Avoimen yliopiston kurssit

Organisaatioiden johtaminen

Opetusaika:

15.8.2023 – 26.9.2023

Ilmoittautumisjakso:

6.6.2023 – 8.8.2023

Opetusajankohdat:

Kesä

Opintojen muoto:

Verkko-opetus

Kieli:

suomi

Taso:

Peruskurssi

Kurssikoodi:

AMNGT-A1001

Laajuus:

6 opintopistettä

Hinta:

90,00 €

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää kunkin johtamisen aihealueen perusteet ja oppia, miten johtamista voidaan soveltaa käytännössä. Kurssin jälkeen opiskelijat
1) ymmärtävät ihmisten persoonallisuuden, motivaation ja asenteiden roolin organisaatioiden toiminnassa
2) tuntevat ryhmä- ja tiimityön organisoinnin perusteet ja osaavat analysoida tiimityön toimintaa ja tuloksellisuutta
3) tuntevat päätöksenteon mallit ja keskeisimmät johtajuuden tyylit ja muodot
4) tuntevat strategian luomisen ja jalkauttamisen keskeiset piirteet ja osaavat käyttää keskeisiä työkaluja
6) ymmärtävät muutoksen johtamisen ja toimialamurrosten keskeisiä haasteita organisaatioiden toiminnalle

Sisältö

Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö: synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa.

Organisaatioiden johtaminen -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstön johtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen sekä muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suun- taukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa sen toimintaa. Harjoitus- ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

Kurssi vastaa sisällöltään tutkinto-opetuksen kurssia. 

Opettajat
Oona Hilkamo ja Emma Sandström

Oppimateriaali

Kurssikirja Chuck Williams: MGMT 9th edition, Cengage. Kurssikirjan lisäksi verkkosivuilla jaettava materiaali. Kurssimateriaali ja -kirjallisuus on pääosin englanniksi. Opettajilta voi tarvittaessa kysyä suosituksia suomenkielisistä lukumateriaaleista.

Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: Käyttäjätunnuksen aktivointiKurssin työtila: MyCourses Työtilojen materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä

  • Kurssimateriaalien opiskelu (sis. luentotallenteet, osallistuminen etäluennoille, kurssi lukemistot) 52 h
  • harjoitustyöt 81 h
  • tenttiin valmistautuminen ja tentti 27 h

Yhteensä 160 h


Edeltävät opinnot
Ei ennakkovaatimuksia

Arviointi

  1. Yksilötehtävät (30% arvosanasta) 
  2. Ryhmätyöt (30% arvosanasta)
  3. Tentti (40% arvosanasta)

Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada suoritusmerkinnän.

Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opetuksessa, mutta kurssi on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan etänä. 

Opetuksen aika ja paikka

Verkkoluennot: Luennot järjestetään verkossa aikavälillä 15.8. - 26.9.2023
Luennot ovat pääosin tallenteita, joita julkaistaan kurssin ajan (kaikki tallenteet eivät siis ole katseltavissa kurssin alkaessa). Kurssin ensimmäinen liveluento pidetään 15.8.2023 klo 17.00 - 18.30.

Luennoista julkaistaan tallenteet. Lisäksi järjestetään kolme vastaanottoa, jolloin opiskelijat voivat Zoomissa kysyä mitä tahansa kurssiin liittyen. Vastaanotot pidetään 22.8.2023, 5.9.2023 ja 19.9.2023 klo 17.00. Vastaanotoista ei julkaista tallenteita.

Kurssitentti järjestetään 5.10.2023. Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla. Ensimmäinen uusintatentti järjestetään 14.11. Toinen uusintatentti järjestetään joulukuussa. Tarkemmat aikataulut ja ohjeet julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla.
Päivitetty 13.6. Lisätty uusintatenttien tiedot.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä
Ilmoittautuminen kurssille: Sisu-järjestelmäIlmoittautuminen alkaa 6.6.2023 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 8.8.2023 klo 23.59

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille Sisussa normaaliin tapaan. Sinun pitää valita oikea kurssikoodi HOPSillesi ennen kuin voit ilmoittautua. Kurssikoodin voit tarkistaa tämän kurssikuvauksen yläreunasta. Ilmoittautumisohjeet (Aallon tutkinto-opiskelijoille)

Kurssi on Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä.

Lisätietoja

Korvaa kurssit: Johtamisen perusteet (21A00110), Introduction to Management (21A00310), Johtamisen perusteet, kirjatentti (21A00210), Työ ja organisointi (21A050)

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä: Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: