Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto

Tavoitteet

Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja D&I (diversity & inclusion)-tiekartta määrittelevät kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion kehittämisen tavoitteet

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inkluusiota perustuen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja D&I-tiekarttaan. Tämänhetkiset tavoitteemme on kuvattu tiiviisti alla.

Yhdessä saamme aikaan enemmän. Kulttuuri, jossa kaikki voivat kokea yhteenkuuluvuutta, on tämän arvopohjan ytimessä.

Kristiina Mäkelä, Provost

Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja D&I-tiekartta perustuvat yliopiston arvoille ja strategiaan. Aalto on vahvasti sitoutunut edistämään yliopistoyhteisön jäsenten yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja muuttaa maailmaa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia Aalto-yliopistossa työskenteleviä ja opiskelevia. Jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa toimintaympäristössään. Yliopiston ja koulujen johdolla, laitosjohtajilla, muilla yksiköiden johtajilla, esihenkilöillä ja rekryointi- sekä promootioasioita hoitavilla työryhmillä on erityisvastuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

'Minulle inkluusio tarkoittaa mukaan ottavan, kunnioittavan ympäristön vaalimista, jossa jokainen voi kokea osallisutta ja erilaiset tausta ja ominaisuudet nähdään työyhteisöä tai oppimista rikastuttavina asioina.

Olen erityisen ylpeä siitä, miten vahvasti yhteisömme halusi korostaa monimuotoisuutta ja inkluusiota - osallisuutta - yliopiston menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta osana yhteisöllistä elävän strategian rakentamista. Monimuotoisuus on sisäänrakennettu arvoihimme - Vastuullisuus, Rohkeus ja Yhteistyö - yhteisön monimuotoisuus on vahvuutemme, ja yhdessä saamme aikaan enemmän. Kulttuuri, jossa kaikki voivat kokea yhteenkuuluvuutta, on tämän arvopohjan ytimessä.

Odotan innolla edelleen jatkuvaa vuoropuhelua koko yhteisön kanssa avoimen ja osallisuutta vaalivan ympäristön edistämiseksi. Kaikilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus oppia, työskennellä ja kehittyä valitsemallaan polulla.' sanoo provosti Kristiina Mäkelä.

Oppimiskirjasto: resursseja, työkaluja ja inspiroivaa materiaalia tukemaan monimuotoisuuden ja osallisuuden vahvistamista arjessa

Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä.

Aalto-yliopisto
Kuva uudet opiskelijat

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja ohjeet

Aallon Code of Conduct määrittelee koko Aalto-yhteisöä koskeviksi toimintamme perusperiaatteiksi tasa-arvon, puolueettomuuden ja keskinäisen kunnioittamisen.

Palvelut

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset ja periaatteet

Aalto-käsikirja
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu