Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Aalto on avoin!
Aalto campus

Mikä on Avoin yliopisto?

Avoin yliopisto on avoin kaikille. Toiminnan tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, elinikäisen oppimisen tukeminen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisääminen. 

Aalto-yliopiston avoin yliopisto järjestää kauppatieteellisen, taiteiden sekä tekniikan alan opintoja. Avoin yliopisto-opetus mahdollistaa tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston koulutusaloista kiinnostuneille. Avoimen yliopiston opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. 

Aalto-yliopistossa avoimen yliopiston palvelut on organisoitu osaksi yliopiston yhteisiä oppimispalveluja.

Opiskelu Avoimessa

Avoimen yliopiston opiskelijana on mahdollista suorittaa erillisiä kursseja sekä opintokokonaisuuksia. Avoimessa yliopistossa ei kuitenkaan voi suorittaa korkeakoulututkintoa. Avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua useille tutkinto-opetuksen kursseille. Laitosten myöntämiä paikkoja avoimen yliopiskelijoilla on kuitenkin rajallinen määrä. 

Avoimen yliopiston opetussuunnitelma perustuu AINA yliopiston vahvistettuun opetussuunnitelmaan (AAK:n päätös joka toinen vuosi). Siihen sisältyvät: 

 • integroidut opintojaksot (laitos varaa kiintiön avoimen yliopiston opiskelijoille osana tutkinto-opetuksen opetussuunnitelmaa). Näistä kiintiöpaikoista maksetaan laitoksille vuosittainen korvaus ilmoittautumisten määrän ja opintojen laajuuden perusteella. ​

 • erillistoteutukset (organisoidaan opetus ja muut resurssit, yleensä verkkoon tai ilta-aikaan opetettavaksi). Avoimen yliopiston erillistoteutus on ei-tutkinto-opiskelijoille suunniteltu opetusryhmä. ​

  • resursoidaan ja toteutetaan osana Avoimen yliopiston kausisuunnittelua.​

  • eivät ole sisällöllisesti uusia opintojaksoja tutkinto-opetukseen verrattuna.​

  • variaatiot mahdollisia opettajan, opetusmetodin, ajoituksen ja luennoilla käytettävän kielen osalta. Variaatioihin haetaan lupa opintojaksosta akateemisesti vastaavalta laitokselta osana Avoimen yliopiston kausisuunnittelua

Tarjonnan suunnittelun pääperiaatteet:

 • Houkutteleva ja monipuolinen tarjonta yliopiston ulkoisille asiakkaille​. 

 • Avoimen yliopiston väylät tutkintoon ​ja opintokokonaisuudet

 • Joustavat ja saavutettavat mahdollisuudet osallistua opintoihin​

Avoimessa yliopistossa opiskelemisen hyödyt

Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuksia​

 • tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun ja eri oppiaineisiin​

 • parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja​

 • saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille​

 • opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa​

 • hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta (Aalto-yliopistossa tekniikan ja kauppatieteen alat) ​

 • tehdä sivuaineopintoja
   

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijalle mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan avoimen yliopiston opintoina lisää opintojen suoritustapoja ja laajentaa sivuainevalikoimaa. Opiskelija voi suorittaa opintonsa nopeammin ja valmistua aikaisemmin. Valmistumisen jälkeen monet avoimen yliopiston opinnot luovat edellytyksiä työurien pidentämiseen.

Rahoitus ja maksut

Osallistumisesta Avoimen yliopiston koulutukseen peritään maksu, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) sekä Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta  (1436/2014). Avoin yliopisto-opetus rahoitetaan valtion budjettivaroin osana yliopistojen perusrahoitusta sekä opintomaksuilla. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet ovat yksi yliopistojen tulosperustaisen rahoitusmallin kriteereistä.

Myös Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu avoimen yliopiston opinnoista lukuun ottamatta joitakin yliopiston erikseen rahoittamia kesäkursseja. Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suorituksia ei lasketa avoimen yliopiston tulokseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää eivätkä opinnot oikeuta opintososiaalisiin etuihin. Avoimen yliopiston opiskelijan on kuitenkin mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos yliopisto-opiskelu on opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Hyödyllisiä linkkejä

Avoimen yliopiston ilmoittautuminen, maksut ja säännöt Avoimen yliopiston etusivu

Palvelusisältöjä aaltolaisille Avoimesta yliopistosta

Opetus on käynnissä luokkahuoneessa ja opiskelijat kuuntelevat pöytään nojaavaa opettajaansa.

Avoimen yliopiston tuntiopettajille

Avoimen yliopiston tuntiopettajan perehdytys ja ohjeet

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu