Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Opiskelutaitoja ja -käsitteitä

Miten voit kehittää opiskelutaitojasi
Tapahtuma Kandikeskuksen salissa

Opiskelutaitoillat verkossa

Avoimet yliopistot järjestävät yhteistyössä opiskelutaitoiltoja verkkoympäristössä. Tiedot ja verkko-osoitteet päivitetään opiskelutaidot.fi - sivuille.

Laskutupa ja Matikkastartti

Aalto-yliopiston laskutupa matemaattisten kurssien avuksi löytyy huoneesta Y190c Otakaari 1. Laskutuvassa yliopiston assistentit auttavat tehtävien tekemisessä. Tupa on auki ma-to klo 10-19 ja pe klo 10-18. Kauppakorkeakoulun assistentit ovat paikalla klo 14-18 ja auttavat erityisesti Tilastotieteen ja Talousmatematiikan perusteiden sekä Taulukkolaskenta ja analytiikka kurssien kanssa.
Matikkastarttin avulla voit testata ja kerrata lukion matematiikan ja differentiaalilaskennan taitojasi.

Lisäksi

Voit tutustua myös Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelutaidot - sivuston sisältöihin, joista voit saada hyviä vinkkejä tehokkaaseen opiskeluun.

Avoimen yliopiston Usein kysytyissä kysymyksissä on opintojen aloitusta ja ajoittamista koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, ks. Nyytin sivut.

Käsitteitä

Kurssi  on opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää opintojaksoa. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Kurssiin eli opintojaksoon voi sisältyä erilaista opetusta ja itsenäistä opiskelua.

Opintokokonaisuus  -käsitteellä tarkoitetaan tutkintoon kuuluvaa, yksittäistä kurssia laajempaa kokonaisuutta, joka voi olla tutkinnon osa.

Opinto-oikeus:  opiskelijan oikeus suorittaa kurssi on Avoimessa yliopistossa määräaikainen.

Opintopiste: (lyhenne op) Opintopiste on opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Opintopiste perustuu lukuvuoden työmäärään. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tuntia = 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Käytännössä yhden opintopisteen suorittamisen vaatima työmäärä voi vaihdella paljonkin, esim. opiskelijan valmiuksista riippuen.

Opintoviikko on käytöstä poistuva yksikkö, jolla aikaisemmin mitattiin opiskelijan työ- ja suoritusmäärää. Yksi opintoviikko vastaa keskimääräisesti 40 tunnin työpanosta. Lyhenne ov.

Tentti  on koe, kuulustelu tai muu vastaava opintosuoritus, jonka opiskelija tekee yliopiston valvomissa olosuhteissa yleensä kurssin päätteeksi.

Välikoe
Välitentti eli kurssin osatentti, jossa ensimmäisessä välikokeessa tentitään puolet kurssin sisällöstä  ja toisessa välikokeessa toinen puoli kurssin sisällöstä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu