Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Tietotyö ja johtajuus

Aalto University students / photographer: Aino Huovio

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Lisäksi organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi. Yhä harvempi ihminen tekee itseorganisoitua fyysistä työtä, vaan entistä vallitsevampaa on aineettomien tuotteiden ja palveluiden työstäminen tuottajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston avoin yliopisto ja Tuotantotalouden laitoksen Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä toteuttavat yhteistyönä sivuopintokokonaisuuden Tietotyö ja johtajuus, joka valmentaa opiskelijaa edellä kuvattuun kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus tarkastelee työorganisaatioiden piirteitä ja toimintaa ihmistieteellisistä näkökulmista. Tarkastelemme mm.

-  miten organisaatiot toimivat 
-  mistä ne muodostuvat
-  millaista moderni työ on
-  mikä vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen työhönsä ja
-  miten esimiestyö vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.

Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ja välineitä

-  organisaatioiden suunnitteluun,
-  organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen,
-  henkilöstöhallintaan,
-  organisaatioiden kehittämiseen ja
-  henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen.

Sisältö

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tarjota teoreettista opetusta aihealueelta. Kokonaisuus ei siten jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opetus muodostuu organisaatiotutkimuksen eri osa-alueita käsittelevistä teemakursseista, joilla käydään läpi sekä aihealueen yleinen ymmärrys että viimeisin tutkimustieto. Opetuksessa sovelletaan luento-opetuksen lisäksi vuorovaikutteista pienryhmäopetusta. Case-esimerkit ja -harjoitukset, pienryhmätyöskentely ja harjoitustyöt ovat keskeisiä opetusmenetelmiä. Kursseista muodostuva ymmärrys auttaa opiskelijaa näkemään omat työelämäkokemuksensa uudessa valossa ja antaa hänelle käsitteellisiä välineitä omien organisaatiokokemusten - niin hyvien kuin huonojenkin - ymmärtämiseen.
 

Suorittaminen
Opiskelija voi suorittaa sivuopinnot uusimman voimassa olevan kokonaisuuden mukaan tai jo suorittamiensa kurssien aikana voimassa olleiden sivuopintokokonaisuuden vaatimusten mukaan

Entrepreneurial Leadership 1.8.2018 alkaen voimassa oleva sivuopintokokonaisuus

Opintokokonaisuus 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuopintokokonaisuutta Entrepreneurial Leadership. Vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä. Esitiedoiksi suositellaan: 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op), TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Pakolliset kurssit valitse 5-10 op seuraavista:
Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) kevät
TU-E3040 Human Potential (5 op), syksy

Suositellut valinnaiset kurssit
Ako-E3020 Knowledge Management in Practice (5 op), kevät
Ako-E3410 Organisaatioteoria (5 op), syksy
Ako-E3140 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (5 op), syksy
Ako-E3420 Organisaation kehittäminen (5 op), kevät

Muut vaihtoehtoiset valinnaiset kurssit
TU-E3031 Collaboration in Teams and Networks (5 op), syksy
TU-E1021 Strategies for Growth and Renewal (5 op), kevät
TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op), kevät
TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op), kevät
TU-E3050 Designing Adabtive and Creative Organizations (5 op), kevät

Kokonaisuuden kurssit kuuluvat sekä Avoimen yliopiston opetustarjontaan (Ako-koodi) että Perustieteiden korkeakoulun perusopetuksen tarjontaan (TU-koodi) ja ovat Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia. Ako-koodin kurssit järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin. TU-koodin kursseilla opetus on integroitu Perustieteiden korkeakoulun tutkinto-opetukseen ja kurssit järjestetään pääsääntöisesti päiväopetuksena. TU-koodin kursseille avoimen yliopiston opiskelijoilla on kurssikohtainen kiintiö.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan yksitellen ja opintomaksu on kurssikohtainen (15 euroa / opintopiste).

teacher

Tutkija Jouni Virtaharjun mukaan kursseilta saa valmiuksia mm. organisaatioiden kehittämiseeen ja esimiestyöhön.

Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston tarjontaan sisältyy syksystä 2016 alkaen ”uusi-vanha” sivuopintokokonaisuus Tietotyö ja johtajuus. Tämä viiden kurssin suomeksi opetettava kokonaisuus korvaa Avoimen yliopiston tarjonnassa pitkään olleen Muutosjohtamisen kokonaisuuden.

– Aallon edeltäjäkorkeakoulujen avoimissa yliopisto-opinnoissa on opetettu johtamista jo 1990-luvulta lähtien. Itse opetin edellisen kerran Avoimessa yliopistossa vuosina 1996–2003. Vuosituhannen vaihteessa kursseista koottiin muutosjohtamisen opintokokonaisuus, jota on nyt päivitetty ja uudistettu. Kurssien teemat säilyvät samoina, mutta opintokokonaisuuden nimen muutoksella halutaan viestiä opetuksen kehityksestä. Kurssit ovat olleet pidettyjä ja opiskelijat ovat kokeneet sisällöt merkityksellisiksi, kertoo uuden opintokokonaisuuden taustoista projektitutkija Jouni Virtaharju, joka vastaa kolmesta kokonaisuuteen kuuluvasta kurssista.

Työorganisaatioiden piirteiden ja toiminnan tarkastelua ihmistieteellisistä näkökulmista

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi ja entistä yleisempää on aineettomien tuotteiden ja palveluiden tuottaminen palveluntarjoajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

– Tietotyö ja johtajuus -opintokokonaisuus valmentaa opiskelijaa tähän kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Kursseilta saa valmiuksia ja välineitä organisaatioiden suunnitteluun, organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen, henkilöstöhallintaan, organisaatioiden kehittämiseen ja henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen, Virtaharju avaa kurssien sisältöjä.

Ei vain parhaiden käytäntöjen esittelyä, vaan syvällistä opetusta organisaatioista monenlaisille opiskelijoille

Virtaharjun mukaan opintokokonaisuus ei jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opiskelemaan ovat erittäin tervetulleita opiskelijat monilta eri taustoilta, joskin perustiedot yliopistotason johtamisen opinnoista olisi hyvä hallita jo entuudestaan. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden päästä vertaamaan omia käsityksiään ja kokemuksiaan opettajien ja vertaisopiskelijoiden kokemusmaailmaan. Samalla oppii myös itsestään.

– Osa opiskelijoista tulee kursseille varmastikin käytännön intressien ohjaamana. Heillä on töissä saattanut olla ongelma, jonka syyt ja seuraukset eivät ole täysin auenneet. Kurssit avaavat heille, miksi ja miten ihmiset käyttäytyvät organisaatioissa niin kuin käyttäytyvät. Vastaukset eivät useinkaan ole tarkkoja, vaan yliopisto-opinnot auttavat heitä laittamaan asioita laajempaan perspektiiviin. Osa opiskelijoista on varmasti myös tutkinto-opiskelijoita, joista osalla kokemus johtamisesta ja työelämästä on vielä varsin vähäistä. Tällöin heillekin valkenee, että johtaminen on sittenkin ennen kaikkea arkista ja tavallista, joskin haastavaa, puuhaa, Virtaharju kertoo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu