Aalto-yliopisto

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää.

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.
Kuva Aallon pdp-gaalasta

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (EQU-suunnitelma) 2019–2021 on hyväksytty rehtorin päätöksellä 12.8.2019. Suunnitelma suomen, ruotsin ja englanninkielellä löytyy tämän sivun liitteistä alla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määritellään yliopiston yleiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteet ja asetetaan tavoitteet sekä toimenpiteitä kolmen vuoden suunnitelmakaudeksi kerrallaan.Suunnitelmassa kuvataan tasa-arvon nykytilaa ja arvioidaan edellisen kauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan edistämistyön organisointi Aallossa ja annetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tukevia toimintaohjeita.

Aalto-yliopiston kolmevuotista yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmaa tukevat koulukohtaiset vuosittain päivitettävät toimenpidesuunnitelmat. Kunkin koulun toimenpidesuunnitelma löytyy ao. koulun sivuilta.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan lisäksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään useiden eri toimijoiden toimesta yliopistossa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tukevat myös mm. Code of Conduct, kielelliset linjaukset, henkilöstösuunnitelma, henkilöstö- ja opiskelijakyselyt, palkkakartoitukset ja työpaikkaselvitykset.

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi
Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaa (EQU-toimikunta) 2019-2021  johtaa provosti Kristiina Mäkelä. Lisäksi toimikunnassa ovat jäseninä korkeakoulujen laatutyöstä vastaavat kehityspäälliköt ja edustajia Aallon eri aloilta, palveluista ja henkilöstöryhmistä sekä opiskelijoista.

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa ja -kysymyksissä voit olla yhteydessä joko Aallon EQU-koordinaattoriin ja toimikunnan sihteeriin Anna Hynyseen, [email protected], tai korkeakoulusi kehityspäällikköön/-asiantuntijaan, joita ovat

 • ARTS, Iina Ekholm, asiantuntija
 • BIZ, Perttu Kähäri, kehityspäällikkö
 • CHEM, Marjo Kettunen, kehityspäällikkö
 • ELEC, Outi Elina Kansanen, kehityspäällikkö
 • ENG, Soile Koukkari, kehityspäällikkö
 • SCI, Marja Niemi, kehityspäällikkö
Picture of Inspired by diversity sticker

Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa Aalto-yliopistossa:

 • kaikilla yliopiston henkilöstöön kuuluvilla on, akateeminen ja/tai ammatillinen pätevyys sekä positio huomioon ottaen, samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet ja yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan ja kehittää itseään,
 • kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, sekä muuhun toiminnan suunnitteluun,
 • kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti sekä työntekijöiden rekrytoinneissa, että opiskelijavalinnoissa ja opetustilanteissa ja opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja
 • opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan tasapuolisesti ennalta julkaistujen, selvästi ja avoimesti määriteltyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella.

Liitteet (Aallon EQU-toimikunta 2019-2021, EQU-suunnitelma 2019-2021 ja tasa-arvotilastot (2018) sekä saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma 2019-2021)

Lue lisää korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä

Undergraduate Centre Stairs Exterior

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyö Perustieteiden korkeakoulussa

Perustieteiden korkeakoulun hallinto
ELEC Family Day 2019

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu