Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto

Tavoitteet

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma (EDI-suunnitelma) määrittelee kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.
Aallon tapa toimia

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion kehittämisen tavoitteet

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inkluusiivista kulttuuria perustuen EDI-suunnitelmaan. Tämänhetkiset tavoitteemme ja kehitysalueet vuosille 2022-2024:

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma (EDI-suunnitelma) määrittelee tavat, joilla edistämme yhteisömme yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Suunnitelma sisältää kuvauksen nykytilasta ja viimeaikaisesta kehityksestä sekä kehityssuunnitelmat kolmivuotiskaudelle 2022–2024.

Tämä EDI-suunnitelma on laadittu yhteisölähtöisesti: henkilökunta ja opiskelijat osallistuivat työpajoihin ja kokouksiin, joissa suunnitelman painopisteet ja kehittämissuunnitelmat määriteltiin vähitellen. Työpajojen ja kokousten lisäksi ideoita ja palautetta kerättiin kaikille työntekijöille ja opiskelijoille avoimen verkkoalustan kautta
(Lue lisää täältä). Lisäksi tärkeimpiä sidosryhmiä haastateltiin. Suunnitelmasta on keskusteltu ja sitä on linjattu yhdessä yliopiston johtoryhmän (AMT), akateemisten asiain komitean (AAK), HR- ja oppimispalveluiden johtoryhmän ja oppimispalveluiden ohjausryhmän, korkeakoulujen EDI-ryhmien sekä työsuojeluvaltuutettujen ja henkilökunnan edustajien kanssa ennen kuin Aalto-yliopiston rehtori hyväksyi sen.

Jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta
ja inklusiivisuutta omassa toimintaympäristössään. Aallon toimintaperiaatteet (Code of Conduct) kuvaavat niitä eettisiä periaatteita ja lainmukaisuuden takaavia menettelytapoja, jotka ohjaavat toimintaamme ja toisiimme kohdistuvia odotuksiamme yliopistoelämän kaikilla osa-alueilla. Yliopiston ja koulujen johdolla, laitosjohtajilla, muilla yksiköiden johtajilla, esihenkilöillä ja rekryointi- sekä promootioasioita hoitavilla työryhmillä on erityisvastuu eettisten periaatteiden edistämisestä. 

Equality, diversity and inclusion development at schools

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Students at campus

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio Kauppakorkeakoulussa

Tavoitteemme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on olla monipuolinen ja mukaan ottava yhteisö.

students gathering

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, diversiteetti ja inklusiivisuus Kemian tekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Aalto students and campus_photo: Unto Rautio

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo insinööritieteiden korkeakoulussa

Suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisössä.

People working

Yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inklusiivisuus Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Aalto University strategy/ image: Aleksi Poutanen

Follow-up and statistics

The management and development of EDI work is part of Aalto University’s overall quality system of continuous development (Plan, Do, Check, Act cycle), and is aligned with the university’s annual planning cycle. The EDI Committee monitors EDI statistics annually. 

Oppimiskirjasto: resursseja, työkaluja ja inspiroivaa materiaalia tukemaan monimuotoisuuden ja osallisuuden vahvistamista arjessa

Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: