Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Kukoistava akateeminen yhteisö ponnistaa osaamisen ja kokemusten monimuotoisuudesta. Voimme kaikki osallistua inklusiivisen, osallisuutta vaalivan yhteisön rakentamiseen työn ja opintojen arjessa.
Aalto people

Toimitaan monimuotoisuuden ja osallisuuden puolesta 

Haluatko antaa panoksesi Aalto-yliopiston monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen?

Monimuotoisuudesta ja inkluusiosta oppiminen antaa meille työkaluja vaalia näitä asioita työn tai opintojen arjessa. Lue kirjoja, kuuntele podcasteja, keskustele kollegojen tai ystävien kanssa - mikä tahansa keino toimii parhaiten sinulle oppijana. Monimuotoisuudesta oppiminen mahdollistaa sen, että voimme parhaiten toteuttaa siihen liittyviä arvoja arjessamme. Tämä sivusto tarjoaa vinkkejä, työkaluja, inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa sekä käytännön välineitä monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä. Voit aloittaa alla olevasta resurssikirjastosta ja tutustua kiinnostusta herättäviin sisältöihin.

Students

Yhdenvertaisuus viittaa tavoitteeseemme tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa erilaisista, risteävistä taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja jossa heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää.

Monimuotoisuus viittaa kaikkiin niihin näkyviin tai ei-näkyviin ominaisuuksiin, joiden osalta eroamme toisistamme, esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, kansallisuus tai persoonallisuuden piirteet.

Inklusiivisuus viittaa osallisuuden ympäristöön, jokainen voi olla oma itsensä, tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä ja jossa kaikki otetaan tasavertaisesti mukaan toimintaan, ja jossa erilaiset taustamme ja näkökulmamme nähdään vahvuuksina.

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteet

Haluamme jokaisen yhteisön jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Toimimalla vastuullisesti ja kunnioittamalla muiden yhteisömme jäsenten oikeuksia annamme kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia turvallisesta ja miellyttävästä yliopistoympäristöstä.

Alta löydät vinkkejä osallistavaan ja turvalliseen vuorovaikutukseen, joiden avulla rakentaa parempia arkisia kohtaamisia muiden yhteisön jäsenten kanssa.

Vinkkejä, työkaluja ja inspiroivia materiaaleja monimuotoisuudesta ja inkluusiosta

Tämä resurssikirjasto tarjoaa vinkkejä, työkaluja, inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa sekä käytännön välineitä monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä.

Events and trainings

Aalto Readers' Club
Muut
visual ldentity
Aalto-yhteisölle Näyttelyt

Yhdessä: Kurkistus yliopiston palveluihin

Tutkimuksen ja koulutuksen ydintyötä tukee laaja palveluhenkilöstö, joka työskentelee kouluissa ja hallinnossa menestymisen taustajoukkoina. Yhdessä-näyttely on avoin Dipolin galleriassa 14.12.–8.3. Näyttely tarjoaa kurkistuksen siihen, miten laaja palveluverkostomme työskentelee yhdessä.
Picture of a colourful fractal ring and text "Kaleidoscope Cinema" on light blue background
Muut

Kaleidoscope Cinema

Kaleidoscope Cinema on EDI-aiheinen elokuvasarja.
Aalto Readers' Club
Muut

Uutiset

Aalto University School of Business, a student ascending, public art of Risto Suomi on the wall, photo Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Poissaolot töistä on suurin syy siihen, että naisia on toimitusjohtajina miehiä vähemmän

Naiset ovat aliedustettuina toimitusjohtajan tehtävissä, koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella niinä vuosina, joina heidän uransa on nousussa. Naiset myös hakeutuvat miehiä vähemmän myynnin ja tuotannon tehtäviin, joista toimitusjohtajia tyypillisesti rekrytoidaan.
Bisnesihmisiä keskustelemassa. Kuva: Anni Hanén
Aalto-yhteisölle Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kauppakorkeakoulu tukee aloitteita, joilla edistetään diversiteettiä, inklusiivisuutta ja tasa-arvoa (EDI)

Taloustieteen laitoksen ehdottamalle tutkijatapaamiselle myönnettiin rahoitusta.
Renée Adams, University of Oxford
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ihmiset eivät aina arvosta sukupuoleen liittyvää työtä, mutta mielestäni se on tärkeintä työtä, jota voin tehdä, sanoo rahoituksen professori Renée Adams

Renée Adams on arvostettu tutkija, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä yritysten hallitusten toiminnasta. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta muun muassa naisten tasa-arvosta, taiteesta ja sen hinnoittelusta.
Dean's Impact Award, School of Business
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Dekaani palkitsee Kauppakorkeakoulun opiskelijoita myös muista kuin erinomaisista arvosanoista

EHDOTUKSET 31.10.2023 mennessä. Uudella Dean’s Impact Award -palkinnolla halutaan osoittaa arvostusta esimerkiksi kestävän kehityksen tai Aallon arvojen mukaisen toiminnan edistämiselle.

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Read more
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen

students lecture

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen opetuksessa

Yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa keskeistä on että yhteisön jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Opiskeluyhteisöön kuulumisella tarkoitetaan kokemusta opintojen merkityksellisyydestä ja samaistumisesta opiskelijayhteisöön. Kuulumisen tunne on yksilöllinen, ja prosessi voi lähteä käyntiin vain jos opiskelija samaistaa itsensä yhteisöön. Siksi on tärkeää miettiä inklusiivia, monenlaiset opiskelijat sallivia kurssikäytäntöjä.

Palvelut
Group of student working together

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla

Inklusiivisia opetuskäytännot ovat erottamaton osa korkealaatuisia opetuskäytäntöjä, joten inklusiiviset opetuskäytännöt vaikuttaa kaikkiin kurssin ja oppimiskokemuksen osiin.

Palvelut
Oasis of Radical Wellbeing

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa (toistaiseksi englanniksi). This handbook is intended for use throughout Aalto community, especially in supporting us making excellent recruitments that foster both excellence and equality. This first version of the handbook will be edited further in the spirit of continuous improvement.

Käsikirja monimuotoisen rekrytoinnin periaatteista
Handbook

Yhteyshenkilöt

 Kristiina Mäkelä

Kristiina Mäkelä

Provosti
 Ida Salin

Ida Salin

Monimuotoisuusasiantunija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: