Alumneille

Mentorointiohjelman sisältö

Tältä sivulta löydät tietoa mentorointiohjelman aikataulusta, tapahtumista ja käytännöistä

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan opiskelijan eli aktorin ja mentorina toimivan alumnin kahdenkeskiset mentorointikeskustelut. Suosituksena on, että mentorointiparit tapaisivat noin kerran kuussa. Mentorointiparit saavat itsenäisesti päättää, missä ja milloin tapaavat ja pidetäänkö tapaamiset lähi- vai etätapaamisina.

Mentorointiohjelma alkaa 17. marraskuuta kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Ohjelma päättyy toukokuussa.

Aloitus- ja päätöstilaisuuksien ohella järjestämme pienempiä kokemustenvaihtoiltoja mentoreille ja aktoreille. Ohjelman aikana on myös mahdollisuus osallistua ristiinmentorointiin (cross-mentoring). Mentorointiparit voivat myös halutessaan itse järjestää tilaisuuksia.

Ohjelman aikaiset tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi, koska puolet ohjelmaan osallistuvista opiskelijoista ja on kansainvälisiä opiskelijoita. Myös mentorien joukossa on kansainvälisiä osaajia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu