Aalto-yliopisto

Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit: äänestys yhteisissä palveluissa

Vaalit järjestetään 22.–26.11. sähköisenä äänestyksenä ainoastaan yhteisissä palveluissa. Äänioikeutettuja ovat kaikki yhteisten palvelujen vaaliluetteloon merkityt henkilöt.

Aalto-yliopisto järjestää työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit marraskuun lopussa. Valtuutetut valitaan edustamaan henkilöstöä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Vaalit järjestetään 22.–26.11.sähköisenä äänestyksenä ainoastaan yhteisissä palveluissa. Äänioikeutettuja ovat kaikki yhteisten palvelujen vaaliluetteloon merkityt henkilöt.

Tällä sivulla on julkaistu ehdokkaat ehdokasnumerojärjestyksessä.

Linkki sähköiseen äänestykseen

Harri Ruutiainen
Harri Ruutiainen

2. Harri Ruutiainen

Hei äänestäjä,

Aalto-yliopisto on minulle erinomainen näköalapaikka tiedeyhteisöön ja sen haasteisiin. Koko Aallossa oloni ajan minulla on ollut mahdollisuus kouluttautua, oppia uutta ja edetä uusiin työtehtäviin. Haen nyt mukaan työsuojelun varavaltuutetuksi, voidakseni olla mukana työhyvinvoinnin kehittämisessä ja henkilöstön työssä viihtyvyyden parantamisessa.

Nykyisessä toimessani yliopiston yhteisissä palveluissa, olen päässyt tutustumaan uusiin haasteisiin ja mukaviin kollegoihin. – Joku sellainen hullu uteliaisuuteni on pitänyt minut mukana tässä kiinnostavassa työssä.

Olen toiminut koripallovalmentajana yli 25 vuotta, jossa korostuu joukkuehengen merkitys, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Valmentajana olen joutunut ratkomaan erilaisia ongelmia ja tilanteita, joita voi hyvinkin verrata työyhteisöön.

Toisaalta taas kokemus entisissä työpaikoissa on antanut perspektiiviä myös asiointiin työnantajapuolen kanssa. Olen toiminut turva-alalla: Vartioässät, Engel ja Securitas sekä tekniikan parissa yli 10 vuotta. Minulla on tekniikan alalta elektroniikka-asentajan koulutus sekä turvallisuusalan erikoisammatti kurssi suoritettuna. Opiskelin myös As Oy isännöitsijäksi, joten nekin työt ovat tuttuja. Isännöinnin parista siirryin Aallon palvelukseen.

Tavoitteeni on tulla valituksi työsuojelun varavaltuutetuksi ja mahdollisesti myöhemmin vaikuttamaan myös työsuojeluvaltuutettuna. Koen suurimpana haasteena Aallossa sen, että organisatoristen muutosten myötä yhteisö on pilkkoutunut ja samalla on kadonnut jotakin yhteishengestäkin, varsinkin korona-aika on lisännyt tuota sirpaleisuutta. Tuon asian kuntoon saattaminen olisi listan ykkösenä.

Numeroni 2 valitsee minut varavaltuutetun 1 tai 2 tehtäviin vaaleissa.

Kiitos äänestäsi, Harri

3. Lauri Holm

Mikko Raskinen
Mikko Raskinen

4. Mikko Raskinen

Moikka! Olen ollut Aalto-yliopiston toiminnassa mukana vuodesta 2010 lähtien, ja työni viestinnässä on vienyt minut vuosien varrella tutustumaan kaikkien koulujen lähes kaikkiin yksiköihin aina tutkimusta, opetusta ja palvelutasoja myöten. Tunnen siis U-tason toimintaympäristöä laajasti ja pitkältä ajalta.

Kuluvalla kahden vuoden kaudella olen toiminut työsuojelun 1. varavaltuutettuna. Lisäksi olen vuoden verran ollut yliopiston toisena häirintäyhdyshenkilönä, ja olen mukana myös viestinnän edustajana yliopiston työsuojelutoimikunnassa.

Pyrin jatkuvasti parantamaan työympäristöäni ja kollegoideni hyvinvointia uskomalla erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin esimerkiksi työuupumuksen ja työperäisten pitkäaikaisten rasitusten vaikutusten huomioon ottamisessa ja korjaamisessa.

Tavoitteenani on päästä laajemmin vaikuttamaan U-tason työhyvinvointiin empaattisella otteella. Yritän tuoda mukaan laajempien kokonaisuuksien hahmottamista, koska me ihmiset olemme kokonaisuuksia joiden työhyvinvointiin vaikuttaa myös työpaikan ulkopuolinen elämä, mikä korostuu varsinkin nyt kun siirrytään hybridityöskentelyyn.

Olen ehdolla numerolla 4 kaikkiin kolmeen paikkaan, joten jos yllä oleva tuntuu puhuttelevan, niin huomaathan antaa äänesi jokaiseen ehdokaspaikkaan erikseen!

Olli Puttonen
Olli Puttonen

5. Olli Puttonen

Hyvä Aallon yhteistenpalvelujen työsuojeluvaltuutetun vaalin äänestäjä. Olen toiminut Aallon yhteisten palvelujen työsuojeluvaltuutettuna toimikauden 2020 -21 ja mikäli niin haluat myös tulevan kaksivuotistoimikauden. Työsuojeluvaltuutettuna olen ollut mukana lakisääteisissä työsuojeluun liittyvissä tehtävissä ja pyrkinyt omalta osaltani valvomaan turvallisen, terveellisen ja ergonomialtaan työntekoa tukevan työympäristön toteuttamista Aallossa. Vaikka työn fyysinen ympäristö on Aallossa näin korona aikana ollut jatkuvassa muutoksessa on silti tärkeimpänä valtuutetun toiminnassa yhteisissä palveluissa painottunut työyhteisöjen ja työntekijöiden henkinen hyvinvointi.

Valtuutettuna on ollut palkitsevaa olla tukemassa työyhteisömme jäseniä ja kokonaisia yhteisöjä. Olen saanut olla tukemassa yksittäisiä yhteisömme jäseniä kun työssäjaksaminen on ollut haasteena tai kun esimiestyössä odotukset osapuolilla eivät ole kohdanneet. Joskus kun työyhteisöt ovat kriisiytyneet ulkoisten ja sisäisten paineiden vuoksi olen silloinkin saanut valtuutettuna olla avuksi. Valtuutettuna lähtökohtani on ollut, että kaikkiin työyhteisön ongelmiin on useita ratkaisuvaihtoehtoja ja oma pyrkimykseni on aina ollut olla apuna löytämässä se työntekijöitä parhaiten palveleva ratkaisu.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: