Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Kukoistava akateeminen yhteisö ponnistaa osaamisen ja kokemusten monimuotoisuudesta. Voimme kaikki osallistua inklusivisen, osallisuutta vaalivan yhteisön rakentamiseen työn ja opintojen arjessa.
Aalto people

Toimitaan monimuotoisuuden ja osallisuuden puolesta 

Haluatko antaa panoksesi Aalto-yliopiston monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen?

Monimuotoisuudesta ja inkluusiosta oppiminen antaa meille työkaluja vaalia näitä asioita työn tai opintojen arjessa. Lue kirjoja, kuuntele podcasteja, keskustele kollegojen tai ystävien kanssa - mikä tahansa keino toimii parhaiten sinulle oppijana. Monimuotoisuudesta oppiminen mahdollistaa sen, että voimme parhaiten toteuttaa siihen liittyviä arvoja arjessamme. Tämä sivusto tarjoaa vinkkejä, työkaluja, inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa sekä käytännön välineitä monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä. Voit aloittaa alla olevasta resurssikirjastosta ja tutustua kiinnostusta herättäviin sisältöihin.

Students

Yhdenvertaisuus viittaa tavoitteeseemme tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö, jossa erilaisista, risteävistä taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja jossa heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää.

Monimuotoisuusviittaa kaikkiin niihin näkyviin tai ei-näkyviin ominaisuuksiin, joiden osalta eroamme toisistamme, esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, kansallisuus tai persoonallisuuden piirteet.

Inkluusiivisuus viittaa osallisuuden ympäristöön, jokainen voi olla oma itsensä, tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä ja jossa kaikki otetaan tasavertaisesti mukaan toimintaan, ja jossa erilaiset taustamme ja näkökulmamme nähdään vahvuuksina.

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteet

Haluamme jokaisen yhteisön jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Toimimalla vastuullisesti ja kunnioittamalla muiden yhteisömme jäsenten oikeuksia annamme kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia turvallisesta ja miellyttävästä yliopistoympäristöstä.

Alta löydät vinkkejä osallistavaan ja turvalliseen vuorovaikutukseen, joiden avulla rakentaa parempia arkisia kohtaamisia muiden yhteisön jäsenten kanssa.

Vinkkejä, työkaluja ja inspiroivia materiaaleja monimuotoisuudesta ja inkluusiosta

Tämä resurssikirjasto tarjoaa vinkkejä, työkaluja, inspiroivaa luettavaa ja katsottavaa sekä käytännön välineitä monimuotoisuuden ja osallisuuden vaalimiseen Aalto-yhteisössä.

Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen

students lecture

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen opetuksessa

Yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa keskeistä on että yhteisön jäsenet kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Opiskeluyhteisöön kuulumisella tarkoitetaan kokemusta opintojen merkityksellisyydestä ja samaistumisesta opiskelijayhteisöön. Kuulumisen tunne on yksilöllinen, ja prosessi voi lähteä käyntiin vain jos opiskelija samaistaa itsensä yhteisöön. Siksi on tärkeää miettiä inklusiivia, monenlaiset opiskelijat sallivia kurssikäytäntöjä.

Palvelut
Group of student working together

Osallistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen periaatteista sopiminen kurssilla

Inklusiivisia opetuskäytännot ovat erottamaton osa korkealaatuisia opetuskäytäntöjä, joten inklusiiviset opetuskäytännöt vaikuttaa kaikkiin kurssin ja oppimiskokemuksen osiin.

Palvelut
Oasis of Radical Wellbeing

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa

Käsikirja monimuotoisuudesta rekrytoinneissa (toistaiseksi englanniksi). This handbook is intended for use throughout Aalto community, especially in supporting us making excellent recruitments that foster both excellence and equality. This first version of the handbook will be edited further in the spirit of continuous improvement.

Käsikirja monimuotoisen rekrytoinnin periaatteista
Handbook

Häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Read more
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Uutiset

Kuvasa näkyy Kauppakorkeakoulun päärakennus ulkoapäin kuvattuna, ja kuvan päällä on valkoinen teksti "tasa-arvo" mustalla pohjalla. Vasemmalta oikealle mennessä mustavalkoinen kuva muuttuu värilliseksi.
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Onko naisista johtajiksi?

Kylteri-lehdessä julkaistu kolumni kertoo Kauppakorkeakoulussa esiintyvästä naisopiskelijoiden vähättelystä, vaikka Aallossa on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle. Mikä on tasa-arvon tilanne Kauppiksessa ja miten sitä voisi parantaa?
BIZ main building
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Puolison kanssa työskentely nostaa naisten tuloja

Yrittäjäpariskunnat ja yhdessä työskentelevät parit tasapainottavat henkilökohtaisia ansioitaan, kertoo tuore tutkimus.
.
Yhteistyö, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Osallistavaa eurooppalaista opiskelijaliikkuvuutta suunnitellaan Unite!-yliopistoverkoston IDEM-hankkeessa

Tavoitteena on helpottaa esimerkiksi vammaisten ja pakolaistaustaisten opiskelijoiden täysimääräistä osallistumista vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin.
The picture shows professor Marjo-Riitta Diehl in front of a window.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Naiset ja verkostoituminen - uran edistämistä vai kuohuviinin kilistelyä?

Tuore tutkimus kertoo, että turha vaatimattomuus ja pelko kiitollisuudenvelkaan jäämisestä estävät naisia verkostoitumasta tehokkaasti.

Koulutukset ja tapahtumat

Yhteyshenkilöt

 Kristiina Mäkelä

Kristiina Mäkelä

Provosti
Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer

Events and trainings

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu