Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Tietotyö ja johtajuus

Aalto University students / photographer: Aino Huovio

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Lisäksi organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi. Yhä harvempi ihminen tekee itseorganisoitua fyysistä työtä, vaan entistä vallitsevampaa on aineettomien tuotteiden ja palveluiden työstäminen tuottajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston avoin yliopisto ja Tuotantotalouden laitoksen Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä toteuttavat yhteistyönä sivuaineen Tietotyö ja johtajuus, joka valmentaa opiskelijaa edellä kuvattuun kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Sivuaine tarkastelee työorganisaatioiden piirteitä ja toimintaa ihmistieteellisistä näkökulmista. Tarkastelemme mm.

-  miten organisaatiot toimivat 
-  mistä ne muodostuvat
-  millaista moderni työ on
-  mikä vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen työhönsä ja
-  miten esimiestyö vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.

Sivuaine antaa valmiuksia ja välineitä

-  organisaatioiden suunnitteluun,
-  organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen,
-  henkilöstöhallintaan,
-  organisaatioiden kehittämiseen ja
-  henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen.

Sisältö

Sivuaineen lähtökohtana on tarjota teoreettista opetusta aihealueelta. Kokonaisuus ei siten jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opetus muodostuu organisaatiotutkimuksen eri osa-alueita käsittelevistä teemakursseista, joilla käydään läpi sekä aihealueen yleinen ymmärrys että viimeisin tutkimustieto. Opetuksessa sovelletaan luento-opetuksen lisäksi vuorovaikutteista pienryhmäopetusta. Case-esimerkit ja -harjoitukset, pienryhmätyöskentely ja harjoitustyöt ovat keskeisiä opetusmenetelmiä. Kursseista muodostuva ymmärrys auttaa opiskelijaa näkemään omat työelämäkokemuksensa uudessa valossa ja antaa hänelle käsitteellisiä välineitä omien organisaatiokokemusten - niin hyvien kuin huonojenkin - ymmärtämiseen.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan yksitellen ja opintomaksu on kurssikohtainen (15 euroa / opintopiste).

Suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa sivuaineen uusimman voimassa olevan kokonaisuuden mukaan tai jo suorittamiensa kurssien aikana voimassa olleiden sivuaineen vaatimusten mukaan.

teacher

Tutkija Jouni Virtaharjun mukaan kursseilta saa valmiuksia mm. organisaatioiden kehittämiseeen ja esimiestyöhön.

Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston tarjontaan sisältyy ”uusi-vanha” sivuopintokokonaisuus Tietotyö ja johtajuus. Tämä viiden kurssin suomeksi opetettava kokonaisuus korvaa Avoimen yliopiston tarjonnassa pitkään olleen Muutosjohtamisen kokonaisuuden.

– Aallon edeltäjäkorkeakoulujen avoimissa yliopisto-opinnoissa on opetettu johtamista jo 1990-luvulta lähtien. Itse opetin edellisen kerran Avoimessa yliopistossa vuosina 1996–2003. Vuosituhannen vaihteessa kursseista koottiin muutosjohtamisen opintokokonaisuus, jota on nyt päivitetty ja uudistettu. Kurssien teemat säilyvät samoina, mutta opintokokonaisuuden nimen muutoksella halutaan viestiä opetuksen kehityksestä. Kurssit ovat olleet pidettyjä ja opiskelijat ovat kokeneet sisällöt merkityksellisiksi, kertoo uuden opintokokonaisuuden taustoista projektitutkija Jouni Virtaharju, joka vastaa kolmesta kokonaisuuteen kuuluvasta kurssista.

Työorganisaatioiden piirteiden ja toiminnan tarkastelua ihmistieteellisistä näkökulmista

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi ja entistä yleisempää on aineettomien tuotteiden ja palveluiden tuottaminen palveluntarjoajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

– Tietotyö ja johtajuus -opintokokonaisuus valmentaa opiskelijaa tähän kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Kursseilta saa valmiuksia ja välineitä organisaatioiden suunnitteluun, organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen, henkilöstöhallintaan, organisaatioiden kehittämiseen ja henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen, Virtaharju avaa kurssien sisältöjä.

Ei vain parhaiden käytäntöjen esittelyä, vaan syvällistä opetusta organisaatioista monenlaisille opiskelijoille

Virtaharjun mukaan opintokokonaisuus ei jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opiskelemaan ovat erittäin tervetulleita opiskelijat monilta eri taustoilta, joskin perustiedot yliopistotason johtamisen opinnoista olisi hyvä hallita jo entuudestaan. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden päästä vertaamaan omia käsityksiään ja kokemuksiaan opettajien ja vertaisopiskelijoiden kokemusmaailmaan. Samalla oppii myös itsestään.

– Osa opiskelijoista tulee kursseille varmastikin käytännön intressien ohjaamana. Heillä on töissä saattanut olla ongelma, jonka syyt ja seuraukset eivät ole täysin auenneet. Kurssit avaavat heille, miksi ja miten ihmiset käyttäytyvät organisaatioissa niin kuin käyttäytyvät. Vastaukset eivät useinkaan ole tarkkoja, vaan yliopisto-opinnot auttavat heitä laittamaan asioita laajempaan perspektiiviin. Osa opiskelijoista on varmasti myös tutkinto-opiskelijoita, joista osalla kokemus johtamisesta ja työelämästä on vielä varsin vähäistä. Tällöin heillekin valkenee, että johtaminen on sittenkin ennen kaikkea arkista ja tavallista, joskin haastavaa puuhaa, Virtaharju kertoo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu