Aalto-yliopisto

Co-designer -yhteistyö

Career Design Labin tehtävänä on mahdollistaa kestäviä työuria edistämällä merkityksellisten urapolkujen muotoilua sekä elämänlaajuista oppimista. Haemme uudenlaisia Co-designer -yhteistyökumppaneita vuosina 2021-2022 tapahtuvalle pilottivaiheelle.
CDL

Co-designer -yhteistyö: dynaamisia kokeiluja kanssamme

Career Design Labin tehtävänä on mahdollistaa kestäviä työuria edistämällä merkityksellisten urapolkujen muotoilua sekä elämänlaajuista oppimista. Haemme uudenlaisia Co-designer -yhteistyökumppaneita vuosina 2021-2022 tapahtuvalle pilottivaiheelle.

Haluamme olla maailmanlaajuisesti tunnettu oppimis- ja yhteistyötila, jossa radikaalia luovuutta ja yrittäjämäistä toimintatapaa soveltaen kehitämme uudenlaisia palveluita ja ratkaisuja. Tarvitsemme mukaan rohkeita ja luovia yhteistyöyrityksiä kanssamme ideoimaan, kokeilemaan ja profiloitumaan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. 

Co-designerina: 

  • Valmennatte Aalto-yliopiston opiskelijoita muotoilemaan mielekästä uraa ja luomaan työelämäyhteyksiä  
  • Jaatte asiantuntemustenne/kokemustanne työelämän innovatiivisista käytännöistä 
  • Teette yhteistyötä asiantuntijoidemme kanssa radikaalisti luovissa kokeiluissa  
  • Luotte kiinnostavia elämänlaajuisia oppimiskokemuksia Aalto-yliopiston opiskelijoille ja alumneille 

Co-designer -yhteistyön hyödyt: 

  • Rakennatte huippuosaajien osaamispoolia ja vahvistatte brändiänne visionäärisenä työnantajana Aalto-opiskelijoiden ja alumnien parissa 
  • Erotutte proaktiivisena, rohkeasti uutta kokeilevana organisaationa työn tulevaisuuden rakentamisessa 
  • Pääsette tuoreiden työelämään liittyvien trendien sekä työelämätutkimuksen uusimpien oivallusten keskiöön 
  • Saatte vain co-designereille tarkoitettuja maksullisia lisäpalveluita  

Co-designer -yritysyhteistyössä organisaatio sitoutuu toimimaan CDL-yhteistyössä edistäen opiskelijoiden (ja alumnien) työelämäyhteyksiä, -ymmärrystä ja –osaamista. Yhteistyö on pilottivaiheessa maksuton mutta edellyttää ajallista panostusta sekä työelämäteemoista. 

Fokusalueet

Yhteistyön painopistealueet

Työelämätaidot ja verkostot

Opiskelijoiden työelämätaitojen ja –yhteyksien kehittäminen sekä mielekkäiden työurien muotoilun tukeminen 

Elämänlaajuinen oppiminen 

Elämänlaajuisten oppimiskokemusten tarjoaminen ja tulevaisuuden työelämätaitojen edistäminen 

Työelämän tulevaisuusvisiot 

Radikaalisti luovat, tulevaisuuden työelämää rakentavat kokeilut ja suunnannäytöt osana Aallon inspiroivaa ekosysteemiä 

Yhteistyömuodot yrityksille

Tarjoamme lukuisia mahdollisuuksia profiloitua näkyvästi tulevaisuuden työelämän suunnannäyttäjänä.

Takaisin Yhteistyömuodot yrityksille -sivulle
CDL
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu