Aalto-yliopisto

Strategia 2016-2020: Tulevaisuuden tekijät

Aalto-yliopiston päivitetty strategia vuosille 2016–2020 painottaa laatua, monialaisuutta, yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Kuva: Aalto-yliopisto

Kun Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, sille annettiin kansallinen erityistehtävä vahvistaa Suomen innovaatiokykyä ensiluokkaisen tutkimuksen, taiteen ja koulutuksen keinoin. Sitoudumme rakentamaan kestävälle kehitykselle perustuvaa innovaatio- ja yrittäjyysvetoista yhteiskuntaa. 

Tarjoamme ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhdistämällä uraauurtavaa tiedettä muotoiluosaamiseen ja talousajatteluun. Rakennamme kestävää kilpailuetua paitsi alat yhdistävällä yhteistyöllä, myös pitkäaikaisilla kumppanuuksilla parhaiden yliopistojen, teollisuuden ja liike-elämän kanssa. 

Strategiamme kolme keskeistä elementtiä ovat tutkimus ja innovaatiot, taide ja luovat käytännöt sekä opetus ja oppiminen. Tavoittelemme näiden ydintehtävien toteuttamisessa tinkimätöntä laatua, monialaista yhteistyötä, yritteliään toimintakulttuurin luomista ja konkreettisen yhteiskunnallisen lisäarvon tuottamista.

Missio

Tulevaisuuden tekijät: Tiede ja taide yhdessä tekniikan ja talouden kanssa

Rakennamme kestävää kilpailuetua alat ylittävällä yhteistyöllä monimuotoisten haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi sekä kaukonäköisten tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttamiseksi.

Visio

Innovatiivinen yhteiskunta

Ratkaisemme systeemisiä ongelmia ja vauhditamme innovaatiotoimintaa yhdistämällä uraauurtavaa tiedettä muotoiluosaamiseen ja talousajatteluun.

Arvot

 • Intohimo etsiä uutta
 • Rohkeus vaikuttaa ja menestyä
 • Vapaus olla luova ja kriittinen
 • Vastuu välittää, suvaita ja innostua
 • Perustana eettisyys, avoimuus ja tasa-arvo

Strategiset tavoitteet

 • Tutkimus ja innovaatiot: Huipputason tutkimuksella tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Taide ja luovat käytännöt: Taide, luovuus ja muotoilu yhteiskunnan uudistajina
 • Opetus ja oppiminen: Koulutamme muutoksentekijöitä
 • Kampus: Kampuksesta ainutlaatuinen yhteistyön keskittymä
 • Akateemisen tehtävämme mahdollistajat: Huippuosaamista ydintoiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi

Strategia 2021- : Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Nykyinen strategiamme jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Vuonna 2019 valmistelimme uuden elävän strategiamme yhdessä, ja uusi strategia astuu voimaan 1.1.2021. Katso lisää alta.

Strategiamme

Elävä strategia huomioi maailman muutoksen. Tehtävä, arvot ja tapa toimia ohjaavat pitkän aikavälin suuntaamme. Valitsemme ne kehityskohteet ja -toimet, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme, ja tarkastelemme näitä valintoja säännöllisesti koko yhteisön voimin.

Read more
Ioncell
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu