Aalto-yliopisto

Koronavirukseen liittyviä ohjeita tilaisuuksien järjestäjille

Tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Aalto-yliopiston sisä- ja ulkotiloissa.

Tällä sivulla on ohjeet tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä. Sivulla on myös linkkejä ja vinkkejä työkaluista virtuaalisen tapahtuman järjestämiseksi.

Epävarman koronatilanteen vuoksi suosittelemme tilaisuuksien, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämistä toistaiseksi etätilaisuuksina.

Jos etätilaisuuden järjestäminen ei ole mahdollista, yliopiston tiloissa voidaan järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, siten, että varmistetaan riittävä hygienia ja turvavälit sekä noudatetaan muita tilaisuuksiin liittyviä yliopiston ja viranomaisten ohjeistuksia. Seuraavat asiat on varmistettava:

 • Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä on oltava tilaisuuden aikana saatavilla.
 • Ei kätellä ja vältetään muitakin lähikontakteja.
 • Aalto-yliopisto suosittelee maskin käyttöä sisätiloissa ja tilaisuuden järjestäjän tulee ilmoittaa tästä osallistujalle. Maskia suositellaan käytettäväksi erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida varmistaa, kuten esimerkiksi yleisissä tiloissa sekä taukotiloissa ja kokouksissa. Vierailijalle voi tarvittaessa pyytää maskin aulapalvelupisteestä.
 • Osallistujien tulee olla oireettomia.
 • Emme ota vastaan vierailijoita, jotka ovat saapuneet Suomeen korkean ilmaantuvuuden maasta alle 10 vuorokautta sitten. Alhaisen ilmaantuvuuden maasta Suomeen alle 10 vuorokautta sitten tulleet voivat tulla kampukselle, jos vierailu katsotaan ehdottoman välttämättömäksi.
 • Yliopiston sisätiloissa ei pidetä opiskelijoiden järjestämiä tilaisuuksia.
 • Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että tiedossa oleville tapahtumaan osallistuville välitetään etukäteen tieto tapahtuman turvallisuus- ja hygieniaohjeista. Ohjeiden tulee olla esillä ja ne käydään läpi tapahtuman aikana riittävän usein. Riittävät turvavälit varmistetaan koko tilaisuuden ajan.
 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan Aalto-yliopiston turvallisuusohjeita sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Yli 20 hengen tilaisuudesta on tehtävä kirjallinen toteutussuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. seuraavat asiat:

 • Tilaisuuden luonne, arvioitu osallistujamäärä, pitopaikka ja ajankohta.
 • Miten mahdollisesti tarvittavat wc-tilat ja käsidesipisteet on järjestetty.
 • Miten varmistetaan riittävät turvaetäisyydet osallistujien välillä.
 • Miten turvaohjeiden noudattamista käytännössä toteutetaan ja valvotaan.
 • Miten toimitaan tilanteessa, jossa ohjeistusta ei syystä tai toisesta pystytä noudattamaan.
 • Aalto-yliopiston henkilöstö ja opiskelijat: Toimita suunnitelma 2 viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja odota hyväksyntää, ellei toisin erikseen sovita.
  Yliopiston ulkopuoleinen tilojen vuokraaja: Toimita suunnitelma 2 viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja odota hyväksyntää, ellei toisin erikseen sovita.
   

HUOM! Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta.
 

Kun suunnittelet tapahtumaa sisätiloissa, huomioi lisäksi nämä asiat

 • Otathan huomioon, että vain noin puolet tilojen, esimerkiksi luentosalien, normaaleista paikkamääristä on tällä hetkellä käytettävissä.
 • Kaikille on löydyttävä tarvittaessa istumapaikka sellaisissa tilaisuuksissa, joissa istutaan. Tarvittaessa osallistujat tulee voida eriyttää eri tiloihin.
 • Suosittelemme käyttämään tiloja, joissa on oma sisäänkäynti.
 • Tilaisuudet, joihin osallistuu Aalto-yliopiston ulkopuolisia henkilöitä, voidaan järjestää ainoastaan Dipolissa ja A Gridissä. Tämä ei koske väitöstilaisuuksia eikä opetusta.

Kun suunnittelet tapahtumaa ulkoalueilla, huomioi lisäksi nämä asiat

Ulkotilaisuuksissa on otettava huomioon yleisten ohjeiden lisäksi normaalit ulkoalueiden tilaisuuksien ohjeet:

 • Alueet varataan Aalto CRE:ltä ([email protected]) ja kullakin alueella voidaan järjestää vain yksi tapahtuma kerrallaan.
 • Alue jätetään ennalleen tapahtuman jälkeen (jätteet pois, nurmialue kuntoon, mahdolliset väliaikaiset rakenteet ja rakennelmat pois ym.).
 • Jätehuolto tulee hoitaa myös tapahtuman aikana.
 • Tapahtuman järjestäjä hankkii kaikki mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat.
 • Tapahtumalla on vastuullinen nimetty henkilö, joka varmistaa ja vastaa, että kaikki sovitut asiat tulevat hoidettua ja ohjeistusta noudatettua.

Ohjeita näyttelyiden järjestäjille

Suosittelemme näyttelyiden järjestämistä virtuaalinäyttelyinä.

Lähinäyttelyn järjestämisessä on huomioitava seuraavat ohjeet:

 • Näyttelyn avajaiset tulee järjestää virtuaalisina.
 • Näyttelyn pääasiallisia kävijöitä ovat rakennuksessa toimiva henkilökunta ja opiskelijat.
 • Lisäksi voidaan toteuttaa suunniteltuja, opastettuja ja ennakkoilmoittautumiseen perustuvia vierailuja näyttelyihin seuraavat asiat huomioiden:
  • Oppimiskeskukseen ei tehdä vierailuja
  • Vierailuryhmät ovat pieniä (henkilömäärä suhteutetaan tilan kokoon niin että turvavälit + muut turvallisuusohjeet tulevat huomioiduiksi)
  • Vierailuista tehdään etukäteen ilmoitus aulakoordinaattoreille: [email protected], jossa selvitetään tilojen muut käyttäjät toivottuna vierailuajankohtana
  • Opetus ja erityisesti uusien opiskelijoiden lähitoiminta ovat etusijalla ennen näyttelyvierailuja.

 

Linkkejä ja työkaluja verkossa tapahtuvan tilaisuuden järjestämiseksi

* * * *

Tilaisuuden peruutus

Poikkeustilanteessa ja erittäin painavasta perustellusta syystä viranomaisten ja/tai Aalto-yliopiston linjauksien mukaisesti, Aalto-yliopisto voi peruuttaa tilaisuuden. Yliopisto ei ole tällöin velvollinen korvaamaan tilaisuuden peruutuksesta tai siirrosta aiheutuvia kustannuksia asiakkaalle.

 

Lue lisää:

Aalto.fi: Tietoa koronaviruksesta

Aalto.fi (vain kirjautuneille): Sisäisiä koronavirukseen liittyviä ohjeita (sisältää ohjeen väitöstilaisuuksista)
THL.fi: Ajankohtaista koronaviruksesta WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Jos tarvitset lisäohjeistusta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]

 

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Lue lisää
Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Koronavirukseen liittyviä uutisia Aalto-yliopiston verkkosivuilla

Mallinnus aerosolien leviämisestä bussissa.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi ohjelma mallintaa nopeasti, miten virusta kantavat aerosolit liikkuvat sisäilmassa

Apulaisprofessori Ville Vuorinen kehittää Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa avoimen koodin ohjelmaa, joka vauhdittaa aerosolien leviämisen tutkimista. Ohjelma tekee jopa tunnissa sen, mihin aiemmin kului supertietokoneella useita päiviä.
Kuvassa kädet ja post-it-lappuja. Kuva: Adolfo Vera
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Miten koronavirus on vaikuttanut yritysten strategioihin? – Kyselytutkimuksella tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi

Aalto-yliopiston hankkeessa tuotettu tieto auttaa yrityksiä, kun ne tekevät strategia- ja investointipäätöksiä.
UNITE! workshop at Aalto University in February 2020. Photo: Mikko Raskinen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tekniikan alan yliopistojen EU-hankkeessa luodaan tulevaisuuden yliopistoa

Tulevaisuuden yliopistossa kampuksesta tulee avoin kokeellinen laboratorio, virtuaalinen vaihto-opiskelija voi valita kursseja kaikkien yliopistojen tarjonnasta, ja yliopiston jokainen työntekijä kokee asiakseen toimia tasa-arvoa edistävällä tavalla.
Kuva: Adolfo Vera.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

HUSissa ja Aallossa alkaa tutkimus EEG-aivosähkökäyrästä tehtävästä koronavirusinfektion hengitysvaikeuden ennusteesta

Koronaviruspotilaiden vakavien hengitysvaikeuksien taustatekijöitä etsitään koneoppimisen avulla EEG-aivosähkökäyristä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muidenkin potilaiden tehohoidon arvioinnissa.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu