

Nanorakenteiset materiaalit termosähkösovelluksiin [TITTONEN / MQS-4]

Tämä kesätyö sopii sähkötekniikan, soveltavan fysiikan tai kemian tekniikan alan kandidaatti- (opinnäytetyö) / maisteriopiskelijalle.

Termosähköiset materiaalit pystyvät muuttamaan lämmön sähköksi tarjoten potentiaalisen tavan tuottaa energiaa ympäristöä säästäen. Näiden materiaalien rakenteen muuttaminen nanotasolla  parantaa merkittävästi niiden tehokkuutta ja suorituskykyä.

Etsimme kesäopiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita uusien termosähköisten materiaalien kehittämisestä 2D- materiaaleista tai nitrideistä/oksideista ALD- ja CVD-kasvatusmenetelmiä käyttäen. Työ tehdään Micronovan nanovalmistuskeskuksessa käyttäen huippuluokan tutkimuslaitteita.

Tehtävään kuuluu käytännön kokeita innovatiivisten lämpösähköisten nanomateriaalien syntetisoimiseksi ja fysikaalisten ominaisuuksien karakterisointia (sähkönjohtavuuden, Seebeck-kertoimen ja lämmönjohtavuuden mittauksia). Hakijan mieltymyksistä riippuen voidaan keskittyä joko uusien materiaalien valmistamiseen tai niiden energiasovelluksiin.

Työ voidaan suunnitella opinnäytetyöksi.

Lisätietoja ([email protected]):
M.Sc. Priyanka Goel, Prof. Ilkka Tittonen.

Virheiden käsittely kvanttilaskennassa [TITTONEN / MQS-5]

Avoin työpaikka fysiikan, matematiikan tai tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- tai maisteriopiskelijalle kvanttilaskentaan liittyen.

Kvanttilaskennassa hyödynnetään kvanttimekaniikan ilmiöitä laskennan suorittamiseen. Kvanttitietokoneiden uskotaan mahdollistavan tiettyjen klassisille tietokoneille liian hankalien ongelmien ratkaisemisen esimerkiksi molekyylisimulaatioihin tai kombinatoriseen optimointiin liittyen. Nykyiset kvanttitietokoneet ovat kuitenkin hyvin virheherkkiä, mikä merkittävästi rajoittaa niiden hyödyllisyyttä käytännön laskuissa.

Kvanttilaskennassa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita joko laskennan aikana syntyvien virheiden korjaamiseen, tai niiden vaikutusten huomioon ottamisessa laskun lopputuloksen tulkinnassa. Virheiden käsittelyn uskotaan olevan ratkaisevassa asemassa lähitulevaisuuden kvanttitietokoneiden hyödyntämisessä. Työssä opiskelija on osa tutkimusryhmäämme, jossa kehitämme erilaisia menetelmiä kvanttilaskennan virheiden käsittelyyn käytännön laskuihin liittyen.

Toivomme hakijan taustan ja kiinnostuksen kohteiden liittyvän kvanttilaskentaan. Tarkempia työtehtäviä voidaan muokata hakijan kiinnostusten mukaan.

Lisätietoja ([email protected]):

Ph.D. Lauri Ylinen (ensisijainen), University Lecturer Matti Raasakka, Prof. Ilkka Tittonen.

2D/3D-puolijohteet Heteroliitokset optoelektroniikan sovelluksia varten [TITTONEN / MQS-6]

Etsimme kesäopiskelijoita, joilla on sähkötekniikan, soveltavan fysiikan/kemian tai kemian tekniikan maisterin tutkinto.

GaN-pohjaisten heterorakenteiden muodostaminen on välttämätöntä optoelektroniikan sovellusten kannalta, mutta perinteinen heteroepitaksiaalinen menetelmä rajoittaa sitä suuresti kidekokojen erilaisuuden vuoksi. Kaksiulotteisten kerrostuneiden puolijohteiden (e.g. MoS2, WS2 ja MoTe2) integroiminen GaN-pinnalle van der Waalsin (vdW) heterorakenteisiin voi tehokkaasti poistaa kiteiden yhteensopimattomuutta, mutta luo myös mahdollisuuden löytää uusia elektronisia ja optisia ominaisuuksia koon ja rajapintojen vaikutusten vuoksi.

Etsimme kesäopiskelijoita MSc-tasolle, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uudenlaisia kaksiulotteisten materiaalien yhdistelmiä CVD- ja MOCVD-menetelmiä käyttäen. Meillä on Micronova-tutkimuskeskuksessa huippuluokan tutkimuslaitteistoja, joilla kokeellinen työ tehdään.

Lisätietoja ([email protected]):
Ph.d Ramesh Raju (ensisijainen), Prof. Ilkka Tittonen.

AVARUUSTIEDE JA -TEKNIIKKA

AVARUUSFYSIIKKA – Lue lisää tutkimusryhmästä täältä ja täältä.

Avaruussää ja sähkömagneettisten aaltojen etenemien [KALLIO]

Ionosfääri, yläilmakehän sähköisesti johtava kerros, vaikuttaa sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen. Vaikutukset voivat olla niin suuria, että ne häiritsevät merkittävästi satelliittiyhteyksiä, esimerkiksi satelliittipaikannusta (GPS). Toisaalta sähkömagneettisiin aaltoihin syntyneitä muutoksia voidaan käyttää ionosfäärin ominaisuuksien tutkimuksessa. Ionosfäärin ominaisuudet riippuvat Auringon aktiivisuudesta. Tämän vuoksi havaitut vaikutukset liittyvät avaruussäähän, joiden ajurina on Aurinko.

Kesätyössä jatkokehitetään Aalto-yliopistossa kehitettyä itsekonsistenttia 2D/3D-tietokonesimulaatiota, jolla tutkitaan sähkömagneettisten aaltojen etenemistä. Mallia käytetään tulkitsemaan ryhmän oman Suomi 100 -satelliitin sekä maanpäällisten mittalaitteiden mittauksia (esimerkiksi ionosondeilla, riometreillä ja EISCAT-tutkilla).

Paikka soveltuu maisteritason opiskelijalle, jolla on hyvän fysiikan ja C++/C -ohjelmoinnin tiedot. Kesätyö tarjoaa myös mahdollisuuden erikoistyön, sekä maisteri- tai väitöskirjatyön tekemiseen.

Lisätietoja: Prof. Esa Kallio ([email protected])

AVARUUSTEKNIIKKA – Lue lisää tutkimusryhmästä täältä.

Assistentti Foresail-piensatelliitin kehitykseen [PRAKS / Foresail]

Tule mukaan Foresail-piensatelliittitiimiin ja auta satelliittialustan kehittämisessä. Työ sisältää erilaisia tehtäviä liittyen satelliitin ja ohjelmiston testaamiseen ja kehittämiseen.

Työ edellyttää syventävää osaamista elektroniikassa ja sulautetussa ohjelmoinnissa.

Lisätietoja: Prof. Jaan Praks ([email protected])

Aalto-3-opiskelijasatelliittien kehitys [PRAKS / Aalto-3]

Liity Aalto-3-opiskelijasatelliittitiimiin. Työ antaa mahdollisuuden työskennellä Aalto-3-opiskelijasatelliittiprojektin parissa ja keskittyä satelliittijärjestelmien integrointiin, vianetsintään ja testaukseen. Projektissa on tarjolla useita erilaisia tehtäviä, mutta RF-insinöörin osaamisesta olisi eniten hyötyä.

Lisätietoja: Prof. Jaan Praks ([email protected])

SAR Remote Sensing AI -projekti [PRAKS / SAR-AI]

Työstä Sentinel-1- ja ICEYE SAR -satelliittidataa kehittääksesi tekoälymenetelmiä SAR Earth Observation -kuvien piirreirrotukseen. Työssä käytetään SNAP-työkalupakkia, SARProZ-työkalupakkia ja Matlabia. Matlab-ohjelmointitaitoja tarvitaan. Hanke määritellään myöhemmin tarkemmin.

Lisätietoja: Prof. Jaan Praks ([email protected])

Graafisen materiaalin suunnittelu Aalto Satellites -projektiin [PRAKS / SAMI]

Etsimme opiskelijaa, joka osaisi käyttää Blenderiä ja/tai muita graafisen suunnittelun ohjelmia. Työn tavoitteena on luoda animaatioita ja renderöintejä Foresail-1-, Foresail-2- ja Aalto-3-satelliitteihin. Työhön kuuluu myös Aalto Satellitesin verkkosivujen ja graafisen materiaalin kehittäminen.

Lisätietoja: Prof. Jaan Praks ([email protected])

Kiinnostuitko?
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: